Jabłonie

Bioinsektycyd Madex MAX® – zwalczanie letniego pokolenia owocówki jabłkóweczki

Owocówka jabłkóweczka, obok innych zwójkówek liściowych jest co roku groźnym szkodnikiem  w sadach jabłoniowych. Zwalczanie pierwszego pokolenia tego szkodnika mamy już za sobą.
W niektórych sadach, głównie tych ekologicznych do ochrony przed pierwszą generacją owocówki wykorzystano preparaty oparte na wirusie granulozy owocówki jabłkóweczki (CpGV) m.in Madex® MAX. Jednak wielu sadowników decyduje się  na wybór bioproduktów dopiero latem, aby ograniczyć pozostałości środków ochrony roślin w owocach. Jest to powszechna praktyka, jednak w strategiach ze zmniejszoną liczbą zastosowań granulowirusa ważne jest, aby stosować go zawsze na pierwszą generację, a nie tylko na letnie pokolenie.

Jeśli Madex® MAX  stosujemy naprzemiennie z innymi insektycydami rekomendujemy jego użycie już na pierwsze pokolenie ze względu na jego efekt populacyjny i jego powolny tryb działania. Inne larwicydy należy stosować po maksymalnych lotach owocówki (monitoring-pułapki).

Początek drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki tj. pierwsze loty motyli, zwykle rozpoczynają się na przełomie lipca i sierpnia. Niestety gąsienice letniego pokolenia stanowią duże zagrożenie, ponieważ żerują w wyrośniętych już jabłkach i zanim wgryzą się do wnętrza owocu to dosyć często uszkadzają także kilka przylegających owoców.

Pojawienie się drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki zależy od panujących warunków pogodowych. Loty motyli i składanie jaj przebiegają podczas ciepłych wieczorów i nocy.
Początek lipca 2022 r. charakteryzuje się opadami deszczu, miejscami z gradem oraz burzami. Jeśli takie warunki będą się utrzymywać, możemy przypuszczać, że loty tego szkodnika będą rozciągnięte w czasie, a tym samym utrudnią wyznaczenie optymalnego terminu zwalczania. Poza tym częste i ulewne opady powodują konieczność powtarzania wielu zabiegów ochronnych, ze względu na zmycie środków ochrony roślin.

Dlatego decydując się na biologiczną ochronę, która jest szczególnie ważna w okresie poprzedzającym zbiory, zwłaszcza w programach „zero pozostałości”, warto wybrać bioinsektycydy o wysokiej odporności na zmywanie. Takim środkiem jest Madex® MAX.

Madex® MAX – bioinsektycyd do zwalczania gąsienic owocówki jabłkóweczki.

Madex® MAX wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na zmywanie (do 90 mm). Dlatego nie zachodzi potrzeba powtarzania zabiegu jeśli preparat zdążył wyschnąć przed deszczem.

Zobacz produkt

Mechanizm działania środka Madex® MAX sprawia, że ustalenie odpowiedniego terminu  zabiegu jest  bardzo ważne dla uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania owocówki jabłkóweczki. Wyznaczanie terminu aplikacji preparatu powinno zawsze opierać się na podstawie monitoringu za pomocą pułapek feromonowych.

Terminy lotów motyli obu pokoleń owocówki jabłkóweczki nie są takie same w kolejnych latach, a dynamika lotów może znacznie się różnić, nawet w położonych blisko siebie kwaterach sadowniczych.

W jaki sposób wirus granulozy CpGV doprowadza do śmierci gąsienic owocówki jabłkóweczki?

