Owoce miękkie

Drosophila suzukii – nowatorska metoda zwalczania

W poprzednim sezonie muszka plamoskrzydła była olbrzymim problemem na plantacjach owoców miękkich.

Aby zaplanować i przeprowadzić skuteczną ochronę warto zapoznać się z biologią szkodnika.

Szkodnik jest nowym, polifagicznym gatunkiem inwazyjnym i został wykryty w Polsce w 2014 roku. Zimują osobniki dorosłe. Samice składają jaja do dojrzewających i dojrzałych owoców. W jednym owocu może być nawet kilkanaście jaj. Larwy żerują w owocach, a wyrośnięte przepoczwarczają się zwykle w jego wnętrzu lub na jego powierzchni, rzadziej w glebie. Szkodnik wykazuje największą aktywność w zakresie temperatur 20 – 25°C. W Polsce prawdopodobnie występuje kilka pokoleń w ciągu roku.

Po złożeniu jaja przez samicę do owoców, na ich skórce widoczna jest niewielka ranka po nakłuciu pokładełkiem. Pod wpływem żerowania larw tkanki w owocu zapadają się i gniją. Obecność larw w owocach jest przyczyną dyskwalifikacji plonu. Rozwój szkodnika w zależności od warunków może wynosić od 7 do 50 dni.

Warto wiedzieć, że samice składają jaja do owoców zaraz po pojawieniu się na plantacji, a ich zdolność reprodukcyjna jest bardzo wysoka. Dlatego jeśli w poprzednim sezonie na plantacji występowała muszka plamoskrzydła, nie warto czekać do pojawienia się pierwszych osobników w pułapkach pokarmowych. Kiedy pierwsze osobniki są odławiane, inne już składają jaja. W momencie zauważenia pierwszych osobników należy zacząć przeprowadzać ochronę.

Od sezonu 2021 na Polskim rynku dostępna jest nowatorska metoda ochrony przed Drosophilą, skutecznie praktykowaną w innych krajach.

CombiProtec® to adiuwant spełniający rolę przynęty. Stosuje się go zawsze w połączeniu z insektycydem o działaniu żołądkowym (np. Max Spin). Muszki przywabiane są do żerowania w miejscu naniesienia insektycydu wraz z przynętą. Zwabiona muszka pobiera insektycyd szybciej niż w przypadku zastosowania samego insektycydu. Szybsze pobranie insektycydu skutkuje wysoką skutecznością zabiegu.

combi-protec®

combi-protec® to płynny adiuwant zawierający wyciągi roślinne i cukry, zwiększający skuteczność działania środków owadobójczych, działający jako atraktant (przynęta) na szkodniki podczas zabiegów owadobójczych. Przynęta przywabia i zachęca niektóre owady np. samice muchówek, do żerowanie na pozostałościach cieczy użytkowej na powierzchni rośliny.

Zobacz produkt

Aplikację można przeprowadzić na 2 sposoby:

  • tradycyjnie, jako dodatek do standardowego oprysku
  • punktowo, stosują strategię Baitspray – oprysk 1 ha przeprowadza się przy użyciu 20 lub 40 l wody, nie pokrywając całych roslin, tworząc jedynie krople zawierające przynetę oraz standardową dawkę insektycydu. Krople z przynetą są niezwykle atrakcyjne dla muszek, które zwabione, żerują wprost na insektycydzie.

W strategii Bitespray w małej objętości wody zastosowana jest steżeniowo standardowa dawka insektycydu przeliczona na mniejszą objętość wody, przykładowo jeżeli standardową dawką jest 1 l na 400 l wody, to w technologii Bitespray stosuje się na 100 ml (0,1l)  40 l wody.

Dowiedz się więcej o produkcie CombiProtec® u przedstawicieli firmy Biocont – kontakt