Jabłonie Owoce pestkowe

Komunikat sadowniczy nr 1, 28.04.2022

Zalecenia dla producentów ekologicznych drzew ziarnkowych i pestkowych

Jabłoń – faza różowego pąka

ProblemRozwiązanieKomentarz
Parch jabłoni
ok. 40% zarodników gotowych do kiełkowania
Vitisan 2,4 kg/ha/mwk (0,5%) +
Siarka granulowana 2,5 kg/ha (0,5%)
Ilość cieczy 500 l/ha
wspomaganieSulfical 5–6 l/ha
(nawóz siarkowo-wapniowy)
Ilość cieczy 500 l/ha, w rejonach gdzie wystąpiły opady, długotrwałe zwilżenia liści oraz wilgotność pow. 90% (pow. 24 godzin przy średniej dobowej temp. 7oC)

Grusza

ProblemRozwiązanieKomentarz
Parch gruszyVitisan 2,4 kg/ha/mwk (0,5%) +
Siarka granulowana 2,5 kg/ha (0,5%)
Ilość cieczy 500 l/ha
wspomaganieSulfical 5–6 l/ha
(nawóz siarkowo-wapniowy)
Ilość cieczy 500 l/ha, w rejonach gdzie wystąpiły opady, długotrwałe zwilżenia liści oraz wilgotność pow. 90% (pow. 24 godzin przy średniej dobowej temp. 7oC)

Wiśnia

ProblemRozwiązanieKomentarz
Brunatna zgnilizna drzew pestkowychPreparaty miedziowe (zgodnie z zaleceniami producenta)Ilość cieczy 500 l/ha
wspomaganieMemcomba 0,5–1 l/haIlość cieczy 500 l/ha, działanie profilaktyczne, zalecane łączne stosowanie z preparatami miedziowymi oraz/lub z Altela
wspomaganieAltela 0,5–1 l/haIlość cieczy 500 l/ha, działanie profilaktyczne, zalecane łączne stosowanie z preparatami miedziowymi oraz/lub z Memcomba

VitiSan® – skuteczny fungicyd do ochrony przed parchem

Stosowany z SulfiCalem® tworzy skuteczną strategię ochrony przed parchem w jabłoni i gruszy

Zobacz produkt

SulfiCal® – płynny dolistny nawóz siarkowo-wapniowy

Stosowany z VitiSanem® tworzy skuteczną strategię ochrony przed parchem w jabłoni i gruszy

Zobacz produkt