Klauzula informacyjna

Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności.

 1. Administratorem moich danych osobowych BIOCONT Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. S. Jaracza 24/38 w Krakowie (adres biura: al. 29 Listopada 56 a , pok. 19 i 20, Kraków) NIP 9452061051, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261388, e-mail: kontakt@biosady.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000.)
 3. Moje dane będą przetwarzane:
  • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
   Prawnie uzasadnionym interesem jest wykorzystanie danych osobowych w celu przekazania odpowiedzi na zadane pytanie),
  • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
   Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku obrona przed ewentualnymi skargami lub zarzutami),
 4. Jestem świadomy/a, że mam możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, do przenoszenia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Rozumiem także, że przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Moje dane będą przetwarzane:
  • na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • gdy przetwarzanie wynika z konieczności udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość: przez czas 60 dni.
  • gdy przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 7. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw mogę skontaktować się z BIOCONT Polska sp. z o.o., za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@biosady.pl.