Jabłonie

Większa Gala z VermiFitem B – wyrównanie plonu odmian drobnoowocowych

Dla producentów odmian drobnoowocowych bardzo ważnym parametrem decydującym o wartości handlowej produkowanych jabłek jest ich średnica.

Odmiany z grupy Gala to jedne z najczęściej sadzonych przez sadowników odmian jabłoni. Niestety wraz ze wzrostem areału uprawy Gali i jej sportów rosną także wymagania grup producenckich względem średnicy owoców tej odmiany. Decydując się na produkcję jabłek deserowych sadownik dąży do tego, aby uzyskać w plonie możliwie jak najwyższy udział owoców o dużym kalibrze.

Jak uzyskać odpowiedni kaliber i lepsze wybarwienie Gali?

Na te bardzo ważne parametry, dzięki którym możemy uzyskać większą wartość handlową plonu, pozytywnie wpływa nawóz dolistny VermiFit B. Jest to produkt na bazie ekstraktu z wermikompostu, a więc uzyskany w wyniku kompostowania materii organicznej przy użyciu dżdżownic kalifornijskich.

VermiFit B – nawóz dolistny z wermikompostu

Pozytywny wpływ na wielkość owoców

Zobacz produkt

Podczas trawienia biomasy roślinnej dżdżownice uwalniają nie tylko składniki odżywcze z martwych komórek roślinnych w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny, ale także hormony roślinne, enzymy, koenzymy, aminokwasy, węglowodany i wiele innych substancji biologicznie czynnych. 

VermiFit B znacząco wspiera stan fizjologiczny roślin, co przekłada się na lepsze pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy roślin, wyższą zawartość pierwiastków biogennych w roślinach (liście, owoce, nasiona), zwiększone plony i wyższą jakość produkcji.

 VermiFit B pozytywnie wpływa na wielkość owoców,
zwiększa przyswajanie Mg, Ca, P w owocach i poprawia witalność roślin. 

Po zastosowaniu VermiFitu B możemy zaobserwować znaczne przesunięcie (nawet o kilkadziesiąt procent) owoców do wyższych klas jakościowych, co znacząco podnosi ogólną wartość rynkową produkcji.

VermiFit B – terminy aplikacji i dawki

UprawaDawkaTermin
Drzewa i krzewy owocowe2,5-6 l/ha2 – 5 krotnie od końca kwitnienia do początku dojrzewania owoców, aplikacja opryskiwaczem – 200-600 l wody/ha

Jak wiadomo po „opadzie czerwcowym” i zabiegach przerzedzania w odmianach drobnoowocowych i pozostałych kontynuujemy okres dokarmiania dolistnego jabłoni. Okres ten przekłada się na wymierny zysk uzyskany w plonie. W obecnych czasach rosnących wymagań konsumenckich i firm handlowych istotne jest spełnianie wymagań rynkowych. Dla sportów Gali wysoką cenę uzyskujemy za klasę premium – od 70 mm w wzwyż. Dlatego konieczne jest zastosowanie preparatów, które przyczynią się do zwiększenia udziału w plonie jabłek wyższego kalibru. VermiFit B jest właśnie takim środkiem – wymiernie zwiększa rozmiar owoców oraz polepsza ich wybarwienie. Możemy go mieszać z preparatami wykorzystywanymi w danym okresie w ochronie przeciw parchowi zawierającymi kaptan. Rekomendujemy stosowanie tego preparatu w odstępach 2-3tygodniowych. VermiFit B dodajemy jako ostatni do mieszaniny zbiornikowej.

VermiFit B w doświadczeniach

Lokalizacja: Szymanowice Duże gm. Sobienie Jeziory – sezon 2021
Odmiana: GALA SCHNIGA® SCHNICO RED(S)
Podkładka: M 9
Wiek drzew: 4 lata
Klasa ziemi: II i III

Kombinacje:

1. Standardowy program nawożenia + VermiFit B

21.07.2021          BBCH74                VermiFit B          2,5l         600 l wody
02.08.2021          BBCH76                VermiFit B          2,5l         500 l wody
24.08.2021          BBCH79                VermiFit B          5l            500 l wody

2. Standardowy program

saletra amonowa 150 kg/ha (połowa IV)

nawożenie dolistne: mocznik 3 kg/ha + MAP 1 kg/ha (23.04.2021), Opti siarka 5 kg/ha (25.04.2021), siarczan magnezu 4 kg/ha (27.04.2021), mocznik
3 kg/ha + MAP 1 kg na ha (4.05.2021), siarczan magnezu 6 kg/ha + mocznik
1 kg/ha + MAP 1 kg/ha (16.06.2021), chlorek wapnia 5 kg/ha + mantrac
0,2 l/ha + zintrac 0,1 l/ha (21.06.2021), chlorek wapnia 5 kg/ha (29.06.2021), chlorek wapnia 5 kg/ha + mantrac 0,2 l/ha + zintrac 0,1 l/ha (10.07.2021), chlorek wapnia 5 kg/ha (19.07.2021), chlorek wapnia 5 kg/ha + mantrac 0,2 l/ha + zintrac 0,1 l/ha (29.07.2021), chlorek wapnia 5 kg /ha (7.08.2021), chlorek wapnia 7 kg/ha (20.08.2021), chlorek wapnia 7 kg/ha (2.09.2021),

nawożenie doglebowe: jesienią Nordkalk 600 kg/ha, sól potasowa 300 kg/ha

Wyniki

Ocena – 20.09.2021 – kalibrownica (400 szt. owoców/kombinację)

wykres kołowy
wykres kołowy 2

Po zastosowaniu VermiFit B zaobserwowano % wzrost udziału owoców o większym kalibrze.

owoce jablka

Owoce o średnicy od 70 do 80 mm stanowiły aż 56% plonu ogólnego, a w przypadku standardowego nawożenia jedynie 32 %.

Wyliczenie korzyści z zastosowania preparatu VermiFit B
przy założeniu plonowania odm. Gala Schniga Schnico Red(s) na poziomie 40 t/ha.

KaliberNawożenie standard –
% udział owoców
Cena sprzedaży 2021 za kgPrzychód ze sprzedaży w przeliczeniu
 % udziału danego kalibru na kg z plonu
Nawożenie standard i VermiFit B –
% udział owoców
Cena sprzedaży 2021 za kgPrzychód ze sprzedaży w przeliczeniu % udziału danego kalibru na kg z plonu
Poniżej 60 mm1%0,8zł320zł0,5%0,8zł160zł
Od 60 mm do 70 mm67%1zł26 800zł43,5%1zł17 400zł
Powyżej 70 mm32%1,6zł20 480zł56%1,6zł35 840zł
   Suma: 47 600zł Suma:53 400zł

VermiFit B dodawano do standardowych zabiegów ochrony*. Zwiększenie przychodu ze sprzedaży, jakie zostało uzyskane przy plonowaniu na poziomie 40t/ha wyniosło 5 800zł.

VermiFit B przyczynił się do % wzrostu udziału owoców o wyższym kalibrze i większej wartości handlowej.

* Koszt trzech zabiegów preparatem VermiFit B wyniósł 200 zł na hektar.

Rafał Powązka, Katarzyna Woszczyk, Biocont Polska