Jabłonie

BIOLOGICZNE ZWALCZANIE OWOCÓWKI JABŁKÓWECZKI I ZWÓJEK – WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Z KONWENCJONALNEGO SADU

Zastanawiasz się czy warto wybrać biologiczny insektycyd do zwalczania owocówki jabłkóweczki i innych zwójek w sadzie? Ciągle się wahasz, ponieważ nie jesteś przekonany czy rzeczywiście skuteczność działania można porównać do standardowej, chemicznej ochrony?

Zobacz poniższe wyniki z doświadczeń z 2021 roku z gospodarstwa sadowniczego zlokalizowanego w Piwoninie (gmina Sobienie – Jeziory). W tej lokalizacji porównano:

skuteczność

  • chemicznej ochrony przy użyciu standardowego środka Coragen 200 SC na pierwsze pokolenia owocówki jabłkóweczki i zwójek liściowych w połączeniu z BIOROZWIĄZANIAMI przeciwko letniemu pokoleniu tych szkodników,

do skuteczności:

  • biologicznej ochrony (biorozwiązań) z użyciem dwóch preparatów Madex®MAX (100 ml/ha) oraz Lepinox Plus® (1kg/ha + adiuwant Protector) na wszystkie pokolenia szkodników.

Madex®MAX – zwalcza gąsienice owocówki jabłkóweczki

Skuteczny selektywny bioinsektycyd – działa powierzchniowo na roślinie i żołądkowo na szkodniki.

Zobacz produkt

Lepinox Plus® – selektywny preparat do zwalczania gąsienic motyli

Zwiera Bacillus thuringiensis – działa na szkodliwe gąsienice motyli (zwójki i zwójkówki).

Zobacz produkt

Sad jabłoniowy:  odmiana Red Jonaprince, podkładka M.9, wiek drzew: od 6 do 10 lat

Lokalizacja: Piwonin (gmina Sobienie – Jeziory)   

Poniżej dwa porównywane programy ochrony wraz z danymi pogodowymi z miejscowości Sobienie, znajdującej się najbliżej sadu, w którym przeprowadzono testowanie środków.

BIOROZWIĄZANIA – 1 ha

Data zabieguFaza BBCHŚrodkiDawkiPierwszy opad po zabiegu
14.06.2021BBCH 71Madex Max100ml/ha, 600l wody23.06- 3mm
21.06.2021BBCH 72Madex Max + Lepinox Plus+ Protector100ml/ha + 1kg/ha+ 300ml/ha 600l wody23.06- 3mm
28.06.2021BBCH 74Madex Max + Lepinox Plus+ Protector50ml+1kg+ 300ml30.06 – 2,5mm 3.07- 56mm
3.08.2021BBCH 76Madex Max + Lepinox Plus+ Protector100ml/ha + 1kg/ha+ 300ml/ha na 600l wody10.08-31mm
12.08.2021BBCH77Madex Max50ml/ha17.08-6mm
19.08.2021BBCH77Madex Max50ml/ha21.08- 10mm

CHEMICZNA OCHRONA NA I POKOLENIA SZKODNIKÓW + BIOROZWIĄZANIA NA LETNIE POKOLENIA SZKODNIKÓW – 1 ha

Data zabieguFaza BBCHŚrodekDawkaPierwszy opad po zabiegu
14.06.2021BBCH 71Coragen 200 SC +adiuwant175ml23.06 – 3mm
29.06.2021BBCH 72Coragen 200 SC +adiuwant175ml30.06 – 2,5mm 3.07- 56mm
3.08.2021BBCH76Madex Max + Lepinox Plus+ Protector100ml/ha + 1kg/ha+ 300ml/ha na 600l wody10.08 – 31mm
12.08.2021BBCH77Madex Max50ml/ha17.08 – 6mm
19.08.2021BBCH77Madex Max50ml/ha21.08 – 10mm
dane pogodowe
Źródło: IPSAD Instytut Praktycznego Sadownictwa

Analizując dane pogodowe widzimy, że był to sezon z częstymi opadami deszczu, także ulewnymi. Poza tym w okresie letnim były dni z bardzo wysokimi temperaturami i wysoką operacją słoneczną. Chociaż wszystkie te czynniki nie sprzyjają zabiegom, zwłaszcza z użyciem biologicznych środków ochrony roślin, nie oznacza to jednak, że w takich warunkach nie uda się przeprowadzić skutecznego zwalczania.

