Warzywa

RhizoVital®C5 i Rizocore® wsparcie dla rozsady, bo rozwój korzeni ma znaczenie.

Młode rośliny, jak wszystkie młode organizmy na początkowych etapach rozwoju, mają mniejszą tolerancję na stres. Szczególnie wrażliwa na niekorzystne czynniki biotyczne i abiotyczne jest rozsada wysadzana na stałe miejsca. Dotyczy to młodych warzyw a także truskawek. Dlatego należy używać wszelkich narzędzi, które mogą wspomóc rośliny na wczesnych etapach rozwoju. RhizoVital®C5 i Rizocore® stanowią mikrobiologiczne wsparcie zarówno w trakcie produkcji rozsady, jaki i po jej wysadzeniu. Prawidłowo przygotowane, mocne i zabezpieczone sadzonki dobrze znoszą stres przesadzania i szybko ukorzeniają się w glebie.

RhizoVital®C5 – na dobry start! Wsparcie dla wczesnych upraw.

Preparat RhizoVital®C5 zawiera przetrwalniki Bacillus atrophaeus ABi05 (>2.5×1010 JTK/ml), naturalnie występującej bakterii glebowej, która poprawia wielkość i jakość plonu oraz tolerancję na niekorzystne warunki środowiska (niedobór wody, zasolenie, niskie temperatury itp.). RhizoVital®C5 jest aktywny już w niskiej temperaturze gleby – działa już od 8°C.

RhizoVital®C5 – wzmacnianie rozsady

Zobacz produkt

W celu uzyskania najbardziej efektywnego działania preparatu, należy wykonać pierwszą aplikację podczas produkcji sadzonek, w początkowym etapie rozwoju korzeni roślin, a kolejne już po wysadzeniu na miejsca stałe.

Dlaczego bakterie Bacillus atrophaeus mogą polepszyć jakość i wielkość plonów?

Bakterie kolonizują strefę korzeniową roślin uprawnych oraz stymulują wzrost roślin poprzez uwalnianie auksyn i innych związków, umożliwiając roślinie efektywniejsze pobieranie składników odżywczych z podłoża. Poza tym rozwijając się wokół systemu korzeniowego rośliny nie pozostawiają miejsca na rozwój patogenów. Bacillus atrophaeus ABi05 produkuje liczne metabolity o działaniu hamującym rozwój bakterii i grzybów. Wytwarza elicytory odporności systemicznej tj. związki chemiczne, które są odpowiedzialne za wzbudzanie reakcji obronnych rośliny na czynnik chorobotwórczy. Elicytory biorą również udział reakcjach obronnych roślin skierowanych przeciw szkodnikom. Często są opisywane jako związki stymulujące produkcję fitoaleksyn, a więc grupy organicznych związków chemicznych wytwarzanych przez rośliny w odpowiedzi na atak patogenów.

Lepsze nawożenie

RhizoVital®C5 może także stanowić uzupełnienie programu nawożenia, poprawiając jego efekty.
Jego ważną zaletą jest działanie w szerokim spektrum temperatur
 (Bacillus atrophaeus ABi05 wykazuje aktywność od 8 do 42°C).

Mobilizacja składników pokarmowych w glebie możliwa jest dzięki wytwarzaniu przez bakterie związków takich jak:

  • fosfatazy (zwiększają biodostępność fosforu dla roślin),
  • proteazy (odpowiedzialne za rozkład białek do aminokwasów),
  • siderofory (umożliwiają pobieranie żelaza przez rośliny ze skrajnie trudno rozpuszczalnych substratów).

Dodatkową korzyścią wynikającą z produkcji sideroforów jest fakt, że ich obecność w pobliżu korzeni roślin może chronić je przed wieloma patogenami. Związki te wiążą w chelaty wszystkie dostępne formy żelaza, jednocześnie blokując ich dostęp dla szkodliwych mikroorganizmów.

Preparat RhizoVital® C5 można stosować na wiele sposobów (oprysk gleby, fertygacja, zaprawianie nasion, podlewanie rozsady) i należy dostosować je do istniejącej technologii oraz warunków uprawy.

