Jabłonie

Lepinox® PLUS biologiczny sposób na zwójki w sadzie

Zwójki liściowe to grupa szkodników, która co roku w mniejszym lub większym nasileniu występuje w uprawach sadowniczych. Do najliczniej występujących gatunków zaliczamy:

  • zwójkę siatkóweczkę (Adoxophyes orana),
  • zwójkę bukóweczkę (Pandemis heparana),
  • wydłubkę oczateczkę (Spilonota ocellana)
  • zwójkę różóweczkę (Archips rosana).

W ostatnich latach obserwujemy dużą presję ze strony zwójek, co niestety przekłada się na większą liczbę zabiegów w ciągu sezonu.

Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji dotyczących wyżej wymienionych gatunków.

Gatunek Liczba pokoleń Stadium zimujące Lot motyli Okres występowania gąsienic
zwójka siatkóweczka (Adoxophyes orana) 2 gąsienice połowa V – V/VI II połowa VII –VIII/IX połowa IV – VI poł. VI – poł VIII koniec VIII – IX/X    
zwójka bukóweczka (Pandemis heparana) 2 gąsienice od początku VI – VII od II połowy VIII połowa IV – VI VII – VIII koniec VIII – IX/X
wydłubka oczateczka (Spilonota ocellana) 1 gąsienice od VI – do końca  VIII Bardzo długi lot !!! III/IV – połowa VI VII – IX
zwójka różóweczka (Archips rosana) 1 jaja połowa VI – koniec VII od połowy IV – VI

Do walki z tymi szkodnikami dostępnych jest na rynku wiele insektycydów, jednak wiele przemawia za włączeniem do programów ochrony biologicznych rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć lub wyeliminować pozostałości niektórych substancji czynnych w plonach, przy jednoczesnym zachowaniu porównywalnej skuteczności do standardowej, chemicznej ochrony. Należy też wziąć pod uwagę brak okresu karencji, kiedy stosuje się biologiczne zwalczanie szkodników.

Z pewnością godnym polecenia bioinsektycydem zarejestrowanym do zwalczania zwójek jest Lepinox® PLUS.

Jest to selektywny insektycyd o działaniu żołądkowym, w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP), stosowany do biologicznego zwalczania gąsienic motyli.

Na roślinie działa powierzchniowo. Zawiera bakterie Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348. Bakterie te wytwarzają krystaliczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Zainfekowane gąsienice zaraz po spożyciu bakterii przestają żerować i giną w ciągu 72 godzin. Z czasem kurczą się i przybierają ciemną barwę.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1 kg/ha (Zalecana ilość wody: 500 – 600 l/ha)

Lepinox® PLUS – biologiczne zwalczanie zwójek

Preparat przeznaczony do efektywnej kontroli gąsienic motyli. Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Ma sprawdzony sposób działania i nie stanowi zagrożenia dla organizmów pożytecznych, ludzi i środowiska. Odpowiedni w strategii przeciwdziałania wykształcania odporności na insektycydy

Zobacz produkt

Stosując Lepinox® PLUS pamiętaj, że:

  • Najwyższa skuteczność występuje w zwalczaniu wczesnych stadiów larwalnych. Z tego względu optymalnym terminem stosowania jest okres tuż przed lub na początku wylęgania się gąsienic z jaj.
  • W celu monitorowania lotu motyli i ustalenia optymalnego terminu zabiegu należy zastosować pułapki feromonowe
  • Optymalne pH cieczy 5 – 8.
  • Zalecamy łączne stosowanie Lepinox® PLUS z adiuwantem np. WETCIT™ NEO

Środka NIE wolno mieszać z:
– preparatami bakteriobójczymi (miedziowe),
– o wysokim pH (wodorowęglan lub węglan potasu, polisiarczki wapnia itp.)
– w przypadku wystąpienia opadów do 48 h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.