Biouprawy Jabłonie Warzywa

Współpraca ekspertów – BIOCONT GROUP

Wymiana doświadczeń

Biocont Polska wraz z Biocont Laboratory (Czechy), Biocont Magyarország (Węgry) i Biocont Vietnam tworzą Biocont Group. Partnerzy z poszczególnych krajów działając w ramach Grupy łączą siły, wiedzę i doświadczenie, żeby oferować klientom eksperckie doradztwo oraz sprawdzone, efektywne i bezpieczne produkty.

Oferowanie coraz bardziej nowoczesnych i skuteczniejszych biologicznych i biotechnicznych produktów wymaga ciągłej pracy i testowania nowych rozwiązań. Eksperci działający ramach Biocont Group cały czas ściśle ze sobą współpracują i wymieniają doświadczenia.

Kilka dni temu nasi doradcy mieli okazję poznać doświadczenia prowadzone w Czechach i na Węgrzech. Teraz eksperci z tych krajów przyjechali, żeby zobaczyć, jakie produkty i rozwiązania testuje Biocont Polska.

wymiana doświadczeń biocont

Doświadczenia w uprawie papryki

Razem z kolegami z Czech i Węgier gościliśmy w Gospodarstwie Państwa Magdaleny i Przemysława Szatanów (Długie gm. Potworów). W uprawie papryki obserwowaliśmy efekty działania wielu naszych produktów. Ostateczne wyniki doświadczeń uzyskamy po zebraniu całości plonu, ale już teraz widać jak skuteczny jest Naturalis® https://biocont.pl/produkt/naturalis/ w zwalczaniu przędziorków oraz Lepinox® Plus zwalczający gąsienice motyli https://biocont.pl/produkt/lepinoxplus/. Dobre wyniki dało też zastosowanie PREV-AMu® – preparatu opartego na olejku pomarańczowym, łączącego cechy fungicydu, insektycydu oraz akarycydu https://biocont.pl/produkt/prev-am/. Zdecydowanie pozytywnie na poprawę wybarwienia papryk wpłynął dolistny nawóz Vermifit A (produkt na bazie wermikompostu uzyskiwanego w wyniku działania dżdżownic kalifornijskich) https://biocont.pl/produkt/vermifit-a/. Po zakończeniu sezonu ocenimy jak na wielkość i jakość plonu papryki wpłynęło zastosowanie mikrobiologicznych doglebowych preparatów RhizoVital® https://biocont.pl/produkt/rhizovital-c5/ i Rizocore® https://biocont.pl/produkt/rizocore/

W Gospodarstwie Pana Andrzeja Krzywkowskiego w Potworowie mogliśmy obserwować jak na ograniczenie chorób odglebowych wpływa mikrobiologiczny preparat Rizocore®

W Gospodarstwie Pana Łukasza Jankowskiego w Dębie testujemy zupełnie nowe biorozwiązania do zwalczania szkodliwych nicieni.

Nasze BIOROZWIĄZANIA w sadzie jabłoniowym

Na koniec wizyta w sadzie. W sadzie Pana Rokickiego w Białej Rawskiej oglądaliśmy kwatery doświadczalne, w których zastosowano:

  • Vermifit B – dolistny nawóz wpływający bardzo korzystnie na poprawę wybarwienia owoców i wyrównanie plonu
  • Nutrigeo® – prebiotyk doglebowy poprawiający strukturę gleby. Szczególnie interesujące rozwiązanie w długoterminowej strategii poprawy jakości gleby
  • FREE PK i FREE N – doglebowe preparaty mikrobiologiczne poprawiające dostępność fosforu, potasu i azotu dla roślin.

Doświadczenia prowadzone przez BIOCONT Polska, ale także przez innych członków Grupy pozwalają na zwiększenie portfolio oferowanych biologicznych środków ochrony roślin, na doskonalenie doradztwa i opracowanie efektywniejszych, opłacalnych ekonomicznie programów ochrony i nawożenia wykorzystujących metody biologiczne.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.