combi-protec®

Adiuwant, przynęta

Białkowy, płynny adiuwant zawierający wyciągi roślinne i cukry, zwiększający skuteczność działania środków owadobójczych. Działa jako przynęta na szkodniki podczas zabiegów owadobójczych, szczególnie w ochronie przeciwko muszce plamoskrzydłej (Drosophila suzukii) i nasionnicom.

Zastosowanie

Przechowywanie: 2 lata

Białkowy, płynny adiuwant zawierający wyciągi roślinne i cukry, zwiększający skuteczność działania środków owadobójczych.

combi-protec® działa jako przynęta na szkodniki podczas zabiegów owadobójczych.

Przywabia i zachęca niektóre owady np. Drosophilę suzuki, nasionnice, do żerowanie na pozostałościach cieczy użytkowej na powierzchni rośliny.
Preparat combi-protec® nie zawiera pestycydów. Należy łączyć go w jednym zabiegu z odpowiednio zarejestrowanymi insektycydami jako dodatek do zabiegu. Przywabia szkodniki do środka owadobójczego, z którym jest stosowany.

combi-protec® może być stosowany na 2 sposoby:

– jako dodatek do tradycyjnego zabiegu insektycydem

– jako aplikacja punktowa (nowoczesna metoda z doskonałą efektywnością) – ze względu na sposób działania, nie jest koniczne dokładne pokrycie całej powierzchni roślin, a wystarczające jest częściowe pokrycie liści cieczą roboczą z przynętą – zużycie cieczy w tej metodzie to 10-20 l/ha.

  • znaczne zwiększenie skuteczności zabiegów przeciwko Drosophila suzukii
  • ograniczenie zużycia insektycydów do absolutnego minimum
  • nowoczesna metoda aplikacji lub jako dodatek do tradycyjnych zabiegów

Zawiera: 95% ekstrakty roślinne i cukry, 5% substancje obojętne

Opakowania: 1l, 5l

Przechowywanie: 2 lata

 

Nowatorska metoda ochrony przed Drosophilą suzukii i nasionnicami

zabieg punktowy combiprotectCombi-protec® może być z powodzeniem stosowany jako dodatek do standardowego zabiegu insektycydem. Inną, wysoce skuteczną metodą jest stosowanie go w małej objętości wody (do 40 l/ha).

Stosowany w małej objętości wody, tworzy na liściach krople, które są niezwykle atrakcyjne dla szkodników takich jak muszka plamoskrzydła oraz nasionnice.
Każda kropla zawiera standardową dawkę insektycydu, potrzebną do skutecznego zwalczania.
Krople stwarzają dla szkodników takich jak muszka plamoskrzydła oraz nasionnice iluzję iż są tak samo atrakcyjnym miejscem żerowania jak owoce. Dodatkową zaletą jest fakt, iż przynęta nie jest atrakcyjna dla pszczół!

 

 

Combiprotect dodatek do zabiegu ochronyMETODA 1 – Dodatek przynęty do standardowego zabiegu insektycydem

Zastosowanie do opryskiwania całej uprawy z pełnym pokryciem roślin:
Adiuwant combi-protec® w dawce 1 l/ha należy stosować w min. 200 l wody, jako dodatek do standardowego zabiegu insektycydem.
Aplikację przeprowadzać zawsze z użyciem odpowiedniego insektycydu.

 

Combiprotect zabieg punktowy

METODA 2 – Zabieg insektycydem w małej objętości wody

Zastosowanie do aplikacji z małą dawką wody i insektycydu:
Adiuwant combi-protec® należy rozpuścić w dawce od 1 l w 20 l wody do 2 l na 40 l wody na 1 ha, zastosować punktowo w uprawie jako przynętę, zawsze w mieszaninie z odpowiednim insektycydem.
Dawka insektycydu odpowiada dawce zalecanej w etykiecie, przeliczona na mniejszą objętość wody! Końcowa ciecz robocza ma takie samo stężenie % jak ta ze standardową objętością wody.

 

Combi protect skutecznośćEfektywność zwalczania D. suzukii w uprawie jeżyny metodą zastosowania małej objętości wody połączonej z przynętą combi-protec®

Wnioski:
– niska skuteczność standardowej dawki preparatu
– bardzo niska skuteczność zabiegu z użyciem małej dawki wody bez dodatku combi-protec®
-100% skuteczność zwalczania przy użyciu małej objętości wody ze standardową dawką insektycydu (%) w połączeniu z przynętą combi-protec®

Muszka plamoskrzydła szybciej pobiera insektycyd, dzięki czemu wysoką efektywność uzyskuje się już w kilka godzin po zabiegu. W przypadku zabiegów tradycyjnych, do pobrania substancji aktywnej dochodzi wolniej, w tym czasie szkodnik składa jaja, co prowadzi co powstawania kolejnych pokoleń oraz znacznych strat w plonie.

Zastosowanie przynęty w ochronie przed szkodnikami

Preparat do zastosowania zawsze w połączeniu z insektycydem! Nie może być stosowany samodzielnie!

