Owoce miękkie

Drosophila suzukii – skuteczna metoda zwalczania

Muszka plamoskrzydła – groźny szkodnik

Drosophila suzukii jest polifagicznym gatunkiem inwazyjnym i został wykryty w Polsce w 2014 roku. Atakuje borówki, maliny, truskawki, owoce pestkowe oraz owoce gatunków dziko rosnących. Zimują osobniki dorosłe (mogą przeżyć spadek temperatury nawet do -18oC). Samice składają jaja do dojrzewających i dojrzałych owoców. W jednym owocu może być nawet kilkanaście jaj. Największe szkody powodują larwy, które żywią się miąższem owocu. Wyrośnięte larwy przepoczwarczają się zwykle we wnętrzu owocu lub na jego powierzchni, rzadziej w glebie. Szkodnik wykazuje największą aktywność w zakresie temperatur 20 – 25°C. W Polsce prawdopodobnie występuje kilka pokoleń w ciągu roku.

Po złożeniu jaja przez samicę do owoców, na ich skórce widoczna jest niewielka ranka po nakłuciu pokładełkiem. Miejsce uszkodzenia skórki może być wtórnie zaatakowane przez grzyby patogeniczne. Pod wpływem żerowania larw tkanki w owocu zapadają się i gniją. Obecność larw w owocach jest przyczyną dyskwalifikacji plonu. Rozwój szkodnika w zależności od warunków może wynosić od 7 do 50 dni.

Warto wiedzieć, że samice składają jaja do owoców zaraz po pojawieniu się na plantacji, a ich zdolność reprodukcyjna jest bardzo wysoka. Dlatego jeśli w poprzednim sezonie na plantacji występowała muszka plamoskrzydła, nie warto czekać do pojawienia się pierwszych osobników w pułapkach pokarmowych. Kiedy pierwsze osobniki są odławiane, inne już składają jaja. W momencie zauważenia pierwszych osobników należy zacząć przeprowadzać ochronę.

Jak zwalczać Drosophilę suzukii

Możliwość zwalczania muszki są za pomocą środków chemicznych są ograniczone ze względu na niewielką ofertę dostępnych preparatów oraz zwiększającą się odporność szkodnika.

Do zwalczania Drosophili najlepiej zastosować polecaną przez Biocont kombinację przynęty CombiProtec® i zarejestrowanego do zwalczania szkodnika insektycydu – Max Spin.

Max Spin to środek owadobójczy o szerokim spektrum działania.

Max Spin- insektycyd na bazie spinosadu do zwalczania muszki plamoskrzydłej i innych groźnych szkodników

Zobacz produkt

Max Spin na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie (wgłębne działanie występuje tylko na młodych liściach). Środek szybko się rozkłada minimalizując pozostałości. Może być stosowany w programach integrowanej ochrony ze względu na minimalny wpływ na organizmy pożyteczne. Zarejestrowany do stosowania w uprawach ekologicznych.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,32 – 0,4 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura.

Zabieg wykonać, gdy pojawią się postacie dorosłe i pierwsze larwy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

CombiProtec® to adiuwant spełniający rolę przynęty. Zawiera wyciągi roślinne i cukry. Działa jak adiuwant i atraktant, co zwiększa skuteczność zabiegów owadobójczych. Muszki przywabiane są do żerowania w miejscu naniesienia insektycydu wraz z przynętą. Zwabiona muszka pobiera insektycyd szybciej niż w przypadku zastosowania samego insektycydu. Szybsze pobranie insektycydu skutkuje wysoką skutecznością zabiegu.

combi-protec®

combi-protec® – płynny adiuwant działający jako atraktant (przynęta) na szkodniki podczas zabiegów owadobójczych.

Zobacz produkt

Aplikację można przeprowadzić na 2 sposoby:

  • tradycyjnie, jako dodatek do standardowego oprysku
  • punktowo, stosują strategię Baitspray – oprysk 1 ha przeprowadza się przy użyciu 20 lub 40 l wody, nie pokrywając całych roslin, tworząc jedynie krople zawierające przynetę oraz standardową dawkę insektycydu. Krople z przynetą są niezwykle atrakcyjne dla muszek, które zwabione, żerują wprost na insektycydzie.

W strategii Bitespray w małej objętości wody zastosowana jest steżeniowo standardowa dawka insektycydu przeliczona na mniejszą objętość wody, przykładowo jeżeli standardową dawką jest 1 l na 400 l wody, to w technologii Bitespray stosuje się na 100 ml (0,1l)  40 l wody.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.