W uprawie papryki z własnej rozsady rekomendujemy zastosowanie aplikacji wg poniższego schematu:

  • pierwszy zabieg RhizoVital® C5 (10 ml/ 10 l wody, 2l cieczy użytkowej/tacę 260) tuż po siewie,
  • drugi zabieg: 2 tygodnie od siewu czyli w okresie kiełkowania nasion w dawce jak wyżej 1 – 3 litry cieczy użytkowej na m2

W dalszej części sezonu warto powtarzać aplikacje co 2-3 tygodnie razem z systemem nawadniającym w małych dawkach 25-50 ml w 1200l wody/tunel (całkowita dawka w trakcie sezonu 1-2 l/ha).

W przypadku kiedy kupujemy gotową rozsadę to należałoby RhizoVital®C5 zastosować na jak najmłodsze rośliny poprzez podlanie tac.

Rizocore® – przywrócenie mikrobiologicznej równowagi w glebie

Choroby odglebowe stanowią poważne zagrożenie m.in. dla upraw papryki pod osłonami i z tego względu często zachodzi potrzeba odkażania gleby. Niestety chemiczna dezynfekcja niszczy także pożyteczne mikroorganizmy. Podłoże staje się wyjałowione i nie sprzyja dobremu wzrostowi roślin. Dlatego po takim zabiegu istnieje potrzeba przywrócenia mikrobiologicznej równowagi w glebie. Do tego celu rekomendujemy użycie preparatu Rizocore®, który z powodzeniem możemy zastosować także po aplikacji RhizoVital®C5. Działanie preparatów uzupełnia się.

Rizocore® – stymuluje rozwój korzeni, ogranicza rozwój patogenów

Zobacz produkt

Rizocore®stymuluje rozwój korzeni, ogranicza wiele patogenów: Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp. i Sclerotinia.

Rizocore® zawiera trzy unikalne składniki: mykoryza 5%, Bacillus megaterium 104 JTK/g, Trichoderma harzianum szczep NAT11 1010 JTK/g.

Wszystkie te mikroorganizmy pozytywnie wpływają na rozwój roślin, a dzięki zawartości Trichoderma harzianum szczep NAT11 są one dodatkowo chronione przed patogenami znajdującymi się w glebie.

  • Trichoderma harzianum bardzo szybko się rozwija na korzeniach roślin i tym samym uniemożliwia ich zasiedlenie przez grzyby chorobotwórcze. Poza tym konkuruje z patogenami nie tylko o miejsce, ale także o składniki odżywcze.
  • Bacillus megaterium uwalnia fosfor z nierozpuszczalnych form chemicznych do postaci łatwo przyswajalnych dla roślin. Fosfor jest jednym z najważniejszych pierwiastków plonotwórczych. Przyczynia się do przyspieszaniu wzrostu korzeni i lepszego pobierania składników odżywczych i wody przez rośliny. Z tego względu jest potrzebny roślinom zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu.
  • Grzyby mikoryzowe zwiększają masę i powierzchnię chłonną korzeni zapewniając roślinie lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody.

Kiedy i jak stosować Rizocore®

Poprzez zaprawianie nasion podczas wysiewu lub podlewanie rozsady przed wysadzeniem do gruntu. Później w formie oprysku gleby lub poprzez system nawadniania. Minimum 2 zabiegi w odstępie 4-6 tygodni, w czasie nawadniania. Preparatu nie należy mieszać z doglebowymi środkami grzybobójczymi. Po dezynfekcji gleby, preparat można zastosować po 2-3 tygodniach. Rekomendowana dawka to 50-100 g/ha.

Jak aplikować?

2 g Rizocore dobrze wymieszać w 0,5 l wody, następnie przygotowaną ciecz rozcieńczyć w 50 l wody.
Wymieszany roztwór należy nanosić poprzez opryskiwanie gleby lub podlewanie tego samego dnia.
Stosować 50 l cieczy/100-400 m2

WAŻNE

Stosując mikrobiologiczne środki doglebowe pamiętamy o stałym utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności gleby, tak aby mikroorganizmy miały optymalne warunki do rozwoju. W celu uzyskania najlepszego działania, preparaty należy zastosować w uprawie jak najwcześniej, w początkowej fazie rozwoju roślin.

Katarzyna Woszczyk – menedżer ds. rozwoju produktów, Biocont Polska