Jabłonie Owoce miękkie

PREV-AM® na mączniaki prawdziwe

Mączniak prawdziwy – groźny sprawca chorób

Mączniaka prawdziwego obserwujemy w wielu uprawach – zarówno w polu, jak pod osłonami. Sprawcy tej grupy chorób charakteryzują się zdolnością do zakażania roślin w szerokim zakresie temperatur i wilgotności.

Typowym objawem mączniaków prawdziwych jest zawsze biały, mączysty nalot na powierzchni zielonych organów roślin, utworzony ze strzępek grzybni i zarodników konidialnych. Objawy pojawiają się na wszystkich nadziemnych częściach roślin, chociaż najczęściej porażane są liście.

Zarodniki mogą kiełkować bez kropli wody. W okresie suszy do rozpoczęcia infekcji wystarczy nocny spadek temperatury i związany z tym krótkotrwały wzrost wilgotności.
Okres inkubacji wynosi ok. 7 dni i umożliwia bardzo szybkie szerzenie się choroby.

Chociaż mączniaki prawdziwe nie powodują szybkiego zamierania tkanek zainfekowanych roślin, to stopniowo ograniczają ich wzrost i rozwój. Szczególnie groźne w tym momencie jest porażenie liści truskawek. Mączniak prawdziwy ogranicza powierzchnię asymilacyjną, co prowadzi do osłabienia roślin. Zła kondycja truskawki w momencie inicjacji pąków kwiatowych może prowadzić do zmniejszenia plonu w następnym sezonie.

Profilaktyka i biorozwiązania w zwalczaniu mączniaka prawdziwego

W celu ograniczenia choroby należy po zbiorze niszczyć reszki porażonych roślin. Trzeba też zwalczać chwasty występujące na plantacji, ponieważ one również są porażane przez mączniaka i stanowią źródło infekcji dla rośliny uprawnej.

Do zwalczania już występującego na plantacji patogena można użyć środków chemicznych, ale równie skuteczne będą rozwiązania biologiczne.

Podstawowymi środkami wykorzystywanymi do zwalczania mączniaków prawdziwych są fungicydy siarkowe. Oprócz nich z powodzeniem można zastosować także PREV-AM®.

PREV-AM® to  kompleksowy środek owadobójczy, grzybobójczy i roztoczobójczy oparty na mieszance naturalnego, tłoczonego na zimno olejku pomarańczowego
(60 g/l), który działa na wiele gatunków szkodników, a także chorób.

PREV-AM® – skuteczny fungicyd na mączniaki prawdziwe

Zobacz produkt

Zawarty w preparacie olejek pomarańczowy zawiera terpeny, przede wszystkim D-limonen, który jest bezbarwną lub jasnożółtą cieczą występującą w skórkach owoców cytrusowych.
Terpeny rozpuszczają chitynę, tworzącą zewnętrzne szkielety owadów oraz ściany komórkowe wielu grzybów.

PREV-AM®

  • Jest środkiem kontaktowym i dlatego należy dokładnie opryskiwać powierzchnię roślin.
  • Zaleca się stosować w początkowej fazie występowania szkodników/chorób na roślinie
     w odstępach 7-10 dniowych. W przypadku dużej presji szkodników/patogenów stosować na przemian z innymi środkami.
  •  Stosować w godzinach porannych lub wieczornych (unikać wysokich temperatur).
  • Należy zachować ostrożność przy mieszaniu produktu z formulacjami EC.
  • Stosować w okresie bezdeszczowej pogody i braku rosy na roślinach. Nie stosować na rośliny poddane stresowi wodnemu.
  • Mieszalny z większością środków ochrony roślin, preparatów pomocniczych, nawozów płynnych, z wyjątkiem produktów zawierających oleje roślinne (podczas mieszania różnych substancji chemicznych zaleca się w razie potrzeby stosowanie najmniejszych dawek uwzględnionych w specyfikacji).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.