Jabłonie

BIOLOGICZNE ZWALCZANIE OWOCÓWKI JABŁKÓWECZKI I ZWÓJEK – wyniki doświadczeń z sadu konwencjonalnego

Ochrona biologiczna? Warto!

Zastanawiasz się czy warto wybrać biologiczny insektycyd do zwalczania owocówki jabłkóweczki i innych zwójek w sadzie? Ciągle się wahasz, ponieważ nie jesteś przekonany czy rzeczywiście skuteczność działania można porównać do standardowej, chemicznej ochrony?

Zobacz poniższe wyniki z doświadczeń z 2021 roku z gospodarstwa sadowniczego zlokalizowanego w Piwoninie (gmina Sobienie – Jeziory). W tej lokalizacji porównano:

skuteczność

  • chemicznej ochrony przy użyciu standardowego środka Coragen 200 SC na pierwsze pokolenia owocówki jabłkóweczki i zwójek liściowych w połączeniu z BIOROZWIĄZANIAMI przeciwko letniemu pokoleniu tych szkodników,

do skuteczności:

  • biologicznej ochrony (biorozwiązań) z użyciem dwóch preparatów Madex®MAX (100 ml/ha) oraz Lepinox Plus® (1kg/ha + adiuwant Protector) na wszystkie pokolenia szkodników.

Madex®MAX – zwalcza gąsienice owocówki jabłkóweczki

Skuteczny selektywny bioinsektycyd – działa powierzchniowo na roślinie i żołądkowo na szkodniki.

Zobacz produkt

Lepinox Plus® – selektywny preparat do zwalczania gąsienic motyli

Zwiera Bacillus thuringiensis – działa na szkodliwe gąsienice motyli (zwójki i zwójkówki).

Zobacz produkt

Sad jabłoniowy:  odmiana Red Jonaprince, podkładka M.9, wiek drzew: od 6 do 10 lat

Lokalizacja: Piwonin (gmina Sobienie – Jeziory)   

Poniżej dwa porównywane programy ochrony wraz z danymi pogodowymi z miejscowości Sobienie, znajdującej się najbliżej sadu, w którym przeprowadzono testowanie środków.

BIOROZWIĄZANIA – 1 ha

Data zabieguFaza BBCHŚrodkiDawkiPierwszy opad po zabiegu
14.06.2021BBCH 71Madex Max100ml/ha, 600l wody23.06- 3mm
21.06.2021BBCH 72Madex Max + Lepinox Plus+ Protector100ml/ha + 1kg/ha+ 300ml/ha 600l wody23.06- 3mm
28.06.2021BBCH 74Madex Max + Lepinox Plus+ Protector50ml+1kg+ 300ml30.06 – 2,5mm 3.07- 56mm
3.08.2021BBCH 76Madex Max + Lepinox Plus+ Protector100ml/ha + 1kg/ha+ 300ml/ha na 600l wody10.08-31mm
12.08.2021BBCH77Madex Max50ml/ha17.08-6mm
19.08.2021BBCH77Madex Max50ml/ha21.08- 10mm

CHEMICZNA OCHRONA NA I POKOLENIA SZKODNIKÓW + BIOROZWIĄZANIA NA LETNIE POKOLENIA SZKODNIKÓW – 1 ha

Data zabieguFaza BBCHŚrodekDawkaPierwszy opad po zabiegu
14.06.2021BBCH 71Coragen 200 SC +adiuwant175ml23.06 – 3mm
29.06.2021BBCH 72Coragen 200 SC +adiuwant175ml30.06 – 2,5mm 3.07- 56mm
3.08.2021BBCH76Madex Max + Lepinox Plus+ Protector100ml/ha + 1kg/ha+ 300ml/ha na 600l wody10.08 – 31mm
12.08.2021BBCH77Madex Max50ml/ha17.08 – 6mm
19.08.2021BBCH77Madex Max50ml/ha21.08 – 10mm
dane pogodowe
Źródło: IPSAD Instytut Praktycznego Sadownictwa

Analizując dane pogodowe widzimy, że był to sezon z częstymi opadami deszczu, także ulewnymi. Poza tym w okresie letnim były dni z bardzo wysokimi temperaturami i wysoką operacją słoneczną. Chociaż wszystkie te czynniki nie sprzyjają zabiegom, zwłaszcza z użyciem biologicznych środków ochrony roślin, nie oznacza to jednak, że w takich warunkach nie uda się przeprowadzić skutecznego zwalczania.