Dlatego zawsze warto śledzić metogramy dostępne na stronie serwisu pogodowego IMGW oraz korzystać z usług firm doradczych, udostępniających dane ze stacji pogodowych rozmieszczonych w różnych rejonach sadowniczych. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala minimalizować konieczność powtarzania zabiegów.

Decydując się na użycie bioinsektycydów należy pamiętać, że:

  • Promieniowanie UV wpływa na żywotność wirusów zawartych w środku Madex®MAX szybciej niż wysokie temperatury. Degradacja cząstek wirusa wiąże się z ekspozycją na słońce. Im bardziej zacienione miejsce, tym jest ona mniejsza. Niemniej jednak,  Madex®MAX zawiera zabezpieczenie substancji czynnej przed promieniowaniem UV.
  • Madex®MAX charakteryzuje się wysoką odpornością na zmywanie (do 90 mm). Dlatego nie zachodzi potrzeba powtarzania zabiegu jeśli preparat zdążył wyschnąć przed deszczem.
  • W przypadku wystąpienia silnych opadów do 48 h po aplikacji Lepinox Plus®, zabieg należy powtórzyć.

Dane pogodowe połączone z monitoringiem szkodników przy użyciu pułapek feromonowych DELTA STOP to pierwszy krok do skutecznej ochrony.

Pułapki delta – do monitoringu szkodników

Zobacz produkt


Samodzielnie monitorowanie przebiegu lotu poszczególnych gatunków motyli jest podstawą wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu. Jednak w przypadku owocówki jabłkóweczki, która obok innych zwójek jest głównym szkodnikiem jabłoni, warto także korzystać z symulacyjnych programów sygnalizacji zagrożenia RIMpro Cydia. Łącząc te dwa narzędzia mamy zdecydowanie większą pewność, że wyznaczony termin zwalczania w danej lokalizacji jest najbardziej trafiony.

Dynamika lotów poszczególnych gatunków motyli Na poniższym wykresie możemy przeanalizować loty poszczególnych gatunków motyli w kwaterach, w których prowadzono doświadczenia wraz z terminami zabiegów ochronnych przy użyciu biorozwiązań. Widzimy, że wszystkie gatunki motyli nie występowały bardzo licznie, a dominującymi gatunkami były: owocówka jabłkóweczka oraz zwójka siatkóweczka. Loty owocówki jabłkóweczki zaobserwowano od połowy maja z wyraźnymi pikami w drugiej połowie czerwca. Z kolei loty zwójki siatkóweczki rozpoczęły się od początku czerwca, a ich intensywność wzrosła w połowie miesiąca. Kolejne pokolenia tych szkodników były mniej liczne, a nasilenie ich lotów miało miejsce na przełomie lipca i sierpnia.

DYNAMIKA LOTÓW POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW MOTYLI – MONITORING PRZY UŻYCIU PUŁAPEK DELTASTOP

dynamika lotów motyli

Symulacyjny program sygnalizacji zagrożenia ze strony owocówki jabłkóweczki RIMpro Cydia pomaga w wyznaczeniu właściwego terminu zwalczania

symulacja programowa
symulacja programowa 2
Źródło: IPSAD Instytut Praktycznego Sadownictwa

Program RIMpro Cydia dostarcza cennych informacji, bardzo przydatnych w optymalnym ustaleniu biologicznego zwalczania owocówki jabłkóweczki. Z powyższych wykresów możemy odczytać m.in. moment rozpoczęcia składania jaj przez tego szkodnika (żółte słupki) oraz przewidywane terminy wylęgu pierwszych gąsienic (czerwone słupki).

