Owoce miękkie Owoce pestkowe

Zwalczanie nasionnic z combi-protec® – obniżone zużycie insektycydów przy zachowaniu skuteczności zwalczania

Nasionnice – groźne i uciążliwe szkodniki

Nasionnica trześniówka (Rhagoletis cerasi (L.) i nasionnica wschodnia (Rhagoletis cingulata (Loew) – to groźne szkodniki czereśni i wiśni, które wyrządzają podobne szkody, ale w różnym czasie. Nasionnica wschodnia pojawia się 2-3 tygodnie później niż nasionnica trześniówka. Najbardziej uszkadzane przez larwy tych muchówek są odmiany czereśni o średniej i późnej porze dojrzewania.

Loty nasionnicy trześniówki rozpoczynają się zwykle pod koniec maja, w okresie wykształcania się owoców czereśni. Często maksymalne loty zbiegają się z fazą pełni kwitnienia robinii akacjowej. Oczywiście loty i składanie jaj są bardzo rozciągnięte w czasie i zależą od warunków pogodowych. Rozwojowi muchówek sprzyja słoneczna pogoda panująca w tym czasie.

Nasionnica trześniówka
Nasionnica trześniówka

Nasionnica trześniówka składa jaja pojedynczo pod skórkę różowiejącego owocu, przeważnie w okolicach szypułki. Jej larwy wylęgają się po około 10 dniach i odżywiają się miąższem owocu.

Nasionnica wschodnia pojawia się 2–3 tygodnie później niż poprzedni gatunek i składa jaja pod skórką dojrzałych owoców. Jej larwy wylęgają się już po 4-5 dniach od momentu złożenia jaj.

Dorosłe larwy obu gatunków nasionnic wygryzają się z owoców i spadają na glebę, gdzie przepoczwarczają się kilka centymetrów pod jej powierzchnią.

Monitorowanie i terminy zwalczania nasionnic

Do monitoringu liczebności oraz dynamiki lotu muchówek obu gatunków nasionnic wykorzystuje się żółte tablice lepowe.

Żółte tablice lepowe do monitorowania pojawu nasionnicy trześniówki

Zobacz produkt

Zawieszamy je w sadzie przed spodziewanymi lotami szkodnika, a więc około połowy maja i sprawdzamy co 2 dni. Takie tablice powinny wisieć w sadzie aż do sierpnia.

Monitoring powinien być prowadzony na każdej odmianie, jeśli różni się ich pora dojrzewania.
Tablice zawieszamy w miejscach nasłonecznionych, przynajmniej 1,5 m nad ziemią.

Za próg zagrożenia przyjmuje się średnio 2 muchówki odłowione na 1 żółtą tablicę lepową w ciągu tygodnia.

Pierwszy zabieg zwalczający wykonuje się po 5-7 dniach od zaobserwowania regularnego lotu nasionnic. W zależności od pory dojrzewania owoców i przebiegu lotu muchówek, wykonuje się zwykle do 3 zabiegów w przypadku nasionnicy trześniówki oraz do nawet 5-6 w przypadku nasionnicy wschodniej.

Zwalczanie nasionnic z combi-protec®

Technologia combi-protec® zapewnia prostą i skuteczną metodę zwalczania niektórych gatunków muchówek, m.in. nasionnic, bez ryzyka przekroczenia dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin w owocach.

combi-protec® – zwiększenie skuteczności zwalczania nasionnic

Zobacz produkt

combi-protec® stosuje się z bardzo małymi ilościami środka owadobójczego przy zaledwie 40 litrach cieczy użytkowej na hektar (oprysk grubokroplisty).

Preparat combi-protec® nie zawiera pestycydów. Należy łączyć go w jednym zabiegu z odpowiednio zarejestrowanymi insektycydami jako dodatek do mieszaniny. Preparat przywabia szkodniki do środka owadobójczego, z którym jest stosowany. Przeciwko nasionnicom zalecane jest stosowanie combi-protec® razem z insektycydami, które są zarejestrowane do ich zwalczania, zawierającymi m.in.: acetamipryd, cyjantraniliprol, deltametrynę, spirotetramat. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin opartego na danej substancji aktywnej należy zapoznać się z etykietą i zaleceniami zastosowania.

combi-protec® stosuje się w celu zwiększenia skuteczności działania insektycydów stosowanych w ochronie przed nasionnicami (Rhagoletis spp.), ale również przed muszką plamoskrzydłą (Drosophila suzukii), tarczówką marmurkowatą (Halyomorpha halys).

Co zawiera przynęta combi-protec®?

Składniki: 95% ekstrakty roślinne i cukry, 5% substancje obojętne

combi-protec® to białkowy, płynny adiuwant zawierający wyciągi roślinne i cukry, zwiększający skuteczność działania środków owadobójczych, działający jako przynęta szkodników podczas zabiegów owadobójczych. 