Dlatego zawsze warto śledzić metogramy dostępne na stronie serwisu pogodowego IMGW oraz korzystać z usług firm doradczych, udostępniających dane ze stacji pogodowych rozmieszczonych w różnych rejonach sadowniczych. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala minimalizować konieczność powtarzania zabiegów.

Decydując się na użycie bioinsektycydów należy pamiętać, że:

  • Promieniowanie UV wpływa na żywotność wirusów zawartych w środku Madex®MAX szybciej niż wysokie temperatury. Degradacja cząstek wirusa wiąże się z ekspozycją na słońce. Im bardziej zacienione miejsce, tym jest ona mniejsza. Niemniej jednak,  Madex®MAX zawiera zabezpieczenie substancji czynnej przed promieniowaniem UV.
  • Madex®MAX charakteryzuje się wysoką odpornością na zmywanie (do 90 mm). Dlatego nie zachodzi potrzeba powtarzania zabiegu jeśli preparat zdążył wyschnąć przed deszczem.
  • W przypadku wystąpienia silnych opadów do 48 h po aplikacji Lepinox Plus®, zabieg należy powtórzyć.

Dane pogodowe połączone z monitoringiem szkodników przy użyciu pułapek feromonowych DELTA STOP to pierwszy krok do skutecznej ochrony.

Pułapki delta – do monitoringu szkodników

Zobacz produkt


Samodzielnie monitorowanie przebiegu lotu poszczególnych gatunków motyli jest podstawą wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu. Jednak w przypadku owocówki jabłkóweczki, która obok innych zwójek jest głównym szkodnikiem jabłoni, warto także korzystać z symulacyjnych programów sygnalizacji zagrożenia RIMpro Cydia. Łącząc te dwa narzędzia mamy zdecydowanie większą pewność, że wyznaczony termin zwalczania w danej lokalizacji jest najbardziej trafiony.

Dynamika lotów poszczególnych gatunków motyli Na poniższym wykresie możemy przeanalizować loty poszczególnych gatunków motyli w kwaterach, w których prowadzono doświadczenia wraz z terminami zabiegów ochronnych przy użyciu biorozwiązań. Widzimy, że wszystkie gatunki motyli nie występowały bardzo licznie, a dominującymi gatunkami były: owocówka jabłkóweczka oraz zwójka siatkóweczka. Loty owocówki jabłkóweczki zaobserwowano od połowy maja z wyraźnymi pikami w drugiej połowie czerwca. Z kolei loty zwójki siatkóweczki rozpoczęły się od początku czerwca, a ich intensywność wzrosła w połowie miesiąca. Kolejne pokolenia tych szkodników były mniej liczne, a nasilenie ich lotów miało miejsce na przełomie lipca i sierpnia.

DYNAMIKA LOTÓW POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW MOTYLI – MONITORING PRZY UŻYCIU PUŁAPEK DELTASTOP

dynamika lotów motyli

Symulacyjny program sygnalizacji zagrożenia ze strony owocówki jabłkóweczki RIMpro Cydia pomaga w wyznaczeniu właściwego terminu zwalczania

Program RIMpro Cydia dostarcza cennych informacji, bardzo przydatnych w optymalnym ustaleniu biologicznego zwalczania owocówki jabłkóweczki.

WYNIKI

Ocena liczby uszkodzonych owoców przez owocówkę jabłkóweczkę oraz zwójki.

