Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Pułapki feromonowe Deltastop – niezawodne narzędzie do ustalenia optymalnego terminu zabiegu

Jednym z elementów ochrony roślin, zwłaszcza integrowanej i ekologicznej  jest monitoring szkodników przy pomocy pułapek feromonowych. Obecnie dostępne są dyspensery feromonowe dla prawie wszystkich ekonomicznie istotnych gatunków szkodników.

Pułapki ułatwiają obserwację początku, intensywności i końca okresu lotów wielu gatunków szkodliwych owadów. Aby monitorować zmiany w populacji szkodników na przestrzeni wielu lat, ten sam typ pułapki z tym samym typem feromonu warto wieszać każdego roku w danej uprawie.

Uwagi dotyczące stosowania pułapek feromonowych

 1. Pułapki na określone gatunki szkodników należy wieszać co roku w tym samym miejscu i na tym samym poziomie.
 2. Pułapki feromonowe umieszczamy tydzień przed spodziewanym lotem dorosłych osobników szkodliwych gatunków owadów.
 3. W danej uprawie zawieszamy pułapki w liczbie  2-3 sztuk/ha. Pułapki powinny być równomiernie rozmieszczone i oddalone o co najmniej 50 m od siebie.
 4. Podłogi lepowe ulegają zabrudzeniu i należy je wymieniać co najmniej co 2–3 tygodnie.
 5. Feromony wymieniamy co ok. 4 – 5 tygodni.
 6. Dyspenser feromonowy zawieszamy na dołączonym do pułapki druciku, tak aby nie stykał się z podłogą lepową. Nie zaleca się umieszczania go bezpośrednio na podłodze lepowej.
 7. Staramy się nie dotykać dłońmi dyspensera, ewentualnie zakładamy jednorazowe rękawiczki, przy czym dla każdego dyspensera powinna to być nowa para.
 8. Pułapki należy kontrolować przynajmniej 2-3 razy w tygodniu i liczyć przyklejone do podłóg lepowych szkodniki  i najlepiej od razu usuwać je za pomocą pęsety.
 9. W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, należy wywiesić pułapki na wszystkie znaczące gatunki szkodników, nawet te, które mogły występować mniej liczebnie w poprzednim roku.
 10. Wszystkie dane uzyskane z pułapek należy systematycznie zapisywać i analizować.
 11. Pułapki przechowujemy w oryginalnych opakowaniach w suchym i chłodnym miejscu.

Pułapki feromonowe deltastop – przykłady dostępnych feromonów:

ćma bukszpanowa, owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, owocówka śliwkóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka rdzaweczka, zwójka różóweczka, zwójka koróweczka, zwójka bukóweczka, wydłubka oczateczka, zwójka kwasigronóweczka, płatkówka pstrocineczka, toczyk gruszowiaczek, przeziernik malinowiec, licinek jarzębiaczek, licinek tujowiaczek, skośnik pomidorowy, tantniś krzyżowiaczek, światłówka naziemnica, wgryzka szczypiorka, omacnica prosowianka, pachówka strąkóweczka, paciornica krzyżowianka, piętnówka kapustnica, szrotówek kasztanowcowiaczek, pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik jabłoniowy, przeziernik porzeczkowy, kwieciak malinowiec