Biouprawy Owoce miękkie Owoce pestkowe Warzywa

BIOROZWIĄZANIA w ochronie przed mączlikami, wciornastkami, drutowcami w polu i pod osłonami.

Mączliki i wciornastki to częsty i uciążliwy problem w uprawach polowych i pod osłonami. Ich zwalczanie jest problematyczne ze względu na występowanie wszystkich faz rozwojowych w jednym czasie. Jednak w walce z tymi szkodnikami możemy zastosować BIOROZWIĄZANIA w celu efektywnego, a jednocześnie bezpiecznego, ich zwalczania.

Naturalis® to biologiczny insektycyd i akarycyd zawierający zarodniki owadobójczego grzyba Beauveria bassiana szczep ATCC 74040, który pasożytuje różne gatunki szkodników, w tym mączliki, wciornastki, przędziorki, drutowce. Działanie preparatu zawierającego patogen owadów jest specyficzne – nie zawiera związków chemicznych i nie jest źródłem pozostałości po zastosowanych w roślinach pestycydach. Owadobójczy grzyb Beauveria bassiana zawarty w środku Naturalis® pochodzi ze środowiska naturalnego i jest czynnikiem, który reguluje populacje szkodników. Podczas stosowania preparatu nie jest wymagane zachowanie okresu karencji, a ponadto jest bezpieczny dla większości organizmów pożytecznych.

https://biocont.pl/wp-content/uploads/2021/01/NATURALIS-wplyw-na-pozyteczne.pdf

Naturalis® – bezpieczne zwalczanie szkodników

Preparat Naturalis® jest produktem gotowym do użycia nie wymaga specjalnego przygotowania go do stosowania, a formulacja zapewnia optymalne warunki do przeżywania i zachowania wysokiej bioaktywności zawartych w nim mikroorganizmów.

Naturalis®

Naturalis® efektywny bioinsektycyd i akarycyd do zwalczania wszystkich form rozwojowych szkodników, m.in. mączlików, przędziorków, mszyc i drutowców.

Zobacz produkt

Preparat ten do niedawna był zarejestrowany w Polsce tylko do upraw pod osłonami. Od 2022 roku ma jednak rozszerzoną rejestrację na wiele małoobszarowych upraw gruntowych rolniczych, sadowniczych i warzywnych. W przypadku zastosowania w uprawie polowej należy zwrócić szczególną uwagę na warunki stosowania środka.

Preparat wymaga aplikacji w warunkach wysokiej wilgotności oraz w temperaturze powyżej 15 °C.

Infekcja szkodników przez entomopatogenicznego grzyba wymaga bezpośredniego kontaktu zarodników z ciałem żywiciela (szkodnika). Zarodniki Beauveria bassiana przylegają do oskórka owadów, kiełkują i wnikają do wnętrza ciała gospodarza. Owadobójczy grzyb wydziela na powierzchni kutikuli różne enzymy, które stopniowo rozpuszczają ją. Rozpuszczony oskórek gospodarza umożliwia kiełkowanie strzępek infekcyjnych do wnętrza ciała. Rozwijająca się grzybnia penetruje jamę ciała i narządy wewnętrzne owada. Strzępki grzybni wydzielają do wnętrza żywiciela różne toksyny, zakłócające przebieg jego procesów fizjologicznych. Poza tym z części grzybni powstają zarodniki przetrwalnikowe, umożliwiające przeżycie grzybom w niesprzyjających warunkach. Zakażone owady z czasem przestają żerować i przyjmują nienaturalne pozycje ciała. Śmierć następuje po kilku dniach w wyniku mechanicznej penetracji grzybni, która przerasta ciało szkodnika.

Przestrzeganie optymalnych warunków aplikowania ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania wysokiej efektywności zwalczania szkodników.

Ważne aby Naturalis® stosować już przy niewielkim zasiedleniu roślin przez mączliki (na początku ich pojawiania się), zanim będą widoczne objawy ich żerowania.

Należy pamiętać, że Naturalis® jest środkiem o działaniu kontaktowym, dlatego istotne jest dokładne pokrycie roślin preparatem. Najlepszą porą do wykonania zabiegu jest wieczór lub wczesny, pochmurny poranek. Nie stosować w pełnym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze (formulacja środka OD – zawiesina olejowa). Optymalne warunki stosowania to 20 do 27 °C. W zależności od nasilenia szkodników oraz warunków należy powtarzać zabiegi ochronne 2 – 3 krotnie w odstępach 5 – 7 dniowych. W zależności od uprawy i zwalczanego szkodnika dawka preparatu waha się od 0,75 – 2 l/ha.

W warunkach polowych warto użycie środka Naturalis® poprzedzić uruchomieniem deszczowni. Nawet po krótkotrwałym nawadnianiu wzrośnie wilgotność, która jest warunkiem koniecznym do efektywnego działania preparatu.

Naturalis® może być stosowany w krótkich odstępach czasu lub nawet jednocześnie z wieloma insektycydami. Jednak pewne ograniczenia w stosowaniu dotyczą jednoczesnej aplikacji z fungicydami, ponieważ preparat zawiera entomopatogeniczne grzyby. Dlatego w przypadku konieczności zastosowania środków grzybobójczych w danej uprawie należy zachować odstęp przynajmniej 2-5 dniowy pomiędzy aplikacją środka Naturalis®, a ewentualnymi zabiegami przy użyciu fungicydów.

Naturalis® jest biologicznym środkiem ochrony roślin posiadającym zezwolenie MRiRW, którego stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Znajduje się także w wykazie zakwalifikowanych przez IOR-PIB środków ochrony roślin do upraw ekologicznych.

https://www.ior.poznan.pl/1631,srodki-ochrony-roslin-do-upraw-ekologicznych

Katarzyna Woszczyk menedżer ds rozwoju produktów, Biocont Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.