W trakcie zbiorów (01.10.2021) przejrzano po 500 szt owoców z każdego wariantu ochrony.
W przypadku integrowanej ochrony (na pierwsze pokolenia owocówki Coragen 200 SC, a na letnie biorowiązania) uszkodzone owoce przez: owocówkę jabłkóweczkę stanowiły 0,8 %, a przez zwójki 1,8 %.
Z kolei w kombinacji, w której przez cały sezon były stosowane wyłącznie biologiczne środki

% uszkodzonych owoców przez owocówkę wyniósł 1,4 , a przez zwójki jedynie 0,6.

wykres

Owocówka jabłkóweczka – BIOROZWIĄZANIA

Madex MAX® jest preparatem o działaniu żołądkowym, którego substancją aktywną jest wirus granulozy owocówki jabłkóweczki (CpGV). Dlatego, aby był skuteczny, wirusy w nim zawarte muszą przedostać się do układu pokarmowego gąsienic owocówki jabłkóweczki.

Gąsienice pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania, najlepiej jeśli nastąpi to tuż po przegryzieniu osłonki jaj w trakcie wylęgu. W ten sposób część z nich zginie zanim zacznie uszkadzać zawiązki lub owoce. Gąsienice zakażą się wirusem w momencie rozpoczęcia żerowania na owocach, jednak w krótkim czasie po infekcji przestaną pobierać pokarm, a niewielkie uszkodzenia przez nie spowodowane  szybko zabliźnią się i nie wpłyną na jakość owoców.

Warto wiedzieć, że jaja pierwszego pokolenia są zazwyczaj składane na liściach, a jaja następnych pokoleń zwykle bezpośrednio na owocach. Dlatego, też wędrówka do owocu jest znacznie dłuższa dla larw pierwszej generacji owocówki jabłkóweczki, przez co gąsienice tego pokolenia mają większe prawdopodobieństwo kontaktu z wirusem CpGV z zawartym w preparacie Madex MAX®.

Sposób stosowania

Aplikację przeprowadzamy w formie oprysku, 2-3 krotnie (max. 5) na jedno pokolenie owocówki
Zwykle stosuje się 100 ml/ha i 600 – 800 l wody/ha.

W zależności od warunków pogodowych oraz stopnia nasilenia szkodnika, zaleca się aby zabieg powtórzyć po 8 dniach słonecznych. Jeśli wystąpi dzień pochmurny to liczymy go jako połowę dnia.

Powtarzamy zabiegi aby wirusy cały czas utrzymywały się na powierzchni liści i owoców.

Możliwe jest stosowanie zmniejszonej dawki preparatu w przypadku małej presji ze strony szkodnika lub jako uzupełnienie standardowej chemicznej ochrony.

Zaleca się aby pierwsza aplikacja na pierwszą generację szkodnika zawierała pełną dawkę
(100 ml/ha).

Zwójki liściowe – biorowiązania

Lepinox® PLUS   jest biologicznym środkiem przeznaczonym do zwalczania gąsienic w wielu uprawach, w tym także zwójek w sadach jabłoniowych.
Środek ma działanie żołądkowe i dlatego powinien być dokładnie naniesiony na powierzchnię liści.
Z tego względu zaleca się łączne stosowanie z adiuwantem np. Protector.
Najwyższa skuteczność
występuje w zwalczaniu wczesnych stadiów larwalnych.

Lepinox® PLUS  zawiera bakterie Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348, wytwarzające krystaliczne, toksyczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Zainfekowane gąsienice zaraz po spożyciu środka przestają żerować i giną w ciągu 72 godzin. Z czasem kurczą się i przybierają ciemną barwę.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to
1 kg/ha (Zalecana ilość wody: 500 – 600 l/ha)

W celu uzyskania wyższej skuteczności zalecane jest stosowanie w temperaturze powyżej 15°C.

Katarzyna Woszczyk, Rafał Powązka Biocont Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.