Jabłonie

Przędziorki i pordzewiacze – wzrost znaczenia w uprawach jabłoni, a negatywny wpływ pestycydów na dobroczynka gruszowca.

Obecnie w uprawach sadowniczych obserwowany jest wzrost liczebności przędziorków i pordzewiaczy. Typowymi objawami żerowania tych szkodników są przebarwienia liści.
W przypadku przędziorków są to żółtawe plamki, które z czasem zlewają się ze sobą, a cały liść najpierw szarzeje, potem brunatnieje i zasycha. Z kolei obecność pordzewiacza jabłoniowego powoduje oprócz przebarwień liści w postaci matowienia i ordzawień po spodniej stronie, także zwijanie blaszek liściowych, w charakterystyczne „łódeczki”. Szkodnik ten zasiedla również owoce imoże być przyczyną powstawania ordzawień skórki.
Pordzewiacza
najczęściej spotykamy w młodych nasadzeniach, szczególnie w kwaterach odmian: Jonagold, Szampion, Gala czy Golden Delicious.

Uszkodzenia powodowane przez pordzewiacze na jabłkach fot. K. Woszczyk
Liście jałboni uszkodzone przez przędziorki fot. K. Woszczyk

Warto wiedzieć, że wyżej wymienione szkodniki stanowią problem w sadach, w których stosuje się szkodliwe środki ochrony roślin dla dobroczynka gruszowca, który jest naturalnym wrogiem zarówno przędziorków , jak i pordzewiaczy. Dlatego trzeba pamiętać, które pestycydy stanowią zagrożenie dla populacji tego pożytecznego drapieżcy.

Jak wyglądają uszkodzenia pordzewiaczy i przedziorków na jabłoni oraz jak przy okazji ich kontroli nie zabić dobroczynka?
Dobroczynek gruszowiec na opasce filcowej

Na co zwrócić uwagę wybierając środki do ochrony sadu aby chronić dobroczynka gruszowca?

  1. Rezygnujemy ze stosowania szczególnie szkodliwych dla dobroczynka pyretroidów, także w okresie wczesnowiosennym. Po przezimowaniu, samice dobroczynka stają się aktywne już w okresie pękania pąków kwiatowych, a po kwitnieniu jabłoni składają pierwsze jaja na dolnej stronie liści.
  2. Przed podjęciem decyzji o zwalczaniu przędziorków i pordzewiaczy, warto wykonywać lustracje w sadzie na obecność tych szkodników. Zwykle nie występują one we wszystkich kwaterach, w związku czym, jeśli zaistnieje konieczność ich zwalczania, to ewentualny negatywny wpływ akarycydów na dobroczynka nie będzie obejmować całego sadu. Dodatkowo, jeżeli w sadzie był wprowadzany dobroczynek, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie stwierdzimy obecności przędziorków i pordzewiaczy w sadzie.
  3. Ograniczamy stosowanie środków zawierających abamektynę w przypadku zwalczania przędziorków  lub rezygnujemy z nich jeśli chcemy je wykorzystać do zwalczania zwójek w sadzie.
  4. Do zwalczania owocówki jabłkóweczki nie stosujemy środków z grupy fosforoorganicznych np. zawierających fosmet.
  5. Pamiętamy, że preparaty siarkowe, w tym także tzw. ciecz kalifornijska oraz środki zawierające mankozeb również ograniczają populacje pożytecznego dobroczynka.
  6. W roku introdukcji dobroczynka gruszowego np. przy pomocy zasiedlonych przez drapieżcę opasek filcowych lub pędów, stosujemy selektywne lub przynajmniej częściowo selektywne środki ochrony roślin.

Więcej o selektywności insektycydów i fungicydów w stosunku do dobroczynka gruszowca: >tutaj< oraz o samym drapieżcy i możliwości zakupu opasek filcowych z dobroczynkiem.

Dobroczynek gruszowiec

Opaski z drapieżnym roztoczem do zwalczania szkodliwych roztoczy w ogrodach i sadach Przeciwko: przędziorkowi chmielowcowi, przędziorkowi owocowcowi, pordzewiaczowi jabłoniowemu, szpecielowi pilśniowcowi, Calepitrimerus vitis

› Zobacz produkt