Jabłonie Owoce pestkowe

Wczesnowiosenne zabiegi preparatami olejowymi i pyretroidami a bezpieczeństwo organizmów pożytecznych

sad

Na przedwiośniu wielu sadowników przystępuje do pierwszych oprysków przeciwko szkodnikom. W tym okresie powszechnie stosowane są preparaty olejowe zawierające, np. olej parafinowy lub rydzowy. Oleje działają kontaktowo i są przeznaczone do mechanicznego unieszkodliwiania roztoczy i owadów, uniemożliwiając lub ograniczając im wymianę gazową. Wykorzystywane są do niszczenia zimujących stadiów szkodników, m.in. mszyc, miodówek, przędziorków, szpecieli, miseczników. W sezonach charakteryzujących się brakiem anomalii pogodowych zabiegi olejowe zwykle stosowane są w sadach od fazy pękania pąków do fazy zielonego pąka w okresie ciepłej pogody na suche pędy (optymalna temperatura powyżej 8°C). Noc poprzedzająca zabieg i kolejne 2-3 noce powinny być bez przymrozków.

Niestety aplikacje w trochę późniejszym okresie, chociaż są efektywne, wiążą się z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia fitotoksyczności na młodych, delikatnych listkach. Z kolei zbyt wczesne wykonanie zabiegu w okresie bezlistnym może być nieskuteczne.

W okresie wiosennym oprócz zabiegów preparatami olejowymi wykonywane są także opryski innymi środkami (insektycydami i fungicydami). Należy pamiętać o zachowaniu odstępu pomiędzy nimi, zarówno przed, jak i po aplikacji oleju (zwykle wystarczą 2 – 4 dni).

Zwalczanie mszyc

W ostatnich latach, szczególnie w sadach jabłoniowych, mszyce stają się coraz większym problemem. Do zwalczania tych szkodników wykorzystuje się, oprócz zabiegów środkami olejowymi w fazie mysiego ucha/zielonego pąka, także preparaty oparte na naturalnych lub syntetycznych pyretroidach, które stosuje się bezpośrednio przed kwitnieniem. Środki te niszczą nie tylko mszyce, ale także kwieciaki, misecznika śliwowego oraz niektóre zwójki.

Pyretroidy działają kontaktowo, szybko porażając układ nerwowy owadów. Niestety są bardzo toksyczne dla wielu pożytecznych organizmów, w tym dla pszczół i roztoczy z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae). Dlatego preparaty zawierające zarówno naturalne, jak i syntetyczne substancje należące do tej grupy insektycydów należy stosować wieczorem, w celu ochrony owadów zapylających i tylko wtedy, gdy w danym terminie nie można użyć innego środka.

Przypominamy, że w sadach ekologicznych zabronione jest używanie pyretroidów syntetycznych. Dopuszczone są pyretroidy otrzymywane ze złocienia dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium).