Jabłonie

NeemAzal®-T/S – zwalczanie mszyc w sadzie

W ostatnich latach obserwujemy duże nasilenie występowania mszyc w sadach. Trzeba zapobiegać rozwojowi tych szkodników już od początku sezonu wegetacyjnego. Standardowym działaniem są na pewno zabiegi ochronne jeszcze przed kwitnieniem.

Mszyce – groźny szkodnik w sadach

Mszyce należą do najgroźniejszych szkodników upraw sadowniczych. Szkodniki te wylęgają się już wczesną wiosną, począwszy od fazy nabrzmiewania pąków. Dlatego warto każdy zabieg poprzedzić szczegółowymi lustracjami sadu. Z uwagi na trudność w ich przeprowadzaniu (młode larwy są bardzo małe i żerują pod łuskami pąków, przez co ciężko je dostrzec) oraz czasochłonność (trzeba przejrzeć zwykle 200 pąków z drzew z danej kwatery) w praktyce rzadko są wykonywane. Także kolejne terminy lustracji, przypadające od końca kwitnienia aż do zakończenia wzrostu pędów jednorocznych są często pomijane.

W związku z tym zabiegi przed kwitnieniem powinny być standardem, zapobiegającym licznemu rozwojowi populacji mszyc w dalszej części sezonu.

Mszyce – koniecznie trzeba zwalczać

W ostatnich latach w niektórych sadach ta grupa szkodników wymaga wykonania wielu zabiegów zwalczających. W części z nich mogą także występować rasy mszyc o znacznie obniżonej wrażliwości na najczęściej stosowane insektycydy. Poza tym zmiany klimatu, a więc łagodne zimy i ciepłe wiosny, stwarzają doskonałe warunki dla ich rozwoju. Szczególnie groźnym gatunkiem stała się mszyca jabłoniowo-babkowa, której okres żerowania na jabłoniach jest coraz dłuższy, a jej liczne kolonie można obserwować na drzewach jeszcze pod koniec lata.

Żerowanie mszyc prowadzi do osłabienia kondycji drzew, co przekłada się na słabsze zawiązywanie pąków kwiatowych, gorsze wybarwianie i słabszy wzrost owoców, a nawet ich deformacje. Drzewa silnie zasiedlone łatwiej przemarzają.

Mając na uwadze nasilone problemy, które pojawiają się w ochronie sadów przed mszycami, warto sięgnąć po nowatorskie rozwiązanie,  zapobiegające powstawaniu ras odpornych szkodników na insektycydy oraz redukujące liczbę zabiegów w sezonie.

Jak zwalczać mszyce w sadzie?

Środek NeemAzal®-T/S zawierający naturalną azadyrachtynę jest zarejestrowany przez MRiRW w uprawach jabłoni do zwalczania mszycy jabłoniowo-babkowej, mszycy jabłoniowej, miodówek, gąsienic piędzika przedzimka, gąsienic motyli namiotnikowatych.

Środek skutecznie zwalczający mszyce przed kwitnieniem

Zobacz produkt

Azadyrachtyna znajduje się w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, jako substancja dozwolona do zastosowania w rolnictwie ekologicznym. Środek NeemAzal®-T/S został dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce.

Główne zalety NeemAzal®-T/S

  • Uzupełnia integrowane strategie ochrony oraz programy dążące do obniżenia poziomu pozostałości środków ochrony roślin w plonie.
  • Działa wgłębnie do 10 dni.
  • Hamuje żerowanie i rozwój szkodników oraz zmniejsza ich płodność.
  • Zawiera naturalny ekstrakt z nasion miodli indyjskiej (Azadirachta indica) o szerokim spektrum działania – na szkodniki gryzące, ssące oraz minujące.
  • Nie wymaga dodatku adiuwantów.
  • Zastosowany zgodnie z etykietą nie stanowi zagrożenia dla pszczół, trzmieli i innych owadów pożytecznych.

Substancja czynna

Standaryzowany ekstrakt NeemAzal®-T/S to złożona mieszanina wielu substancji aktywnych z grupy limonoidów, wśród których dominuje azadyrachtyna A, która wykazuje działanie w bardzo niskich stężeniach. Jest to produkt o stałej jakości i ilości substancji czynnej, zapewniający niezawodne działanie.

