Jabłonie

Zwalczanie drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki

Trwa zwalczanie drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki. W ostatnich dniach wystąpiły intensywne opady deszczu, miejscami z gradem oraz burzami. Ulewne opady przyczyniały się do konieczności powtarzania wielu zabiegów ochronnych, ponieważ środki ochrony roślin były zmywane.

Dlatego decydując się na biologiczną ochronę, która jest szczególnie ważna w okresie poprzedzającym zbiory, zwłaszcza w programach „zero pozostałości”, warto wybrać bioinsektycydy o wysokiej odporności na zmywanie. Takim środkiem jest Madex MAX®.

Madex MAX®

Madex MAX® wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na zmywanie (do 90 mm). Dlatego nie zachodzi potrzeba powtarzania zabiegu jeśli preparat zdążył wyschnąć przed deszczem.

Zobacz produkt

Początek drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki tj. pierwsze loty motyli, zwykle rozpoczynają się na przełomie lipca i sierpnia. Zabiegi przeciwko owocówce trzeba będzie wykonać w pierwszej połowie sierpnia.  Niestety gąsienice letniego pokolenia stanowią duże zagrożenie, ponieważ żerują w wyrośniętych już jabłkach i zanim wgryzą się do wnętrza owocu to dosyć często uszkadzają także kilka przylegających owoców.

Mechanizm działania środka Madex MAX® sprawia, że ustalenie odpowiedniego terminu  zabiegu jest  bardzo ważne dla uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania owocówki jabłkóweczki. Wyznaczanie terminu aplikacji preparatu powinno zawsze opierać się na podstawie monitoringu za pomocą pułapek feromonowych.

Terminy lotów motyli obu pokoleń owocówki jabłkóweczki  nie są takie same w kolejnych latach, a dynamika lotów może znacznie się różnić, nawet w położonych blisko siebie kwaterach sadowniczych.

Środek Madex MAX® jest preparatem o działaniu żołądkowym, którego substancją aktywną jest wirus granulozy owocówki jabłkóweczki (CpGV). Dlatego, aby był skuteczny, wirusy w nim zawarte muszą przedostać się do układu pokarmowego gąsienic owocówki jabłkóweczki. Gąsienice pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania, najlepiej jeśli nastąpi to już w momencie przegryzania osłonki jaj w trakcie wylęgu, a więc w tzw. fazie „czarnej główki”. W ten sposób część z nich zginie zanim zacznie uszkadzać zawiązki lub owoce. Pozostałe gąsienice zakażą się wirusem w momencie rozpoczęcia żerowania na owocach, jednak w krótkim czasie po infekcji przestaną pobierać pokarm, a niewielkie uszkodzenia przez nie spowodowane  szybko zabliźnią się i nie wpłyną na jakość owoców.

info grafika

Aplikację przeprowadzamy w formie oprysku, 2-3 krotnie (max. 5) na jedno pokolenie, w dawce 50 ml/1m wysokości korony drzew/ ha co 8 w pełni słonecznych dni. Zalecana dawka wody 400 l/ 1 m wysokości korony drzew/ha.

Zwykle stosuje się 100 ml/ha i 800 l wody/ha. Możliwe jest stosowanie zmniejszonej dawki preparatu ( 50 ml/ha) w przypadku małej presji ze strony szkodnika lub jako uzupełnienie standardowej chemicznej ochrony.

WAŻNE !

 • Madex MAX® nie stosować łącznie z preparatami o silnym odczynie kwaśnym lub zasadowym. Optymalne pH cieczy użytkowej to 5 – 8.
 • Preparat można stosować z wieloma środkami grzybobójczymi.
 • Można mieszać z preparatami opartymi na siarce elementarnej.
 • NIE mieszać ze środkami miedziowymi.
 • Nie wymaga stosowania adiuwantów.
 • Zabiegi można przeprowadzać przez cały dzień, ale zaleca się aplikację wieczorem lub wcześnie rano.
 • Preparat Madex MAX®  zawiera szczep granulowirusa nowszej generacji w porównaniu z innymi środkami zawierającymi CpGV dostępnymi na rynku.
 • Madex MAX® można zamrażać i nawet w temp -18° C pozostaje w formie płynnej.
 • Madex MAX® jest dozwolony w uprawach ekologicznych.
 • Charakteryzuje się brakiem karencji i brakiem pozostałości.
 • Bezpieczny dla ludzi i ssaków.
 • Brak negatywnego wpływu na zwierzęta wodne i na pożyteczne owady.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.