Jabłonie

Madex MAX® – biologiczne zwalczanie owocówki jabłkóweczki

Co na owocówkę? Biologiczne preparaty!

Użycie środków biologicznych do walki z owocówką jabłkóweczką może być równie efektywne jak ochrona chemiczna pod warunkiem, że ustalimy odpowiedni termin zabiegów. Terminy lotów motyli obu pokoleń owocówki jabłkóweczki  nie są takie same w kolejnych latach, a dynamika lotów może znacznie się różnić, nawet w położonych blisko siebie kwaterach sadowniczych.

PODSTAWĄ SKUTECZNOŚCI ZABIEGU JEST MONITORING!

Termin zabiegu wyznaczany jest na podtsawie obecności pierwszych motyli w pułapkach feromonowych DELTA STOP. Pułapki należy umieszczać w sadzie przed kwitnieniem (koniec kwietnia/początek maja). Po zaobserwowaniu pierwszych owocówek w pułapce należy śledzić komunikaty o wystąpieniu stadium „czarnej główki”. Madex MAX® należy aplikować tuż przed wylęgiem pierwszych jaj z larw – w stadium „czarnej główki”.

Madex MAX® jest preparatem o działaniu żołądkowym, którego substancją aktywną jest wirus granulozy owocówki jabłkóweczki (CpGV). Dlatego, aby był skuteczny, wirusy w nim zawarte muszą przedostać się do układu pokarmowego gąsienic owocówki jabłkóweczki. Dlatego ważne jest, żeby podczas zabiegu rośliny były dokładnie pokryte cieczą użytkową.

Działanie Madex Max na gąsienice owocówki

Gąsienice pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania, najlepiej jeśli nastąpi to tuż po przegryzieniu osłonki jaj w trakcie wylęgu. W ten sposób część z nich zginie zanim zacznie uszkadzać zawiązki lub owoce. Gąsienice zakażą się wirusem w momencie rozpoczęcia żerowania na owocach, jednak w krótkim czasie po infekcji przestaną pobierać pokarm, a niewielkie uszkodzenia przez nie spowodowane  szybko zabliźnią się i nie wpłyną na jakość owoców. Warto wiedzieć, że jaja pierwszego pokolenia są zazwyczaj składane na liściach,  a jaja następnych pokoleń zwykle bezpośrednio na owocach. Dlatego, też wędrówka do owocu jest znacznie dłuższa dla larw pierwszej generacji owocówki jabłkóweczki, przez co gąsienice tego pokolenia mają większe prawdopodobieństwo kontaktu z wirusem CpGV z zawartym w preparacie Madex MAX®.

Madex MAX® – skuteczny bioinsektycyd na owocówkę

Selektywny, biologiczny środek do zwalczania gąsienic owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella) Substancja aktywna: wirus granulozy owocówki jabłkóweczki (CpGV)

Zobacz produkt

Sposób stosowania

1. Wyznaczamy termin zabiegu na podstawie monitoringu za pomocą pułapek feromonowych DeltaStop

2. Aplikację przeprowadzamy w formie oprysku.

3. Liczbę zabiegów należy dostosować do presji szkodnika i strategii zwalczania. Zwykle wykonuje się 2-3 zabiegi na jedno pokolenie, w dawce 50 ml/1m wysokości korony drzew/ ha. Zalecana dawka wody 400 l/ 1 m wysokości korony drzew/ha. Najczęściej stosuje się 100 ml/ha i 800 l wody/ha.

4. Zabiegi należy powtarzać co 8-14 dni w zależności od nasłonecznienia (promieniowanie UV jest bardziej szkodliwe dla wirusów granulozy niż wysoka temperatura).

5. Zabiegi należy powtórzyć w czasie występowania następnego pokolenia owocówki. WAŻNE! Zastosowanie Madex MAX® na I pokolenie ogranicza populację szkodnika w II pokoleniu.

6. Zalecane jest wykonywanie zabiegów wcześnie rano lub wieczorem, a w dni pochmurne można opryskiwać rośliny w ciągu dnia.

7. Madex MAX® jest odporny na zmywanie (nie ma potrzeby powtarzać zabiegu, jeśli proparat zdążył wyschnąć przed opadem do 90 mm).

Powtarzamy zabiegi aby wirusy cały czas utrzymywały się na powierzchni liści i owoców.

Zaleca się aby pierwsza aplikacja na pierwszą generację szkodnika zawierała pełną dawkę (100 ml/ha).

Bardzo ważne jest, aby nie spóźnić się z pierwszym zabiegiem.  Im skuteczniejszy będzie zabieg przeciwko pierwszemu pokoleniu tym mniejsze będą szkody spowodowane przez letnie generacje owocówki.

WAŻNE !

 • Madex MAX® nie stosować łącznie z preparatami o wysokiej kwasowości lub silnie zasadowymi. Optymalne pH cieczy użytkowej to 5 – 8,5
 • Madex MAX® można mieszać z fungicydami, siarką i innymi chemicznymi i biologicznymi insektycydami.
 • Preparat Madex MAX®  zawiera szczep granulowirusa nowszej generacji w porównaniu z innymi środkami zawierającymi CpGV dostępnymi na rynku.
 • Nie wymaga stosowania adiuwantów.
 • Wysoka temperatura (powyżej 30°C) ma negatywny wpływ na żywotność granulowirusów.
 • Madex MAX® można zamrażać i nawet w temp -18° C pozostaje w formie płynnej.
 • Małe opakowanie – butelka 100 ml ułatwia przechowywanie, co jest szczególnie istotne kiedy środek przechowujemy w zamrażarce.
 • Promieniowanie UV wpływa na żywotność wirusów szybciej niż wysokie temperatury.
 • Środek Madex®MAX zawiera zabezpieczenie substancji czynnej przed promieniowaniem UV.
 • Wysoka odporność na zmywanie (do 90 mm). Dlatego nie zachodzi potrzeba powtarzania zabiegu jeśli preparat zdążył wyschnąć przed deszczem.
 • Zastosowany we właściwym terminie jest zawsze skuteczny – każda partia produkcyjna jest testowana przed sprzedażą.
 • Nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt.
 • Brak negatywnego wpływu na zwierzęta wodne i na pożyteczne owady.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.