VitiSan®

Fungicyd o działaniu powierzchniowym

Powierzchniowy fungicyd zawierający wodorowęglan potasu, do zastosowania m.in. w ochronie przed parchem w uprawie jabłoni.

Zastosowanie

VitiSan zapobiega rozwojowi grzybów chorobotwórczych. Mechanizm działania substancji czynnej polega m.in. na wysuszaniu zarodników grzybów co zapobiega ich kiełkowaniu i rozwojowi strzępek infekcyjnych. Zasadowe pH i wzrost ciśnienia osmotycznego na powierzchni roślin po zastosowaniu VitiSan’u ogranicza rozwój grzybni. VitiSan wspiera rozwój naturalnej bakteryjnej flory na powierzchni liścia. Rośliny potraktowane preparatem są mniej podatne na choroby grzybowe, ponieważ ich potencjalne środowisko rozwoju jest, już zajęte przez te inne mikroorganizmy. VitiSan pobudza rośliny do wytwarzania własnych mechanizmów oporu przed grzybami. Wodorowęglan potasu zmienia pH na powierzchni liści do alkalicznego oraz zwiększa ciśnienie osmotyczne na powierzchni roślin, przez co zmieniają się warunki do zasiedlania i rozwoju grzybni na powierzchni roślin. Działa kontaktowo oraz powierzchniowo

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym – lista środków zakwalifikowanych.

  • Może być stosowany w ramach EKOSCHEMATÓW „Integrowana produkcja roślin”

Parch jabłoni – podstawy budowania odporności i skutecznej ochrony

1. Zapobieganie

Jeżeli to możliwe – wybór odmiany mniej podatnej na parcha.
Stosowanie zabiegów prewencyjnych, stymulujących odporność przed spodziewanym deszczem lub okresami wysokiej wilgotności pomoże w ograniczeniu występowania choroby (Altela® i Memcomba®).

2. Monitoring pogody

Dane ze stacji meteorologicznych oraz symulacyjne programy sygnalizacji zagrożenia np. RIMpro pomogą określić optymalny termin zabiegu.

3. Planowanie zabiegów
Planowanie zabiegów w taki sposób aby w czasie po wysiewie zarodników zdążyć wykonać zabieg przerywający kiełkowanie np. w średniej temperaturze powyżej 10°C jest to zaledwie kilka godzin. Dlatego po wystąpieniu warunków sprzyjających rozwojowi infekcji należy jak najszybciej wykonać zabiegi przerywające infekcję.

4. Zabiegi przerywające infekcję
Zabiegi przerywające infekcję należy przeprowadzić preparatami kontaktowymi.
Aby zabieg był skuteczny należy wykonać go w tzw. „oknie zabiegowym”, czyli w ciągu 300 stopniogodzin (suma średnich temperatur godzinowych) od infekcji. Do tego celu warto zastosować wodorowęglan potasu (VitiSan®) samodzielnie lub w połączeniu z preparatem siarkowym. Taki zabieg należy wykonywać na „suchy liść”. W przypadku gdy utrzymuje się wysoka wilgotność należy przeprowadzić wzmożone nawożenie siarkowo-wapniowe (SulfiCal®), którego aplikacja powinna być przeprowadzana na „mokry liść”.

Zabieg „na mokry liść” w formie wzmożonego nawożenia siarkowo-wapniowego preparatem SulfiCal®, który ma za zadanie poprawić stan fizjologiczny rośliny i pobudzić odporność. Trzeba pamiętać że w takich warunkach środki gorzej się rozprowadzają i wzrasta możliwość ordzawienia owoców. Siarka jako pierwiastek, ma właściwości ograniczające rozwój infekcji.
Zabieg „na suchy liść” przy użyciu fungicydu kontaktowego VitiSan® przerywa rozwój infekcji, nie dopuszczając do postawania objawów chorobowych.

Parch jabłoni - schemat ochrony

Zawsze sprawdź treść etykiety przed zastosowaniem!

Uprawa szkodnik Zalecana dawka
Winorośl (w uprawie polowej) mączniak prawdziwy winorośli 3-12 kg/ha
Jabłoń

 

Parch jabłoni (ograniczenie występowania choroby) 2,5 kg/ha /1m wysokości korony
Grusza

 

Parch gruszy (ograniczenie występowania choroby) 2,5 kg/ha /1m wysokości korony
Roszponka, endywia (w uprawie polowej i pod osłonami) Mączniak prawdziwy 3 kg/ha
Rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami) Mączniaki prawdziwe 3 kg/ha (rośliny do 50 cm wysokości)

Jabłoń, grusza – od fazy rozwoju liści do fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 10-85)- co 3-7 dni, na suchy liść
Winorośl – od 2 liścia do fazy gdy jagody stają się miękkie (BBCH 12-85) – co 3-7 dni
Roszponka, endywia – od 2 liścia do fazy, gdy osiągnięta jest typowa masa liści (BBCH- 12-49)- co 5-7 dni
Rośliny ozdobne – 7-10 dni w uprawie polowej, 5-7 dni pod osłonami

W celu zapewnienia jednolitego pokrycia rośliny środkiem VitiSan® zalecane jest łączne stosowanie z preparatem PREV-AM® o właściwościach adiuwantu i fungicydu.