Naturalis®

bioinsektycyd na jaja, larwy i owady dorosłe

Bioinsektycyd o szerokim spektrum zwalczania szkodliwych owadów we wszystkich fazach rozwojowych w uprawach w polu i pod osłonami. Do stosowania w formie oprysku roślin, oprysku gleby lub podlewania.

Zastosowanie

Bioinsektycyd o szerokim spektrum zwalczania szkodliwych owadów we wszystkich fazach rozwojowych w uprawach w polu i pod osłonami.

Rewolucyjne rozwiązanie w zwalczaniu szkodników, działające zarówno na formy dorosłe i młodociane (jaja i larwy) mączlików, wciornastków, mszyc, przędziorków, oraz drutowców, które atakują rośliny uprawne i ozdobne. Może być stosowany zarówno w uprawach polowych, jak i pod osłonami.

 • działa na owady dorosłe, larwy i jaja
 • zastosowanie nalistne oraz doglebowe (na drutowce)
 • selektywny dla większości organizmów pożytecznych
 • brak pozostałości
 • brak okresu karencji
 • możliwość mieszania z innymi insektycydami oraz większością preparatów miedziowych i siarkowych
 • odpowiedni w strategii przeciwdziałania wykształcania odporności na insektycydy
 • niemodyfikowany genetycznie
 • dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych
 • może być stosowany w ramach EKOSCHEMATÓW „Biologiczna ochrona roślin” oraz „Integrowana produkcja roślin”
 • zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym – lista środków zakwalifikowanych.

 

Substancja aktywna: zarodniki grzyba Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 – 0,185 g/kg
Karencja: 0 dni
Formulacja: koncentrat na bazie oleju (OD)
Opakowanie: 1 l
Okres ważności: 1 rok

Preparat zawiera konidia Beauveria bassiana szczep ATCC 74040. Po zabiegu zarodniki trafiają na naskórek szkodników, by potem kiełkować i przenikać do wnętrza ich ciał. Śmierć owadów następuje po kilku dniach, a proces ten wynika z mechanicznej penetracji ciał owadów przez grzybnię. Beauveria bassiana pozostaje aktywna w glebie nawet miesiąc po aplikacji. Na roślinie działa powierzchniowo, a na szkodniki kontaktowo, dlatego zalecane jest wykonywanie zabiegów z użyciem dużej ilości wody.

Działanie Beauveria bassiana na szkodniki

Preparat stosuje się do zwalczania form dorosłych oraz w szczególności form niedojrzałych (jaja i larwy) mączlików, wciornastków, przędziorków, drutowców oraz niektórych gatunków mszyc atakujących rośliny uprawne oraz ozdobne w polu, w szklarniach i pod osłonami.
Konidia Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 przylegają do naskórka owadów i roztoczy, kiełkują i wnikają do wnętrza ciała gospodarza. Śmierć następuje po kilku dniach w wyniku mechanicznej penetracji ciała owada przez grzybnię. Unikalny system działania bez efektu fitotoksyczności.

 

 

 

Przestrzeganie optymalnych warunków aplikacji ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokiej efektywności środka.

Optymalne warunki aplikacji Naturalis:

Wysoka wilgotność – w warunkach polowych warto użycie środka poprzedzić uruchomieniem deszczowni. Nawet po krótkotrwałym nawadnianiu wzrośnie wilgotność, która jest warunkiem koniecznym do efektywnego działania preparatu.
Temperatura powyżej 15°C (optymalne warunki dla rozwoju Beauveria bassiana to 20-27°C).
Stosować przy niewielkim zasiedleniu roślin przez szkodniki (na początku ich pojawienia się), zanim będą widoczne objawy żerowania.
Zabiegi należy przeprowadzać wieczorem (a nawet w nocy) lub wcześnie rano w warunkach wysokiej wilgotności powietrza.
Może być stosowany w krótkich odstępach czasu lub nawet jednocześnie z wieloma insektycydami, niektórymi preparatami miedziowymi i siarkowymi.
Można stosować z niektórymi fungicydami m.in. zawierającymi boskalid, cyflufenamid, fenheksamid cyjazofamid.

 

NIEKORZYSTNE WARUNKI ZASTOSOWANIA
Nie stosować w pełnym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze (formulacja środka OD – zawiesina olejowa).
Susza lub niska wilgotność.
Nie stosowac z fungicudami zawierającymi takie substancje jak np. azoksystrobina, kaptan, mandipropamid, fluopikolid, tebukonazol (zalecany odstęp między zabiegami 3-5 dni).

Kiedy i jak stosować Naturalis

Stosować w czasie występowania szkodników w jak najmłodszych stadiach rozwojowych. Oprysk wykonywać z użyciem dużej dawki wody, tak aby dokładnie pokryć roślinę – działanie kontaktowe.
Aplikacja doglebowa powinna być przeprowadzana z użyciem dużej dawki wody lub/i bezpośrednio po deszczu.
Aplikację przeprowadzać 2-5 razy w zależności od warunków i presji szkodników.