WYNIKI

Ocena liczby uszkodzonych owoców przez owocówkę jabłkóweczkę oraz zwójki.

W trakcie zbiorów (01.10.2021) przejrzano po 500 szt owoców z każdego wariantu ochrony.
W przypadku integrowanej ochrony (na pierwsze pokolenia owocówki Coragen 200 SC, a na letnie biorowiązania) uszkodzone owoce przez: owocówkę jabłkóweczkę stanowiły 0,8 %, a przez zwójki 1,8 %.
Z kolei w kombinacji, w której przez cały sezon były stosowane wyłącznie biologiczne środki

% uszkodzonych owoców przez owocówkę wyniósł 1,4 , a przez zwójki jedynie 0,6.

wykres

Owocówka jabłkóweczka – BIOROZWIĄZANIA

Madex MAX® jest preparatem o działaniu żołądkowym, którego substancją aktywną jest wirus granulozy owocówki jabłkóweczki (CpGV). Dlatego, aby był skuteczny, wirusy w nim zawarte muszą przedostać się do układu pokarmowego gąsienic owocówki jabłkóweczki.

Gąsienice pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania, najlepiej jeśli nastąpi to tuż po przegryzieniu osłonki jaj w trakcie wylęgu. W ten sposób część z nich zginie zanim zacznie uszkadzać zawiązki lub owoce. Gąsienice zakażą się wirusem w momencie rozpoczęcia żerowania na owocach, jednak w krótkim czasie po infekcji przestaną pobierać pokarm, a niewielkie uszkodzenia przez nie spowodowane  szybko zabliźnią się i nie wpłyną na jakość owoców.

Warto wiedzieć, że jaja pierwszego pokolenia są zazwyczaj składane na liściach, a jaja następnych pokoleń zwykle bezpośrednio na owocach. Dlatego, też wędrówka do owocu jest znacznie dłuższa dla larw pierwszej generacji owocówki jabłkóweczki, przez co gąsienice tego pokolenia mają większe prawdopodobieństwo kontaktu z wirusem CpGV z zawartym w preparacie Madex MAX®.

Sposób stosowania

Aplikację przeprowadzamy w formie oprysku, 2-3 krotnie (max. 5) na jedno pokolenie owocówki
Zwykle stosuje się 100 ml/ha i 600 – 800 l wody/ha.

W zależności od warunków pogodowych oraz stopnia nasilenia szkodnika, zaleca się aby zabieg powtórzyć po 8 dniach słonecznych. Jeśli wystąpi dzień pochmurny to liczymy go jako połowę dnia.

Powtarzamy zabiegi aby wirusy cały czas utrzymywały się na powierzchni liści i owoców.

Możliwe jest stosowanie zmniejszonej dawki preparatu w przypadku małej presji ze strony szkodnika lub jako uzupełnienie standardowej chemicznej ochrony.

Zaleca się aby pierwsza aplikacja na pierwszą generację szkodnika zawierała pełną dawkę
(100 ml/ha).

Zwójki liściowe – biorowiązania

Lepinox® PLUS   jest biologicznym środkiem przeznaczonym do zwalczania gąsienic w wielu uprawach, w tym także zwójek w sadach jabłoniowych.
Środek ma działanie żołądkowe i dlatego powinien być dokładnie naniesiony na powierzchnię liści.
Z tego względu zaleca się łączne stosowanie z adiuwantem np. Protector.
Najwyższa skuteczność
występuje w zwalczaniu wczesnych stadiów larwalnych.

Lepinox® PLUS  zawiera bakterie Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348, wytwarzające krystaliczne, toksyczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Zainfekowane gąsienice zaraz po spożyciu środka przestają żerować i giną w ciągu 72 godzin. Z czasem kurczą się i przybierają ciemną barwę.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to
1 kg/ha (Zalecana ilość wody: 500 – 600 l/ha)

W celu uzyskania wyższej skuteczności zalecane jest stosowanie w temperaturze powyżej 15°C.

Katarzyna Woszczyk, Rafał Powązka Biocont Polska