Zabiegi opryskiwania należy rozpocząć, w okresie pojawienia się pierwszych osobników dorosłych szkodników (muchówek) i kontynuować aplikacje co 5 do 10 dni, aż do okresu zbiorów owoców. Do określenia pojawienia się pierwszych osobników szkodników zaleca się stosowanie pułapek do monitoringu (pokarmowych, barwnych lub feromonowych). Preparat combi-protec® jest rozpuszczalny w wodzie i nie należy go stosować w ciągu 24 godzin przed spodziewanym opadem deszczu.

Przynęta combi-protec® jest mieszalna z większością środków ochrony roślin. Zalecane jest stosowanie combi-protec® razem z insektycydami o działaniu żołądkowym. Zaleca się łączne stosowanie z substancjami aktywnymi takimi jak: acetamipryd, cyjantraniliprol, deltametryna, benzoesan emamektyny, spinosad, spinetoram. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin opartego na danej substancji aktywnej należy zapoznać się z etykietą i zaleceniami zastosowania.

Opryskiwanie całej uprawy:
1 l / ha + insektycyd w standardowej objętości wody
Opryskiwanie punktowe:
od 1 l preparatu na 20 l wody/ha + insektycyd (dawka przeliczona na 20l wody)
do 2 l preparatu na 40 l wody/ha + insektycyd (dawka przeliczona na 40l wody)

 

Uprawa Szkodnik Dawka COMBI-PROTEC®
Jeżyna, malina, borówka, truskawka,

czarny bez, śliwy, morele, brzoskwinia, nektarynki,

winorośl i inne owoce miękkie

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)  

Opryskiwanie całej uprawy:

1 l / ha w standardowej objętości wody

 

 

Opryskiwanie punktowe:

1 l preparatu na 20 l wody/ha +

do

2 l preparatu na 40 l wody/ha +

 

ZAWSZE W KOMBINACJI Z ODPOWIEDNIM INSEKTYCYDEM

Wiśnia, czereśnia Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii),

Nasionnice (Rhagoletis cerasi, R. cingulata)

Orzech włoski Nasionnica (Rhagoletis completa)
Rokitnik zwyczajny Nasionnica (Rhagoletis batava)
Pomidor

i inne podatne rośliny warzywne

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii), nasionnice
Orzech laskowy, brzoskwinia i inne uprawy podatne Tarczówka marmurkowata (Halyomorpha halys)

 

Należy przeczytać i przestrzegać środków ostrożności, ograniczeń i zaleceń podanych na etykietach środków stosowanych razem z combi-protec®. Stosować zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi wskazówkami na etykiecie dla każdego użytego w mieszaninie środka. Preparat combi-protec® nie ma ograniczeń co do liczby zastosowań w sezonie.

 

Zalecenia ogólne:
Zabiegi opryskiwania należy rozpocząć, w okresie pojawienia się pierwszych osobników dorosłych szkodników (muchówek) i kontynuować aplikacje co 5 do 10 dni, aż do okresu zbiorów owoców. Do określenia pojawienia się pierwszych osobników szkodników zaleca się stosowanie pułapek do monitoringu (pokarmowych, barwnych lub feromonowych). Preparat combi-protec® jest rozpuszczalny w wodzie i nie należy go stosować w ciągu 24 godzin przed spodziewanym opadem deszczu.

Przygotowanie cieczy roboczej:
Preparat combi-protec® jest bardzo lepki, dlatego przed dodaniem do zbiornika opryskiwacza należy go wstępnie rozwodnić w ciepłej wodzie (maks. 40°C) w stosunku 1:1. Do pojemnika najpierw wlać wodę, następnie combi-protec® i natychmiast zamieszać.  Podczas przygotowywania cieczy roboczej najpierw należy napełnić zbiornik opryskiwacza do 1/2 jego objętości wodą i rozpocząć mieszanie. Następnie należy dodać odpowiedni insektycyd zgodnie z zaleceniami z etykiety, następnie dodać rozwodniony wcześniej combi-protec®. Na koniec uzupełnić zbiornik pozostałą ilością wodą i kontynuować mieszanie, aż do całkowitego wymieszania cieczy. Zaleca się wykonywanie zabiegu z włączonym mieszadłem opryskiwacza. Ciecz roboczą zużyć w przeciągu 24h od przygotowania.

Mieszalność:
Przynęta combi-protec® jest mieszalna z większością środków ochrony roślin. Jeżeli dana kombinacja nie była wcześniej testowana, należy przeprowadzić test zgodności.
Mieszanie tego produktu ze związkami miedzi lub stosowanie krótko po zabiegu środkiem miedzowym może zmniejszyć skuteczność atraktantu. Przeczytaj środki ostrożności, ograniczenia i zalecenia na etykietach produktów używanych z combi-protec® i przestrzegaj ich. Należy stosować zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi wskazówkami zawartymi na etykiecie insektycydu.