Jabłonie

Biologiczne zwalczanie zwójek w sadzie

Zwójki – uciążliwe szkodniki

Zwójki liściowe nie są najłatwiejszą do zwalczenia grupą szkodników, ponieważ najczęściej w sadach występuje jednocześnie kilka gatunków tych szkodliwych motyli.

Do najliczniej występujących gatunków zaliczamy: zwójkę siatkóweczkę (Adoxophyes orana), zwójkę bukóweczkę (Pandemis heparana), wydłubkę oczateczkę (Spilonota ocellana), zwójkę różóweczkę (Archips rosana).

Gatunki te różnią się biologią, ilością pokoleń w sezonie, a także terminami lotów i zwalczania. Wiosenne zabiegi przeciwko zwójkom nie zabezpieczają całkowicie naszych plonów przed uszkodzeniami. Jednak dzięki ochronie w tym terminie dalsze zabiegi przeciwko letnim pokoleniom zwójek mogą być już mniej intensywne, zwłaszcza w kwaterach, w których szkodniki te występują w mniejszym nasileniu.

GatunekOrientacyjne terminy zwalczania
zwójka siatkóweczka (Adoxophyes orana)faza zielonego pąka jabłoni – zimujące gąsienice 
II połowa czerwca do początku lipca – gąsienice I pokolenia
sierpień – gąsienice II pokolenia
zwójka bukóweczka (Pandemis heparana)faza różowego pąka jabłoni – zimujące gąsienice 
II lub III dekada lipca – gąsienice I pokolenia
sierpień – gąsienice II pokolenia
wydłubka oczateczka (Spilonota ocellana)faza wczesnego zielonego pąka jabłoni – zimujące gąsienice 
połowa lipca, sierpień – gąsienice
Pomimo występowania tylko jednego pokolenia w sezonie, zwalczanie wydłubki oczateczki może być problematyczne, ponieważ gatunek ten charakteryzuje się bardzo długim lotem motyli: od czerwca aż do końca sierpnia!  
zwójka różóweczka (Archips rosana).od fazy zielonego pąka do połowy czerwca – podczas wylęgu gąsienic z jaj
W przypadku długiej i chłodnej wiosny wylęg gąsienic może być mocno rozciągnięty w czasie i dlatego może okazać się konieczne wykonanie dodatkowego zabiegu po kwitnieniu jabłoni.

W celu monitorowania lotu motyli i ustalenia optymalnego terminu zabiegu należy zastosować pułapki feromonowe

pułapka feromonowa
fot. K. Woszczyk

Pułapki feromonowe DELTA STOP – monitoring i odławianie szkodników

Zobacz produkt

Termin zabiegu przeciwko zwójkom powinien być dostosowany do biologii tych gatunków, które występują w danym sadzie najliczniej. W ostatnich latach w wielu rejonach Polski dominuje zwójka siatkóweczka, która rozwija dwa pokolenia w ciągu roku.

LOT MOTYLI ZWÓJKI SIATKÓWECZKI PRZEWAŻNIE OBSERWUJEMY
OD POŁOWY V DO V/VI ORAZ W DRUGIEJ POŁOWIE VII I NA PRZEŁOMIE VIII I IX.

Gąsienice letnich pokoleń zwójki siatkóweczki żerują na liściach, zawiązkach owoców i owocach.
Na liściach powodują powstawanie brunatnych, przeświecających okienek, a na owocach wygryzają płytkie, ale rozległe, nieregularne wgłębienia.

Do walki ze zwójkami dostępnych jest na rynku wiele insektycydów, jednak ze względu na coraz większe wymagania rynku dotyczące ograniczania ilości oraz poziomów pozostałości ś.o.r. w owocach, sadownicy powinni sięgać także po BIOROZWIĄZANIA.

Włączenie do programów ochrony, biologicznych rozwiązań pozwala zmniejszyć lub wyeliminować pozostałości szkodliwych i niebezpiecznych substancji czynnych w plonach, przy jednoczesnym zachowaniu porównywalnej skuteczności do standardowej, chemicznej ochrony.

Biologiczne zwalczanie zwójek

Jednym z takich biorozwiązań jest Lepinox® PLUS , który  jest biologicznym środkiem przeznaczonym do zwalczania gąsienic w wielu uprawach, w tym także zwójek w sadach jabłoniowych.

Lepinox® PLUS – skutecznie zwalcza szkodliwe gąsienice

Zobacz produkt

Jest to selektywny insektycyd o działaniu żołądkowym, w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP), stosowany do biologicznego zwalczania gąsienic motyliNa roślinie działa powierzchniowo. Zawiera bakterie Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348. Bakterie te wytwarzają krystaliczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Zainfekowane gąsienice zaraz po spożyciu bakterii przestają żerować i giną  w ciągu 72 godzin.
Z czasem kurczą się i przybierają ciemną barwę.

zwalczanie gąsienic Lepinox

Jak działa Lepinox® PLUS?

działa żołądkowo – bakterie podczas żerowania trafiają do przewodu pokarmowego gąsienicy
– krótko po spożyciu Lepinox® Plus zakażone gąsienice przestają żerować
– mogą pozostać żywe na liściach jeszcze przez kilka dni
– po tym czasie odbarwiają się, kurczą i czernieją przed śmiercią

epinox plus

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1 kg/ha (Zalecana ilość wody: 500 – 600 l/ha).

Lepinox® PLUS jest zarejestrowanym mikrobiologicznym środkiem ochrony roślin, w związku z tym może być stosowany w ramach ekoschematów „Integrowana Produkcja Roślin” i „Biologiczna ochrona upraw”.

Jak stosować Lepinox® PLUS:

  • Środek działa żołądkowo – musi być zjedzony przez gąsienice, w związku z tym rośliny należy dokładnie pokryć cieczą użytkową, także od spodniej strony, a preparat powinien po oprysku pozostać na liściach i roślinach tak długo, jak to możliwe.
  • Zabiegi najlepiej wykonywać w najchłodniejszej porze dnia, kiedy temperatura wynosi od 10°C do 20°C (zaleca się wykonać zabieg wcześnie rano lub wieczorem).
  • Unikać aplikacji w warunkach, w których temperatura przekracza 35°C, ponieważ wówczas następuje szybki rozpad substancji czynnej, co znacznie się zmniejsza skuteczność zabiegu.
  • Optymalnym terminem stosowania jest okres tuż przed lub na początku wylęgania się gąsienic z jaj ponieważ najwyższa skuteczność preparatu występuje na wczesnych stadiach larwalnych.Dlatego należy systematycznie sprawdzać czy na roślinach nie ma jaj lub małych gąsienic oraz czy wzrosła liczba motyli odłowionych do pułapek feromonowych.
  • Przy zbyt późnym (na starsze gąsienice) stosowaniu Lepinox® PLUS może nie wystąpić najwyższa skuteczność działania.
  • W celu lepszego pokrycia liści zalecane jest łączne stosowanie Lepinox® PLUS z adiuwantem (np. na bazie pinolenów).
  • W przypadku wystąpienia opadów do 48 godzin po aplikacji, zabieg należy powtórzyć.
  • Nie mieszać środka z produktami silnie zasadowymi lub o działaniu bakteriobójczym
  • Nie należy używać wody o pH >8, w przeciwnym razie powinno się zastosować środek zakwaszający.

Katarzyna Woszczyk – menedżer ds. rozwoju produktów Biocont Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.