Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Ochrona sadu a dobroczynek gruszowiec

Dobroczynek gruszowiec (Typhlodromus pyri) jest drapieżnym roztoczem wielkości około 0,6 mm. Atakuje szkodliwe roztocza, larwy wciornastków, szpeciele, ale również inne drobne owady. Posiada zdolność przeżywania w naturalnych warunkach nawet przy mniejszej ilości pokarmu lub może żywić się pokarmem zastępczym tj. pyłkiem, spadzią itp. Dzięki temu trwale zasiedla wieloletnie rośliny. Drapieżne są również larwy dobroczynka. T. pyri zimuje i rozwija się na roślinach, utrzymując szkodniki na niskim poziomie.

Dobroczynek gruszowiec – drapieżny roztocz, wsparcie w biologicznej walce ze szkodnikami

Zobacz produkt

Warto wiedzieć, że zabiegi ochronne w sadach, w których zaintrodukowano dobroczynka gruszowca w celu biologicznej walki z przędziorkami i szkodliwymi szpecielami, powinny uwzględniać możliwy negatywny wpływ środków ochrony roślin na tego pożytecznego roztocza. Optymalnym terminem na wprowadzenie tego drapieżcy do kwater sadowniczych jest bardzo wczesna wiosna, przed nabrzmiewaniem pąków.

Aplikacje opasek z drapieżnym roztoczem są uzależnione od zastosowania preparatów olejowych w sadzie. Opaski należy wywiesić dopiero po kilku dniach od zabiegu.

W roku introdukcji drapieżcy szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków ochrony roślin. Szkodniki powinny być zwalczane preparatami selektywnymi lub częściowo selektywnymi. Warto zrezygnować ze stosowania insektycydów z grupy pyretroidów, zwłaszcza wczesną wiosną, zarówno tuż przed, jak i krótko po kwitnieniu. Także niektóre fungicydy mogą stanowić dla niego zagrożenie.

dobroczynek-gruszkowiec
Dobroczynek na opasce filcowej

Ograniczając stosowanie nieselektywnych pestycydów możemy spodziewać się, że w ciągu 2 lat po introdukcji na danej kwaterze będzie możliwe utworzenie stabilnej populacji dobroczynka, która utrzyma liczebność przędziorków poniżej progu ekonomicznego zagrożenia.

Dlatego warto rozważyć zastosowanie PREV-AM®kompleksowego środka owadobójczego, grzybobójczego i roztoczobójczego, opartego na naturalnym, tłoczonym na zimno olejku pomarańczowym, który działa na wiele gatunków szkodników i chorób. PREV-AM® jest zarejestrowanym przez MRiRW środkiem ochrony roślin.

PREV-AM® – kompleksowy akarycyd, insektycyd, fungicyd na bazie olejku pomarańczowego

Zobacz produkt

W porównaniu z konwencjonalnymi środkami ochrony roślin PREV-AM jest także idealnym rozwiązaniem do włączenia do strategii przeciwodpornościowej na zasadzie rotacji w celu przerwania cyklu narastania odporności na niektóre konwencjonalne pestycydy. Przy stosowaniu zgodnym z Dobrą Praktyką Rolniczą i według instrukcji na etykiecie środek PREV-AM będzie miał minimalny wpływ na populacje pożytecznych organizmów.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.