Jabłonie

Biologiczne zwalczanie zwójek w sadzie

Zwójki liściowe nie są najłatwiejszą do zwalczenia grupą szkodników, ponieważ najczęściej w sadach występuje jednocześnie kilka gatunków tych szkodliwych motyli.

Do najliczniej występujących gatunków zaliczamy: zwójkę siatkóweczkę (Adoxophyes orana), zwójkę bukóweczkę (Pandemis heparana),wydłubkę oczateczkę (Spilonota ocellana), zwójkę różóweczkę (Archips rosana).

Gatunki te różnią się biologią, ilością pokoleń w sezonie, a także terminami lotów i zwalczania. Wiosenne zabiegi przeciwko zwójkom nie zabezpieczają całkowicie naszych plonów przed uszkodzeniami. Jednak dzięki ochronie w tym terminie dalsze zabiegi przeciwko letnim pokoleniom zwójek mogą być już mniej intensywne, zwłaszcza w kwaterach, w których szkodniki te występują w mniejszym nasileniu.

GatunekOrientacyjne terminy zwalczania
zwójka siatkóweczka (Adoxophyes orana)faza zielonego pąka jabłoni – zimujące gąsienice  II połowa czerwca do początku lipca – gąsienice I pokoleniasierpień – gąsienice II pokolenia
zwójka bukóweczka (Pandemis heparana)faza różowego pąka jabłoni – zimujące gąsienice II lub III dekada lipca – gąsienice I pokoleniasierpień – gąsienice II pokolenia
wydłubka oczateczka (Spilonota ocellana)faza wczesnego zielonego pąka jabłoni – zimujące gąsienice  połowa lipca – gąsienice sierpień – gąsienice Pomimo występowania tylko jednego pokolenia w sezonie, zwalczanie wydłubki oczateczki może być problematyczne, ponieważ gatunek ten charakteryzuje się bardzo długim lotem motyli: od czerwca aż do końca sierpnia!  
zwójka różóweczka (Archips rosana).od fazy zielonego pąka do połowy czerwca – podczas wylęgu gąsienic z jaj W przypadku długiej i chłodnej wiosny wylęg gąsienic może być mocno rozciągnięty w czasie i dlatego może okazać się konieczne wykonanie dodatkowego zabiegu po kwitnieniu jabłoni.

W celu monitorowania lotu motyli i ustalenia optymalnego terminu zabiegu należy zastosować pułapki feromonowe

pułapka feromonowa
fot. K. Woszczyk

Termin zabiegu przeciwko zwójkom powinien być dostosowany do biologii tych gatunków, które występują w danym sadzie najliczniej. W ostatnich latach w wielu rejonach Polski dominuje zwójka siatkóweczka, która rozwija dwa pokolenia w ciągu roku.

LOT MOTYLI ZWÓJKI SIATKÓWECZKI PRZEWAŻNIE OBSERWUJEMY
OD POŁOWY V DO V/VI ORAZ W DRUGIEJ POŁOWIE VII I NA PRZEŁOMIE VIII I IX.

Gąsienice letnich pokoleń zwójki siatkóweczki żerują na liściach, zawiązkach owoców i owocach.
Na liściach powodują powstawanie brunatnych, przeświecających okienek, a na owocach wygryzają płytkie, ale rozległe, nieregularne wgłębienia.

Do walki ze zwójkami dostępnych jest na rynku wiele insektycydów, jednak ze względu na coraz większe wymagania rynku dotyczące ograniczania ilości oraz poziomów pozostałości ś.o.r. w owocach, sadownicy powinni sięgać także po biorozwiązania. Włączenie do programów ochrony, biologicznych rozwiązań pozwala zmniejszyć lub wyeliminować pozostałości niektórych substancji czynnych w plonach, przy jednoczesnym zachowaniu porównywalnej skuteczności do standardowej, chemicznej ochrony.

Jednym z takich biorozwiązań jest Lepinox® PLUS , który  jest biologicznym środkiem przeznaczonym do zwalczania gąsienic w wielu uprawach, w tym także zwójek w sadach jabłoniowych.

Jest to selektywny insektycyd o działaniu żołądkowym, w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP), stosowany do biologicznego zwalczania gąsienic motyli.  Na roślinie działa powierzchniowo. Zawiera bakterie Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348. Bakterie te wytwarzają krystaliczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Zainfekowane gąsienice zaraz po spożyciu bakterii przestają żerować i giną  w ciągu 72 godzin.
Z czasem kurczą się i przybierają ciemną barwę.

epinox plus

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1 kg/ha (Zalecana ilość wody: 500 – 600 l/ha)

Stosując Lepinox® PLUS pamiętaj, że:

  • Najwyższa skuteczność występuje w zwalczaniu wczesnych stadiów larwalnych.
    Z tego względu optymalnym terminem stosowania jest okres tuż przed lub na początku wylęgania się gąsienic z jaj. Stosując biologiczne środki zbyt późno, na starsze gąsienice nie osiągniemy dobrej skuteczności działania.
  • W celu monitorowania lotu motyli i ustalenia optymalnego terminu zabiegu należy zastosować pułapki feromonowe
  • Optymalne pH mieszaniny powinno wynosić od 4,5 do 8.
  • Zalecamy łączne stosowanie Lepinox® PLUS z adiuwantem np. na bazie pinolenu
  • Środka NIE wolno mieszać z: preparatami bakteriobójczymi (miedziowe), o wysokim pH (wodorowęglan lub węglan potasu, polisiarczki wapnia itp.)
  • W przypadku wystąpienia opadów do 48 h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć.