Biouprawy Warzywa

Naturalis® – biologiczny insektycyd zwalczający drutowce

Drutowce – groźne szkodniki glebowe.

Drutowce czyli larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych, to uciążliwe i często groźne szkodniki wielu upraw. Szczególnie duże szkody mogą wyrządzać w uprawach warzyw korzeniowych, ziemniakach, burakach, ale także w uprawach krzewów owocowych i truskawek. Drutowce żerują na częściach podziemnych, uszkadzając korzenie, szyjkę korzeniową, a na częściach nadziemnych – podstawę łodyg. Wgryzają się głęboko do tkanek drążąc korytarze, uszkadzając także korzenie,
co niszczy plon, ale może też prowadzić do zamierania roślin.

drutowiec w bulwie ziemniaka
Drutowiec w bulwie ziemniaka. Fot. K. Woszczyk

Lustracje upraw polowych pokazują, że ostatnio w wielu z nich nasiliło się występowanie drutowców. Walka z tymi szkodnikami nie jest łatwa, ponieważ ich cykl rozwojowy w glebie trwa kilka lat (jednocześnie występują w różnych fazach rozwojowych) i można je spotkać na różnych głębokościach profilu glebowego.

Jednakże są skuteczne sposoby na drutowce, a jesień to najlepszy czas na ich zastosowanie.

Czyli….

Czas na Naturalis®

Naturalis® to bioinsektycyd o szerokim spektrum zwalczania szkodników we wszystkich fazach rozwojowych. Jest zarejestrowanym przez MRiRW środkiem ochrony roślin. Preparat ten do niedawna był zarejestrowany w Polsce tylko do upraw pod osłonami. Od 2022 roku ma jednak rozszerzoną rejestrację na wiele małoobszarowych upraw gruntowych i w większości z nich jest zarejestrowany do zwalczania drutowców.

Zawiera: zarodniki grzyba Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 (substancja
z grupy biologicznych insektycydów) – 0,185 g/kg.

Naturalis® – biologiczny środek owadobójczy zwalczający szkodniki w polu i pod osłonami

Zobacz produkt

Formulacja Naturalis® to zawiesina olejowa (OD) – specjalnie opracowana, aby umożliwić długą ochronę zarodników i zagwarantować optymalne działanie także
w uprawach gruntowych.

Naturalis® jest doskonałym narzędziem do zwalczania szkodliwych owadów
i roztoczy zarówno w uprawach ekologicznych, jak i integrowanych.

Jak działa Naturalis®?

Działanie owadobójczego grzybazawartego w preparacieNaturalis® można podzielić kilka etapów:

  1. Wnikanie do ciała żywiciela, zwykle przez oskórek i jego zranienia. Do infekcji dochodzi w wyniku fizycznego kontaktu szkodnika z zarodnikiem grzyba, który
    w sprzyjających warunkach umiarkowanej temperatury i wysokiej wilgotności względnej kiełkuje w ciągu 6-8 godzin. Patogen wydziela na powierzchni kutikuli gospodarza m.in. trawiące enzymy. Rozpuszczony oskórek owada umożliwia kiełkowanie strzępek infekcyjnych grzybni do wnętrza ciała żywiciela.
  2. Penetracja jamy ciała i narządów wewnętrznych owada przez rozwijającą się grzybnię. Strzępki grzyba wydzielają różne toksyny zakłócające przebieg procesów fizjologicznych np. linienie. Często powodują także paraliż owada wskutek czego przestaje on żerować, a w końcu nieruchomieje i przyjmuje nienaturalną pozycję ciała. Na tym etapie z części grzybni powstają zarodniki przetrwalnikowe odporne na czynniki zewnętrzne środowiska, umożliwiające przeżycie grzybom w niekorzystnych warunkach.
  3. Rozwój w organizmie owada. Uszkodzenia mechaniczne narządów owada przez rozwijającą się grzybnie są tak duże, że doprowadzają do śmierci gospodarza,
    w sprzyjających warunkach nawet w ciągu 24-48 godzin od infekcji. Po śmierci szkodnika grzybnia przerasta jego ciało na zewnątrz i pojawiają się zarodniki – źródło infekcji kolejnych owadów.

Stosowanie Naturalisu®

W przypadku zastosowania w uprawie polowej należy zwrócić szczególną uwagę na warunki stosowania środka. Preparat wymaga aplikacji w warunkach wysokiej wilgotności oraz w temperaturze powyżej 15oC. Ciepła i wilgotna pogoda, jaką mamy ostatnio stwarza idealne warunki do stosowania Naturalisu®.

W  przeciwieństwie do biologicznych preparatów opartych na bakteriach i wirusach, które wykazują działanie żołądkowe, środki zawierające zarodniki konidialne grzybów owadobójczych działają poprzez kontakt. Infekcja szkodników rozpoczyna się w momencie bezpośredniego kontaktu zarodników grzyba z ciałem szkodnika. Zarodniki Beauveria bassiana przylegają do oskórka owadów, kiełkują i wnikają do wnętrza ciała gospodarza.

PRZY ZWALCZANIU DRUTOWCÓW SZCZEGÓLNIE WAŻNE JEST DOKŁADNE ZWILŻENIE PODŁOŻA.

Zalecana dawka środka przy zwalczaniu drutowców to 1–2 l/ha.

Zalecana ilość wody 200 – 1000 l/ha.

Nie stosować w pełnym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze (formulacja środka OD – zawiesina olejowa).

Naturalis® może być stosowany samodzielnie w krótkich odstępach czasu lub jednocześnie z wieloma insektycydami.

W przypadku konieczności zastosowania środków grzybobójczych w danej uprawie należy zachować odstęp przynajmniej 2-5 dniowy pomiędzy aplikacją środka Naturalis®, a ewentualnymi zabiegami przy użyciu fungicydów.

Szczegółowe możliwości stosowania Naturalisu® z innymi środkami ochrony roślin znajdują się w ulotce produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.