Certyfikacja Jabłonie Owoce miękkie Warzywa

Środki do użycia w ramach ekoschematu „Integrowana produkcja roślin”

Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie

Nabór wniosków rozpoczął się 15 marca 2024 r., potrwa do 15 maja 2024 r. Od kilku lat można je składać wyłącznie online przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. Rolnicy muszą pamiętać, że kwota dofinansowania jest pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia.

Dopłaty za stosowanie EKOSCHEMATÓW

Podobnie, jak w ubiegłym roku można ubiegać się o dopłaty za stosowanie Ekoschematów. Aby uzyskać dopłaty w ramach ekoschematu „Integrowana produkcja roślin” konieczne jest potwierdzenie przez podmiot certyfikujący prowadzenia przez rolnika upraw zgodnie z metodykami IP w odniesieniu do każdej działki. Zgodnie z zapisami ustawy o środkach ochrony roślin – płatność może być wypłacona jedynie rolnikom z wykazu producentów, którzy spełniają wymagania IP. Podmioty certyfikujące przekazują wykaz do ARiMR w terminie do 30 września każdego roku.

Środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w Integrowanej Produkcji Roślin

Prowadzenie ochrony upraw zgodnie z metodykami IP wiąże się ze stosowaniem tylko środków, które znalazły się na wykazach środków ochrony roślin do integrowanej produkcji opracowanej przez Instytut Ochrony Roślin – PIB lub Instytut Ogrodnictwa – PIB.

Na tych wykazach znajduje się wiele środków z oferty Biocont. Poniżej prezentujemy listę środków z informacją o uprawach, w których są zarejestrowane