Zawsze sprawdź tekst etykiety przed zastosowaniem.

Preparat stosuje się do zwalczania form dorosłych oraz w szczególności form niedojrzałych (jaja∗ i larwy) mączlików, wciornastków, przędziorków, drutowców oraz niektórych gatunków mszyc atakujących rośliny uprawne oraz ozdobne w polu i pod osłonami.
∗ wyjątkiem są jaja (np. wciornastków) złożone wewnątrz tkanki roślinnej (np. pod skórką liści), które nie zostaną zainfekowane przez Beauveria bassiana

Naturalis® znajduje również zastosowanie w ochronie upraw sadowniczych przed nasionnicami
– środek działa w przypadku bezpośredniego kontaktu z ciałem muchówek ograniczając populację tego szkodnika.

Przeciwko nasionnicom działa głównie zapobiegawczo: badania wykazały, że zabieg środkiem Naturalis® powoduje zmniejszenie liczby nakłuć na owocach podczas składania jaj oraz hamuje sam proces składania jaj. Zarodniki pokrywające powierzchnię owocu mają działanie odstraszające od składania jaj przez nasionnice.

W przypadku zwalczania mszyc, mączlików, wciornastków, przędziorków – zalecana ilość wody 600–1000 l/ha.

W przypadku zwalczania drutowców – zalecana ilość wody 200–1000 l/ha (nawadnianie podłoża).

Max liczba zabiegów: 5 zabiegów, 2 zabiegi w przypadku zastosowania doglebowego na drutowce

Odstęp między zabiegami: 5 dni, 7 dni w przypadku zastosowania doglebowego na drutowce

 

Pomidor, papryka, bakłażan – uprawa pod osłonami:

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Wciornastki – Dawka: 1,0 – 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

 

Ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon – uprawa pod osłonami

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Wciornastki – Dawka: 1,0 – 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

 

Sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa – uprawa pod osłonami

Mszyca sałatowo–porzeczkowa – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

 

Fasola, fasola szparagowa – uprawa pod osłonami

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły – Dawka: 1,0 – 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

 

Truskawka – uprawa pod osłonami

Wciornastki – Dawka: 1,0 – 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

 

Kwiaty i rośliny ozdobne – uprawa pod osłonami

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, mączlik warzywny – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1500 l/ha.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Pomidor, papryka, bakłażan – uprawa pod osłonami

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Pomidor, papryka, bakłażan – uprawa w polu

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon – uprawa pod osłonami

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon – uprawa w polu

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka: 1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa – uprawa pod osłonami\

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha

 

Roszponka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek – uprawa pod osłonami

Mszyce – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszponka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek – uprawa w polu

Mszyce – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Fasola wielokwiatowa, fasola szparagowa – uprawa pod osłonami

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Bób, ciecierzyca pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny, groch zwyczajny pastewny (peluszka), soczewica jadalna – uprawa w polu

Mszyce – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta chińska, kalafior, brokuł – uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Burak ćwikłowy, burak pastewny, marchew, seler korzeniowy, chrzan pospolity, pietruszka korzeniowa, pasternak, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiewka, skorzonera, salsefia, rzepa, brukiew, topinambur – uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szalotka, por – uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Jarmuż, gorczyca, kalarepa – uprawa w polu i pod osłonami

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Szpinak, portulaka warzywna, szczaw, burak liściowy (boćwina), pietruszka naciowa, seler naciowy – uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Szparagi, karczochy, koper ogrodowy, koper włoski, rabarbar – uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Soja, bobik, łubin, seradela zwyczajna, lucerna, esparceta, facelia błękitna, len zwyczajny, konopie siewne, mak lekarski, słonecznik, rzepak jary, rzepik ozimy, lnianka siewna, gorczyca, proso zwyczajne, gryka, pszenica orkisz, pszenica płaskurka, pszenica twarda, pszenica samopsza, sorgo zwisłe, wyka, żyto jare

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Tytoń, chmiel

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Truskawka – uprawa pod osłonami

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Truskawka – uprawa w polu

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Grusza, grusza azjatycka, pigwa

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

 

Śliwa, czereśnia, wiśnia, morela, brzoskwinia, nektaryna

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Nasionnice – ograniczanie liczebności postaci dorosłych – Dawka: 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

 

Winorośl

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

 

Borówka wysoka, borówka brusznica (borówka czerwona), malina, jeżyna, żurawina, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, porzeczka biała, róża jadalna, morwa, bez czarny, aronia, jarzębina, rokitnik, głóg, jagoda kamczacka – uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

 

Kwiaty i rośliny ozdobne – uprawa pod osłonami

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

 

Kwiaty i rośliny ozdobne – uprawa w polu

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.