Środek Madex® MAX jest preparatem o działaniu żołądkowym, którego substancją aktywną jest wirus granulozy owocówki jabłkóweczki (CpGV). Dlatego, aby był skuteczny, wirusy w nim zawarte muszą przedostać się do układu pokarmowego gąsienic owocówki jabłkóweczki. W krótkim czasie po infekcji szkodniki przestają pobierać pokarm, a niewielkie uszkodzenia przez nie spowodowane szybko zabliźniają się i nie wpływają na jakość owoców. Gąsienice pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania, najlepiej jeśli nastąpi to tuż po wylęgu. W jelicie tych szkodników, przy wysokim pH, dochodzi do rozpuszczenia osłon białkowych wirusów i uwolnienia wirionów, które wnikają do nabłonka przewodu pokarmowego gąsienicy. Uwalniane wiriony niszczą tkanki i narządy larwy, co w następstwie prowadzi do śmierci szkodnika. Z martwych gąsienic wydostaje się płyn, który zawiera wirusy. Dzięki temu są one ponownie wprowadzane do środowiska i mogą być zjadane przez kolejne gąsienice.

Sposób stosowania

1. Wyznaczamy termin zabiegu na podstawie monitoringu za pomocą pułapek feromonowych DeltaStop. Warto także korzystać z symulacyjnych programów sygnalizacji zagrożenia RIMpro Cydia, które są bardzo przydatne w określeniu optymalnego terminu zabiegu.

2. Aplikację przeprowadzamy w formie oprysku, 2-3 krotnie (max. 5) na jedno pokolenie, w dawce 50 ml/1m wysokości korony drzew/ ha co 8 w pełni słonecznych dni. Zalecana dawka wody 400 l/ 1 m wysokości korony drzew/ha.

Zwykle stosuje się 100 ml/ha i 600-800 l wody/ha.

W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW POGODOWYCH ORAZ STOPNIA NASILENIA SZKODNIKA, ZALECA SIĘ ABY ZABIEG POWTÓRZYĆ PO 8 DNIACH SŁONECZNYCH. JEŚLI WYSTĄPI DZIEŃ POCHMURNY TO LICZYMY GO JAKO POŁOWĘ DNIA.

Powtarzamy zabiegi aby wirusy cały czas utrzymywały się na powierzchni liści i owoców.

DEGRADACJA CZĄSTEK WIRUSA WIĄŻE SIĘ Z EKSPOZYCJĄ NA SŁOŃCE. IM BARDZIEJ ZACIENIONE MIEJSCE, TYM JEST ONA MNIEJSZA .

3. Możliwe jest stosowanie zmniejszonej dawki preparatu w przypadku małej presji ze strony szkodnika lub jako uzupełnienie standardowej chemicznej ochrony.

WAŻNE !

 • Madex® MAX nie stosować łącznie z preparatami o silnym odczynie kwaśnym lub zasadowym. Optymalne pH cieczy użytkowej to 5 – 8.
 • Preparat można stosować z wieloma środkami grzybobójczymi.
 • Można mieszać z preparatami opartymi na siarce elementarnej.
 • NIE mieszać ze środkami miedziowymi.
 • Nie wymaga stosowania adiuwantów.
 • Zabiegi można przeprowadzać przez cały dzień, ale zaleca się aplikację wieczorem lub wcześnie rano.
 • Preparat Madex® MAX  zawiera szczep granulowirusa nowszej generacji w porównaniu z preparatem Madex i innymi środkami zawierającymi CpGV dostępnymi na rynku.
 • Madex® MAX można zamrażać i nawet w temp -18° C pozostaje w formie płynnej.
 • Małe opakowanie – butelka 100 ml ułatwia przechowywanie, co jest szczególnie istotne kiedy środek trzymamy w zamrażarce.
 • Madex® MAX jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych.
 • Charakteryzuje się brakiem karencji i brakiem pozostałości.
 • Zastosowany we właściwym terminie i odpowiednio przechowywany jest zawsze skuteczny – każda partia produkcyjna jest testowana przed sprzedażą.
 • Bezpieczny dla ludzi i ssaków.
 • Brak negatywnego wpływu na zwierzęta wodne i na pożyteczne owady.

Katarzyna Woszczyk – specjalista ds. biologicznej ochrony roślin, Biocont Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.