Jak działa NeemAzal®-T/S?

Azadyrachtyna wykazuje działanie żołądkowe i charakteryzuje się szerokim spektrum działania na szkodniki gryzące, ssące oraz minujące. Szkodniki pobierają substancję czynną wraz z fragmentami tkanek roślinnych lub sokami podczas żerowania.

Należy pamiętać, że azadyrachtyna nie powoduje natychmiastowej śmierci szkodników. W związku z czym nie należy się spodziewać szybkiego efektu działania (tzw. knock down). Azadyrachtyna jest antyfidantem czyli ogranicza żarłoczność szkodników. W ciągu kilku godzin od przeprowadzenia zabiegu fitofagi przestają żerować.

Substancja czynna zawarta w środku NeemAzal®-T/S zakłóca również rozwój owadów oraz zmniejsza ich płodność.

Należy podkreślić, że działanie azadyrachtyny jest najbardziej efektywne wobec młodych, larwalnych stadiów owadów, a ograniczone w stosunku do osobników dorosłych. Dlatego najwyższą skuteczność zabiegu zagwarantuje właściwy termin stosowania – tuż po pojawieniu się pierwszych szkodników (początkowy okres rozwoju kolonii mszyc).

Azadyrachtyna wykazuje działanie wgłębne, co dodatkowo zwiększa efektywność zwalczania, zwłaszcza szkodników minujących. Dwie godziny po aplikacji – 62% substancji aktywnej pozostaje na powierzchni liścia, a 38% przenika przez tkanki w głąb liścia. Zależnie od warunków pogodowych, substancja czynna pozostaje w roślinie od 7 do 10 dni (w przypadku deszczu do 8 h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć).

Jak stosować NeemAzal®-T/S do zwalczania mszyc?

Zalecane dawki i terminy zabiegów:
•    Dawka: 1,5 l/1 m wysokości korony (zwykle 3l/ha)
•    Zalecana ilość wody: 300-500 l/1 m wysokości korony.
•    Optymalny termin stosowania przeciwko mszycom : BBCH 58-59 (od wczesnego do późnego różowego pąka). Dodatkową korzyścią wynikającą z aplikacji środka w tym terminie jest jednoczesne ograniczenie żerowania gąsienic zwójkówek.

  • Aplikować rano/wieczorem przy zachmurzonym niebie – unikać bezpośredniego słońca.
  • Najlepiej stosować w warunkach optymalnych dla żerowania szkodników 15°-25°C.
  •  NIE stosować w uprawie grusz oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Kolejny zabieg przypadający w okresie opadania płatków kwiatowych chroni jabłonie nie tylko przed mszycami. Należy pamiętać, że w tym terminie stosuje się dodatkowe zabiegi zwalczające, m.in. owocnicę jabłoniową, toczyka gruszowiaczka oraz szkodniki minujące, które wykazują dużą wrażliwość w stosunku do substancji aktywnej – azadyrachtyny. Po zabiegu należy przeprowadzić lustrację w celu ograniczenia stosowania dodatkowych zabiegów, które mogą okazać się niepotrzebne.

Działanie środka nie jest natychmiastowe!

Kolonie mszyc są często widoczne przez pewien czas od momentu wykonania zabiegu, ale mszyce już się nie rozwijają i nie żerują.

Mieszanie NeemAzal®-T/S z innymi środkami

Generalnie zalecane jest samodzielne stosowanie preparatu NeemAzal®-T/S. NeemAzal®-T/S  nie wolno mieszać z nawozami / pestycydami o wysokim pH (> 7). Nie zaleca się łącznego stosowania z ditianonem lub produktami zawierającymi kaptan, szczególnie w przypadku odmian jabłoni wrażliwych na środki olejowe, a jeśli konieczne jest wykonanie zabiegów po sobie, wskazane jest zachowanie kilkudniowego odstępu między zabiegami.

Katarzyna Woszczyk – menedżer ds. rozwoju produktów, Biocont Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.