Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Pożyteczna rola skorków w sadzie – sprawdź, które insektycydy są dla nich szkodliwe

Skorki (Dermaptera), zwane potocznie „szczypawkami”  są drapieżcami ograniczającymi liczebność miodówek, mszyc, w tym bawełnicy korówki w sadach jabłoniowych i gruszowych.

Charakterystyczną cechą tych owadów są cęgowate wyrostki na końcu odwłoka oraz bardzo krótkie, skrzydła pierwszej pary. Ciało skorków jest błyszczące, barwy brązowej lub czerwono-brązowej.
W zależności od gatunku ich wielkość waha się od 0,5 do 2,5 cm.

Dorosłe skorki zimują w glebie w podziemnych korytarzach. Wiosną samice składają po kilkadziesiąt jaj, którymi troskliwie się opiekują, co rzadko obserwujemy wśród owadów. Swoją opiekę roztaczają również nad wylęgającymi się larwami, które dojrzałość osiągają pod koniec lata.

Te pożyteczne owady najbardziej aktywne są nocą. W ciągu dnia ukrywają się pod kamieniami,
w spękaniach kory, pod opadłymi liśćmi, a nawet wewnątrz wężyków sadowniczych.

Skorki są owadami wielożernymi i chociaż ich pokarmem są także rośliny, to prowadzą przede wszystkim drapieżny tryb życia. Często możemy je spotkać wśród zwiniętych przez mszyce liści, gdzie skutecznie ograniczają liczebność tych szkodników.

skorek – fot. K.Woszczyk

Najczęściej spotykanym gatunkiem w sadach jabłoniowych i gruszowych jest skorek pospolity (Forficula auricularia).

Zabiegi przyjazne skorkom

Na liczebność tych pożytecznych owadów wpływa zarówno termin aplikacji środków ochrony roślin, jak i wybór danej substancji czynnej przeznaczonej do zwalczania szkodników w sadach.

Dlatego planując zabiegi ochronne przeciwko szkodnikom, zwłaszcza przeciwko owocówce jabłkóweczce, zwójkom liściowym, ale także miodówkom na gruszach warto uwzględnić negatywny wpływ niektórych insektycydów na skorki.

 Do substancji szkodliwych dla tych owadów należą m.in.:

  • indoksakarb, związek z grupy oksadiazyn – zarejestrowany do zwalczania owocówki jabłkóweczki i zwójek liściowych w uprawach jabłoni,
  • spinosad (Spinozyn A, Spinozyn D), substancja z grupy spinozyn -– stosowany przeciwko zwójce siatkóweczce w uprawach grusz,
  • abamektyna – stosowana do zwalczania miodówki plamistej w uprawach grusz.

Dorosłe skorki wychodzą ze swoich kryjówek dopiero o zmroku.Warto o tym pamiętać kiedyzamierzamy wykonać zabiegi wieczorem, szczególnie z użyciem abamektyny przeciwko miodówkom. Z tego względu zaleca się zwalczać miodówki w godzinach porannych, przy małej operacji słońca. Chociaż substancja aktywna jest wrażliwa na działanie promieni UV, to preparat zdąży wniknąć do rośliny w ciągu dnia i zadziałać na szkodniki. W ten sposóbpożyteczne skorki, które są aktywne dopiero wieczorem, nie będą mieć kontaktu ze szkodliwą dla nich substancją.