Owoce miękkie

Pryszczarek namalinek łodygowy (Resseliella theobaldi) – określ termin zabiegu przy użyciu pułapek feromonowych

Pryszczarek namalinek łodygowy jest jednym z najgroźniejszych szkodników maliny, zwłaszcza tej owocującej na pędach dwuletnich, ponieważ uszkodzone pędy podatne są na wymarzanie oraz zasychanie jeszcze przed dojrzewaniem owoców. Szkodnik często współwystępuje wraz z chorobami grzybowymi powodującym zamieranie pędów malin.

fot: K. Woszczyk

Objawy żerowania

Szkodliwe są larwy tej muchówki, które uszkadzają dolną część pędów. Na zasiedlonych pędach skórka ciemnieje, później kora pęka i zaczyna się łuszczyć, a po jej odchyleniu można zaobserwować larwy szkodnika barwy pomarańczowej. Zasiedlone przez pryszczarka pędy słabiej owocują, z czasem więdną i zamierają, a w miejscu uszkodzenia łatwo się wyłamują. Szkodnik preferuje te odmiany malin, które mają skłonność do spękania kory. Odmiany o gładkich pędach są rzadziej zasiedlane przez tego pryszczarka.

Zarys biologii

Zimują larwy w bobówkach w glebie. Muchówki wiosennego pokolenia pojawiają się od końca kwietnia do czerwca, a kolejnych w lipcu, sierpniu i we wrześniu. Samice składają jaja
w spękania i zranienia skórki na jednorocznych pędach maliny. Larwy żerują pod skórką pędów, a następnie przepoczwarczają się w glebie. W ciągu roku rozwijają się 3-4 pokolenia szkodnika.

fot: K. Woszczyk

Monitoring przy użyciu pułapek feromonowych DeltaSTOP

Przebieg lotu muchówek można łatwo monitorować odławiając je w pułapki feromonowe, które pomagają określić optymalny termin zabiegu. Zwalczanie przeprowadzamy w okresie masowego lotu muchówek, kierując strumień cieczy na dolne części pędów.

Pułapki należy zawiesić na krzewach maliny pod koniec kwietnia.

Na odmianach malin owocujących na pędach 2-letnich pryszczarka zwalczamy przed kwitnieniem oraz po zbiorze owoców dozwolonymi preparatami zgodnie z aktualnym programem ochrony roślin sadowniczych.  Na odmianach owocujących na pędach jednorocznych, zabiegi ochronne wykonujemy przed kwitnieniem, od maja do początku lipca.