Przynęta przywabia i zachęca dorosłe nasionnice, do żerowania na pozostałościach cieczy użytkowej na powierzchni rośliny.

Wskazówki dotyczące zastosowania:
Przynęta combi-protec® może być stosowana do opryskiwania całej uprawy z pełnym pokryciem cieczą roboczą roślin lub jako aplikacja ze znacznie obniżoną dawką wody i insektycydu.

Aplikacja z małą dawką wody i insektycydu:
Adiuwant combi-protec® należy rozpuścić w dawce: od 1 l/20 l wody do 2 l/40 l wody na 1 ha – zastosować punktowo w uprawie jako przynętę, ZAWSZE w mieszaninie z odpowiednim insektycydem.

Aplikacje z małą dawką wody i obniżoną dawką insektycydu
przeprowadzamy co drugi rząd drzew.
W przypadku rozstawu rzędów powyżej 4 m zaleca się zabiegi dla każdego rzędu.

Przykład:

Zwalczanie nasionnic:
Standardowa dawka: Exirel 100 SC 750 ml/ha (maksymalne stężenie środka 75ml/hL). Zalecana ilość wody: 1000-1300 l/ha. Opryskiwanie drobnokropliste.
Dawka z użyciem combi-protec®: Exirel 100 SC – 30 ml na 40 l wody (stężenie 0,075%)  + 2 l combi-protec®. Opryskiwanie grubokropliste

Więcej szczegółów dotyczących stosowanych dysz i metod aplikacji
w ulotce produktu

CZY TAK MAŁA ILOŚĆ ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH MOŻE ZADZIAŁAĆ? Tak, proszę zwrócić uwagę na stężenia:  750 ml/1000 l  lub 30 ml /40 l wody daje takie samo 0,075% stężenie insektycydu. Muchówki przywabione do kropli przynęty żerują i pobierają standardowa dawkę substancji czynnej insektycydu, która jest potrzebna do efektywnej ochrony.

Ze względu na sposób działania przynęty, nie jest koniczne dokładne pokrycie całej powierzchni roślin, a wystarczające jest częściowe pokrycie liści cieczą roboczą z przynętą.

WAŻNE!
W przypadku kiedy zabiegi przeciwko nasionnicom wykonywane są jednocześnie z zabiegami przeciwko chorobom, a więc z użyciem FUNGICYDÓW to combi-protec® w dawce 1l/ha w min. 200l wody stosujemy ZAWSZE do opryskiwania całej uprawy z pełnym pokryciem roślin czyli ze standardową dawką insektycydu i cieczy użytkowej.

Należy przeczytać i przestrzegać środków ostrożności, ograniczeń i zaleceń podanych na etykietach środków stosowanych razem z przynętą combi-protec®. Stosować zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi wskazówkami na etykiecie dla każdego użytego w mieszaninie środka. Preparat combi-protec® nie ma ograniczeń co do liczby zastosowań w sezonie.

Preparat combi-protec® jest rozpuszczalny w wodzie i nie należy go stosować w ciągu 24 godzin przed spodziewanym opadem deszczu.

Przygotowanie cieczy roboczej:
Preparat combi-protec® jest bardzo lepki, dlatego przed dodaniem do zbiornika opryskiwacza należy go wstępnie rozwodnić w ciepłej wodzie (maks. 40ᵒC) w stosunku 1:1. Do pojemnika najpierw wlać wodę, następnie combi-protec® i  natychmiast zamieszać. Podczas przygotowywania cieczy roboczej najpierw należy napełnić zbiornik opryskiwacza do ½ jego objętości wodą i rozpocząć mieszanie. Następnie należy dodać odpowiedni insektycyd zgodnie z zaleceniami z etykiety, następnie dodać rozwodniony wcześniej combi-protec®. Na koniec uzupełnić zbiornik pozostałą ilością wody i kontynuować mieszanie, aż do całkowitego wymieszania cieczy. Zaleca się wykonywanie zabiegu z włączonym mieszadłem opryskiwacza. Ciecz roboczą zużyć w przeciągu 24h od przygotowania.

Mieszalność:
Przynęta combi-protec® jest mieszalna z większością środków ochrony roślin. Jeżeli dana kombinacja nie była wcześniej testowana, należy przeprowadzić test zgodności.

Mieszanie tego produktu ze związkami miedzi lub stosowanie krótko po zabiegu środkiem miedzowym może zmniejszyć skuteczność przynęty. Przeczytaj środki ostrożności, ograniczenia i zalecenia na etykietach produktów używanych z combi-protec® i przestrzegaj ich. Należy stosować zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi wskazówkami zawartymi na etykiecie insektycydu.