Biouprawy

Bezpieczny azot jesienią – FREE N100

Bakterie wiążące azot

W powszechnym rozumieniu zapewnienie wysokiego plonowania opiera się na właściwej uprawie gleby, jej nawożeniu i ochronie przed chorobami, szkodnikami
i chwastami. Tymczasem gleba, choć tego nie widzimy, jest środowiskiem życia drobnoustrojów decydujących o przemianie materii.

Wśród nich duże znaczenie dla praktyki rolniczej odgrywają bakterie wiążące azot atmosferyczny. Do takich należą bakterie z rodzaju Azotobacter. Najliczniej występuje Azotobacter chroococcum. Nie żyje w symbiozie z roślinami, rozwija się niezależnie
w strefie przykorzeniowej.  Azotobacter jest w stanie dostarczyć roślinom do 30 kg/ha azotu. Należy podkreślić, że jest to azot pozyskiwany z powietrza. Pobieranie takiego azotu jest regulowane przez roślinę, która pobiera go tylko w ilości zaspokajającej jej aktualne potrzeby.

Probiotyk doglebowy

Produktem, który zawiera Azotobacter chroococcum  w ilości 5×109 JTK/ml jest FREE N100.

FREE N100 powinien być stosowany w jak najwcześniejszej fazie wzrostu roślin. Najlepsze efekty daje aplikacja po wschodach roślin. Azotobacter dostarcza roślinie azot przez korzenie, a rośliny odżywiają bakterie wydzielinami korzeniowymi. Można go też z powodzeniem stosować przed, w czasie lub zaraz po siewie. Ważne, żeby produkt aplikować w formie oprysku gleby.
FREE N100 można łączyć w jednym zabiegu z herbicydami. Do zbiornika dodawać jako ostatni.

FREE N100 – preparat zawierający bakterie wiążące azot atmosferyczny.

Zobacz produkt

WAŻNE!
FREE N100 można stosować jesienią (razem z herbicydami), ale trzeba zwrócić uwagę, żeby zabieg wykonywać na wilgotną glebę, której temperatura jest NIE NIŻSZA niż 8oC.
FREE N100 jest preparatem doglebowym, więc należy go aplikować na glebę zanim rośliny zakryją międzyrzędzia.
NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ FREE N100 z fungicydami, insektycydami i azotem.

pole-uprawne

FREE N100 doskonale sprawdzi się w jesiennym wzmocnieniu wielu upraw (należy jednak pamiętać o warunkach jego stosowania wymienionych powyżej).

Bezpieczny azot na pewno przyda się zbożom ozimym. Trwają siewy, więc to doskonały czas na zastosowanie FREE N100.
FREE N100 można jesienią stosować w rzepaku, szczególnie, że w tym okresie w nawożeniu tej uprawy stosowane są preparaty z siarczanem magnezu, a siarka jest niezbędna dla Azotobacter do rozwoju i rozmnażania.
Wśród korzyści, jakie zyskujemy stosując FREE N100, wymienić można:
– lepsze wschody roślin,
– dłuższy korzeń i pędy,
– lepsze odżywienie azotem,
– mniejsze porażenie chorobami glebowymi,
– w konsekwencji większy plon.
Należy też podkreślić wpływ FREE N100 na wzbogacenie sprawności mikrobiologicznej gleby, co ma znaczenie także dla upraw w kolejnych sezonach wegetacyjnych.

Bezpieczne jesienne nawożenie azotem jest możliwe dzięki zastosowaniu FREE N100.