Biouprawy

Biologiczne zwalczanie gąsienic tantnisia krzyżowiaczka i innych motyli w uprawie kapustnych

Ochrona bez pozostałości

Obecne działania Unii Europejskiej zmierzające do ograniczenia ilości stosowanych środków chemicznych sprawiają, że biologiczne metody ochrony przed agrofagami mają coraz większe znaczenie. Stale powiększające się portfolio biologicznych środków ochrony roślin sprawia, że BIOROZWIĄZANIA, to nie tylko podstawa produkcji ekologicznej, ale również efektywne wsparcie konwencjonalnych programów ochrony. Prawidłowo i w optymalnym czasie wykonane zabiegi biologiczne charakteryzują się wysoką skutecznością, porównywalną do standardowej, chemicznej ochrony.

Zwalczanie szkodliwych gąsienic

Na plantacjach kapustnych co roku obserwowane są uszkodzenia spowodowane przez gąsienice wielu gatunków motyli. Najwcześniej na warzywach pojawia się tantniś krzyżowiaczek. Dlatego lustracje pod kątem obecności tego szkodnika należy rozpocząć już 2-3 dni po posadzeniu rozsady.


Uprawę należy lustrować przez cały okres wegetacji, zwłaszcza kiedy rośliny są w początkowej fazie po posadzeniu. Wtedy należy dokładnie przeglądać dolną stronę liści i liście sercowe warzyw. Obserwacje przeprowadza się w pięciu losowo wybranych miejscach na 10 kolejnych roślinach. Próg zagrożenia wynosi 5-10 gąsienic na kolejnych 50 roślinach.

Dlatego tak ważny jest monitoring występowania tego szkodnika przy użyciu pułapek feromonowych już od przełomu maja i czerwca.

Pułapki feromonowe DeltaSTOP

Do sygnalizacji występowania szkodników.

› Zobacz produkt

Tantniś krzyżowiaczek to brązowy motyl o długości ok. 9 mm i rozpiętości skrzydeł ok. 15 mm. Jego samice składają żółte, lekko spłaszczone jaja długości około 0,45 mm  pojedynczo lub po kilka sztuk na dolnej stronie liści wzdłuż nerwów. Szkodliwe są gąsienice, które osiągają do 12 mm długości. Ich ciało jest jasnozielone, segmentowane i pokryte drobnymi szczecinkami. Zaniepokojone gąsienice wykonują gwałtowne ruchy, charakterystycznie wyginając ciało. Poczwarka długości ok. 6 mm, w luźnym, siateczkowatym oprzędzie, początkowo barwy różowawo-białej, a przed wylotem motyla brązowej.

Gąsienice tantnisia krzyżowiaczkaszczególnie groźne dla młodych roślin, ze względu na możliwość uszkodzenia stożka wzrostu. Rozwojowi tego szkodnika sprzyja ciepła i bezdeszczowa pogoda. Młode gąsienice początkowo żerują wewnątrz liści, a starsze zeskrobują skórkę i miękisz liścia, w wyniku czego powstają tzw. „okienka”. Z czasem w miejscu uszkodzeń tworzą się dziury.

W ciągu roku szkodnik wykształca przeważnie trzy pokolenia. Gąsienice pierwszego pokolenia pojawiają się już w czerwcu, a kolejnych pokoleń – w lipcu oraz w sierpniu lub we wrześniu (czasem także w październiku).

Niestety w ostatnich sezonach tantniś występuje bardzo licznie, a największe uszkodzenia roślin możemy zaobserwować właśnie w ciągu pierwszych tygodni po posadzeniu rozsady na miejsce stałe. Stąd konieczny jest monitoring występowania tego szkodnika przy użyciu pułapek feromonowych DeltaSTOP już od przełomu maja i czerwca. Taki monitoring pozwala określić jak duża jest presja ze strony szkodnika oraz pomaga wyznaczyć optymalny termin zabiegu ochronnego. Jest to szczególnie ważne kiedy decydujemy się na biologiczne środki o działaniu żołądkowym, do których należy Lepinox® PLUS.

Lepinox® PLUS – zwalczanie szkodliwych gąsienic

› Zobacz produkt

Lepinox® PLUS  jest skutecznym środkiem przeznaczonym do zwalczania gąsienic tantnisia krzyżowiaczka oraz innych motyli w uprawach warzyw kapustnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Zawiera naturalnie występującą na roślinach oraz w glebie bakterię Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348. Bakterie te wytwarzają toksyny białkowe, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Zainfekowane gąsienice zaraz po spożyciu bakterii przestają żerować i giną w ciągu 72 godzin. Z czasem kurczą się i przybierają ciemną barwę.

Decydując się na biorozwiązania w ochronie kapustnych przed gąsienicami warto pamiętać o następujących kwestiach:

  • Lepinox® PLUS ma działanie żołądkowe, dlatego aby dobrze zadziałał powinien być dokładnie naniesiony na powierzchnię liści, tak aby ciecz dotarła do gąsienic, które żerują na spodniej stronie liści oraz tych ukrytych w stożkach wzrostu.
  • Najwyższa skuteczność występuje w zwalczaniu wczesnych stadiów larwalnych. Z tego względu optymalnym terminem stosowania jest okres tuż przed lub na początku wylęgania się gąsienic z jaj.
  • W celu uchwycenia początku nalotu szkodnika na plantacje warzyw i ustalenia optymalnego terminu zabiegu warto zastosować pułapki feromonowe.
  • Zabieg zaleca się wykonać wieczorem.
  • W zależności od warunków pogodowych środek zwykle pozostaje na roślinie ok. 10 dni.
  • W celu lepszego pokrycia  liści zalecane jest łączne stosowanie Lepinox® PLUS z adiuwantem.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1 kg/ha (ilość wody: 300 – 500 l/ha).
  • W przypadku wystąpienia opadów do 48 h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć.
  • Nie należy mieszać środka z produktami o silnie alkalicznym pH lub o działaniu bakteriobójczym. Optymalne pH mieszaniny powinno wynosić od 5 do 8.

Katarzyna Woszczyk – specjalista ds. biologicznej ochrony roślin, Biocont Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.