Biouprawy

Biologiczna ochrona warzyw cebulowych przed wciornastkiem tytoniowcem

Wciornastki to coroczny problem we wszystkich rejonach uprawy warzyw cebulowych.

Obecnie możemy zaobserwować pierwsze osobniki tych groźnych szkodników
na plantacjach. Biologiczne środki ochrony roślin stanowią nie tylko podstawę ekologicznej ochrony warzyw, ale są również cennym uzupełnieniem chemicznej ochrony, zwłaszcza w okresie poprzedzającym zbiory.

Wciornastek tytoniowiec  (Thrips tabaci) to mały owad (1mm)
o wydłużonym, przecinkowatym ciele barwy szaro-brązowej lub brunatnej. Posiada charakterystyczne skrzydła z długą strzępiną. Jaja barwy jasnokremowej, składane
do tkanki liścia. Larwy jasnożółte, pozbawione skrzydeł. Nimfy niewidoczne, ponieważ swój rozwój przechodzą przeważnie w ukryciu, w wierzchniej warstwie gleby.

Wciornastek na liściu pora. Fot. K. Woszczyk

Dorosłe wciornastki oraz ich larwy odżywiają się zawartością komórek miękiszowych liści. W miejscach żerowania tworzą się srebrzystobiałe plamki, które stopniowo zlewają się i obejmują coraz większą powierzchnię blaszki liściowej. Najbardziej uszkodzone liście jaśnieją i zasychają.

Uszkodzenia cebuli spowodowane przez wciornastki. Fot. K. Woszczyk

W uprawach polowych cebuli największą szkodliwość wciornastków obserwujemy na przełomie czerwca i lipca. Należy pamiętać, że w momencie załamywania się szczypioru możemy obserwować masowe przelatywanie wciornastków z warzyw cebulowych na kapustę.
Kapusty odmian średnio wczesnych i późnych, wciornastki zwykle zaczynają zasiedlać od połowy lipca i rozwijają się na nich aż do zbioru. Rozwój szkodników może mieć miejsce także w przechowalni na zasiedlonych przez niego warzywach.

Ważnym elementem ochrony są lustracje plantacji warzyw cebulowych!

Lustracje przeprowadzamy raz w tygodniu, a w sprzyjających dla rozwoju wciornastków warunkach  tj. kiedy panuje sucha i upalna pogoda przynajmniej
co 3 dni.
Szkodnik nalatuje w pierwszej kolejności na rośliny znajdujące się na obrzeżach pola
i dlatego na te rośliny należy zwrócić szczególną uwagę.
Do wykrywania pierwszych osobników i śledzenia dynamiki lotu wciornastków używamy niebieskich tablic lepowych.

Próg zagrożenia to 6 – 10 osobników na 1 roślinie w okresie czerwca i lipca. Zaleca się sprawdzenie 50 roślin losowo wybranych na polu.

Biologiczne zwalczanie wciornastków

PREV-AM® to  kompleksowy środek owadobójczy, grzybobójczy i roztoczobójczy oparty na mieszance naturalnego, tłoczonego na zimno olejku pomarańczowego
(60 g/l), który działa na wiele gatunków szkodników, a także chorób.

PREV-AM® – insektycyc, fungicyd, akarycyd. Środek zwalczający wciornastki.

› Zobacz produkt

Olejki eteryczne są to mieszaniny substancji lotnych o różnym charakterze chemicznym, odznaczające się silnym, zwykle przyjemnym zapachem. Zawarty
w preparacie olejek pomarańczowy zawiera terpeny, przede wszystkim limonen, który jest bezbarwną lub jasnożółtą cieczą występującą w skórkach owoców cytrusowych. Limonen znalazł zastosowania w kosmetyce, medycynie, w przemyśle perfumeryjnym i spożywczym, a także w rolnictwie, jako ekologiczny insektycyd i fungicyd. Terpeny zawarte w olejku pomarańczowym rozpuszczają chitynę, tworzącą zewnętrzne szkielety owadów oraz ściany komórkowe wielu grzybów.

PREV-AM® – zalecana dawka:
stężenie 0,4 – 0,5 % (400 – 500 ml na 100 l wody)

Należy pamiętać, że podczas słonecznej, upalnej pogody, zawarty w preparacie olejek łatwo odparowuje i dlatego zabiegi należy wykonywać wieczorem.

PREV-AM® może być również stosowany w rotacji ze środkiem MaxSpin zawierającym spinosad, a w uprawach konwencjonalnych może stanowić uzupełnienie standardowej chemicznej ochrony.

Zabiegi ochronne należy rozpocząć bezpośrednio po zauważeniu pierwszych szkodników. W uprawach ekologicznych zabiegi powtarzamy w miarę potrzeby zwykle co 5 – 7 dni, zwłaszcza jeśli panuje sucha i upalna pogoda, która sprzyja gwałtownemu rozwojowi wciornastków. Ważnym terminem zwalczania jest okres załamywania się  50% szczypioru na plantacji.

Naturalis®–  bioinsektycyd o szerokim spektrum zwalczania owadów we wszystkich fazach rozwojowych w uprawach pod osłonami. Za skuteczność tego biologicznego insektycydu i akarycydu odpowiada występujący w naturalnym środowisku grzyb Beauveria bassiana szczep ATCC 74040, który rozwija się na wielu gatunkach szkodników.

Naturalis® – biologiczny środek owadobójczy o szerokim spektrum zwalczanych szkodników

› Zobacz produkt

Mechanizm działania
Zarodniki Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 przylegają do naskórka owadów
i roztoczy, kiełkują i wnikają do wnętrza ciała gospodarza. Śmierć następuje po kilku dniach w wyniku mechanicznej penetracji grzybni, która przerasta ciało szkodnika.

Warunki aplikacji
Infekcja szkodników przez entomopatogenicznego grzyba Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 jest najbardziej skuteczna przy odpowiedniej temperaturze i wilgotności powietrza i wymaga bezpośredniego kontaktu zarodników grzyba z ciałem żywiciela (szkodnika).

Dlatego zabieg należy  przeprowadzać wieczorem lub rano
 w warunkach wysokiej wilgotności powietrza.
Preparat można stosować w zakresie temperatur od 10 do 35°C,
ale optymalne warunki to 20 do 27°C.

Przestrzeganie optymalnych warunków stosowania ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania wysokiej efektywności zwalczania szkodników.

Naturalis® stosujemy już przy niewielkim zasiedleniu roślin przez szkodniki (na początku ich pojawiania się), zanim będą widoczne objawy ich żerowania.
W warunkach polowych warto użycie środka Naturalis® poprzedzić uruchomieniem deszczowni. Nawet po krótkotrwałym nawadnianiu wzrośnie wilgotność, która jest warunkiem koniecznym do efektywnego działania preparatu.
Zaleca się by środek stosować wieczorem lub wcześnie rano, poza okresem lotu owadów zapylających.

Naturalis® może być stosowany w krótkich odstępach czasu, lub nawet jednocześnie z  wieloma insektycydami. W przypadku konieczności zastosowania środków grzybobójczych w danej uprawie należy zachować odstęp przynajmniej 2-5 dniowy pomiędzy aplikacją środka Naturalis®, a ewentualnymi zabiegami przy użyciu fungicydów.
W zależności od stopnia zasiedlenia uprawy przez szkodniki i panujących warunków pogodowych zwykle przeprowadza się 3 –5 aplikacji w odstępach 5 – 7 dni.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 – 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Katarzyna Woszczyk – specjalista ds. biologicznej ochrony roślin, Biocont Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.