Aktualności

Kategoria:
Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Najważniejsi wrogowie naturalni szkodników w sadach - część 2. Chrząszcze

Chrząszcze biedronkowate (Coccinellidae) – należą do najbardziej efektywnych drapieżców i dlatego szereg gatunków znajduje zastosowanie w biologicznym zwalczaniu mszyc w wielu uprawach. Drapieżny tryb życia prowadzą zarówno ich larwy, jak i osobniki dorosłe.

Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Strategie ochrony roślin

Strategie ochrony roślin dzielą się na konwencjonalne, integrowane (IPM) oraz ekologiczne.

Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Ochrona roślin a liczebność organizmów pożytecznych w sadzie

Działanie pestycydów na szkodniki oraz organizmy pożyteczne jest zróżnicowane. W obrębie jednej grupy chemicznej pewne substancje czynne mogą być dla jednego gatunku bardzo szkodliwe, inne natomiast słabo toksyczne lub nawet nie wykazywać negatywnego wpływu.

Strona: