Biouprawy Jabłonie Owoce miękkie Warzywa

Azot z powietrza – FREE N100®

Na efektywne żywienie roślin ma wpływ szereg czynników, m.in. jakość i ilość składników odżywczych, obecność i skład życia mikrobiologicznego, parametry gleby lub podłoża, warunki pogodowe, rodzaj uprawianej rośliny, metody uprawy itp.

Jak dostarczać roślinom składniki odżywcze, szczególnie azot?

Podstawą dobrego odżywienia roślin jest azot. Głównym źródłem azotu w produkcji roślinnej są nawozy mineralne. Nawożenie mineralne to najszybsza i najłatwiejsza metoda dostarczenia dużej liczby makro- i mikroelementów do gleby. Jednakże obecnie ceny nawozów azotowych oszalały, punkty sprzedaży świecą pustkami,
a główni dostawcy ograniczają lub wręcz zawieszają produkcję. To najlepszy moment, żeby poszukać alternatywnych rozwiązań, które pozwolą wesprzeć rozwój roślin uprawnych w sposób harmonijny i utrzymać ich potencjał plonowania.

Dobrym sposobem dostarczenia roślinom odpowiedniej dawki azotu jest zastosowanie naturalnych nawozów. W tym celu obecnie najczęściej stosuje się obornik, resztki pożniwne, nawozy roślinne oraz uprawia się rośliny motylkowe.
Do stosowania nawozów naturalnych nikt rolników przekonywać nie musi – przyczyniają się bowiem do poprawy żyzności gleby, jej urodzajności, oraz są one nieocenionym źródłem wielu składników mineralnych, niezbędnych roślinom
do prawidłowego wzrostu i rozwoju. 

Jednakże nawożenie mineralne i organiczne chociaż powszechnie stosowane mają też swoje wady i ograniczenia.
Główną wadą nawozów zawierających azot są straty, jakim podlega on po aplikacji. Pierwiastek niewykorzystany przez rośliny po pierwsze ulega wymywaniu w głąb gleby, przemieszczając się do wód gruntowych, po drugie ulatnia się do atmosfery wpływając na tzw. efekt cieplarniany. Z tego względu oba rodzaje nawożenia podlegają ograniczeniom w stosowaniu w związku z tzw. programem azotanowym.

Fabryka azotu dla roślin – wykorzystanie potencjału bakterii azotowych

Bardzo dobrym, komplementarnym do wyżej wymienionych sposobów dostarczania przyswajalnego dla upraw azotu jest pozyskanie go z powietrza. Powietrze to ogromny rezerwuar azotu, ale jest niedostępny dla roślin w formie N2. Jednakże można wykorzystać te zasoby poprzez proces biologicznego wiązania azotu atmosferycznego przez bakterie, które nie wchodzą w symbiozę z roślinami. Pozyskiwany w ten sposób azot jest stale dostępny dla rośliny, która kontroluje jego pobieranie. Nie jest wliczany do limitu nawozów w ramach programu azotanowego. Na jego dostępność nie ma wpływu kryzys na rynku nawozów mineralnych.

Duże możliwości wiązania i udostępniania azotu z powietrza dla roślin mają bakterie zawarte we FREE N100® – doglebowym preparacie, który tworzą kultury wybranego szczepu mikroorganizmów Azotoacter chroococcum – wiążących azot i zwiększających aktywność mikrobiologiczną gleby.

Dzięki zastosowaniu FREE N100® można zredukować dawkę N z nawozów mineralnych do 30 kg N/ha.

FREE N100® zawiera Azotobacter chroococcum >5×1012 JTK/l.

FREE N100® – mikrobiologiczny preparat doglebowy. Zawiera bakterie azotowe Azotobacter chroococcum

Zobacz produkt

FREE N100® to łatwy w stosowaniu preparat, który:

 • oferuje dodatkowe źródło zasilania rośliny w azot
 • zwiększa zawartość azotu w glebie
 • utrzymuje stałą dostępność azotu dla rośliny
 • przyspiesza wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • ogranicza opadanie zawiązków owoców
 • wzbogaca życie biologiczne gleby
 • poprawia wzrost roślin, zwiększa plonowanie
działania preparatów mikrobiologicznych
Sposób działania preparatów mikrobiologicznych FREE N100 I FREE PK
(synergiczne oddziaływanie korzeni i bakterii)

Skuteczność FREE N100® tkwi w prawidłowym zastosowaniu.

FREE N100® należy stosować w dawkach:
• uprawy rolnicze 0,3–0,5 l/ha
• warzywa, winorośl, drzewa i krzewy owocowe, rośliny ozdobne 0,5 l/ha.

Sposób aplikacji:

 • Opryskiwać przed, w czasie sadzenia lub w okresie rozwoju najmłodszych liści do wysokości roślin ok. 10–20 cm.
 • W przypadku roślin wieloletnich zalecane jest zastosowanie na początku wegetacji.
 • Optymalnie, aplikację preparatu należy przeprowadzić zaraz po deszczu lub tuż przed deszczem, wcześnie rano lub wieczorem.
 • Aplikacja polega na bezpośrednim oprysku gleby przy bezwietrznej pogodzie.
 • Stosować rozpylacze grubokropliste lub przeznaczone do aplikacji nawozów płynnych.

UWAGA!

 • Nie mieszać z wodą chlorowaną.
 • Jeśli woda jest chlorowana, zaleca się dodanie 1 kg cukru/1000 l wody.
 • Dla lepszej aktywności bakterii zaleca się dodanie 2–3 kg siarczanu magnezu + 50 g cukru/1 ha.

Ważne, żeby FREE N100® stosować na napowietrzoną, wilgotną glebę, której temperatura jest wyższa niż 8°C.  Azotobacter to bakterie tlenowe, które najszybciej aktywują się w wilgotnym środowisku.

Najlepsze efekty daje aplikacja po wschodach roślin. Azotobacter dostarcza roślinie azot przez korzenie, a rośliny odżywiają bakterie wydzielinami korzeniowymi.

Obecność siarki jest bardzo korzystna dla działania FREE N100®. Siarka jest potrzebna Azotobacter do rozwoju i namnażania.

Uwaga : FREE N100® można mieszać z herbicydami. Do zbiornika dodawać jako ostatni.

NIE WOLNO FREE N100® mieszać z fungicydami, insektycydami i azotem. Azotany hamują nitrogenazę.

Należy unikać ekstremalnego pH (poniżej 5,5 i powyżej 8,5).  Skrajne pH hamuje rozwój bakterii.

Azotobacter jest wrażliwe na intensywną ekspozycję UV, dlatego trzeba unikać promieniowania UV podczas aplikacji (stosować rano lub wieczorem, gdy promieniowanie UV jest niskie).

Wyniki doświadczeń pokazujące wpływ zastosowania
FREE N100® na plon.

wyniki doświadczeń1
wyniki doświadczeń2
wyniki doświadczeń3