Certyfikacja

Stary sad? Możliwość uzyskania certyfikatu już w pierwszym roku. CZĘŚĆ 1.

sad

Coraz więcej konsumentów interesuje się produktami rolnictwa ekologicznego, a równocześnie  sadownicy poszukują nowych możliwości zbytu owoców. Nawet stare sady, które tylko z pozoru nie gwarantują wysokich plonów, mogą przynieść dobre dochody.

W Unii Europejskiej produkcja ekologiczna uregulowana jest rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Dopuszczone jest stosowanie nawozów naturalnych, przede wszystkim obornika, kompostów oraz nawozów zielonych, a także nawozów mineralnych wyprodukowanych ze skał naturalnie występujących w przyrodzie, jak np. wapieni i fosforytów. Obecnie w wykazie prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach znajduje się około 500 nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, a także ponad 20 produktów naturalnych dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

sad 2

Prawidłowa uprawa oraz właściwy dobór gatunków i odmian roślin przyczyniają się do zapobiegania porażeniu przez choroby i szkodniki. Jeśli działania te okazują się niewystarczające, można stosować wyłącznie dopuszczone środki ochrony roślin, oparte na substancjach naturalnych i prostych, siarkowych i miedziowych związkach chemicznych. Aktualnie na liście środków ochrony roślin, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wymienionych jest ponad 100 środków.

Przed podjęciem decyzji o zakupie nawozów i środków do produkcji ekologicznej trzeba upewnić się, czy dany nawóz lub środek został uwzględniony w wykazach.

sad 3

Zasady produkcji ekologicznej trzeba stosować od dnia podjęcia decyzji o przestawianiu, czyli konwersji. Należy również pamiętać, że obowiązuje okres konwersji, który dla roślin jednorocznych trwa dwa lata przed siewem lub sadzeniem, a dwa roślin wieloletnich – trzy lata przed zbiorem owoców. Okres ten należy liczyć od dnia poinformowania jednostki certyfikującej o rozpoczęciu produkcji ekologicznej, czyli przesłaniu do jednostki „Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”. Wysłanie zgłoszenia do jednostki certyfikującej to pierwszy, podstawowy krok do przeobrażenia plantacji w sad ekologiczny.

Dowiedz się, co dalej, czytając CZĘŚĆ 2. artykułu.