Owoce miękkie

PREV-AM® – ekologiczny sposób na przędziorki w malinach

Przędziorki należą do groźnych szkodników malin. Cechują się szybkim tempem rozwoju, a ich zdolność do uodparniania się na wiele  środków chemicznych oraz często brak możliwości ochrony tuż przed zbiorami owoców  (ryzyko pozostałości substancji czynnych w plonach) przysparza producentom malin wiele problemów.

Więcej o tych szkodnikach

Z tego względu cennym narzędziem do zwalczania przędziorków, zarówno w ekologicznych, jak i konwencjonalnych uprawach  może okazać się PREV-AM®.

PREV-AM® to kompleksowy środek owadobójczy, grzybobójczy i roztoczobójczy oparty na mieszance naturalnego, tłoczonego na zimno olejku pomarańczowego

Zobacz produkt

Jak działa PREV-AM®

Mieszaniny substancji lotnych o różnym charakterze chemicznym, odznaczające się silnym, zwykle przyjemnym zapachem. Zawarty w preparacie olejek pomarańczowy zawiera terpeny, przede wszystkim limonen, który jest bezbarwną lub jasnożółtą cieczą występującą w skórkach owoców cytrusowych.

Limonen znalazł zastosowania w kosmetyce, medycynie, w przemyśle perfumeryjnym i spożywczym, a także w rolnictwie, jako ekologiczny insektycyd i fungicyd.

Terpeny zawarte w olejku pomarańczowym  rozpuszczają chitynę, tworzącą zewnętrzne szkielety owadów oraz ściany komórkowe większości grzybów. W związku z tym PREV-AM®  może dodatkowo ograniczać szarą pleśń, która jest jedną z najgroźniejszych chorób malin.

PREV-AM® w uprawie malin jest zarejestrowany do zwalczania m.in. przędziorków i  szpecieli
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

O czym należy pamiętać stosując PREV-AM®

  • Jest środkiem kontaktowym i dlatego należy dokładnie opryskiwać powierzchnię roślin.
  • Zaleca się stosować w początkowej fazie występowania szkodników/chorób na roślinie
     w odstępach 7-10 dniowych. W przypadku dużej presji szkodników/patogenów stosować na przemian z innymi środkami.
  •  Stosować w godzinach porannych lub wieczornych (unikać wysokich temperatur).
  • Należy zachować ostrożność przy mieszaniu produktu z formulacjami EC.
  • Stosować w okresie bezdeszczowej pogody i braku rosy na roślinach. Nie stosować na rośliny poddane stresowi wodnemu.
  • Mieszalny z większością środków ochrony roślin, preparatów pomocniczych, nawozów płynnych, z wyjątkiem produktów zawierających oleje roślinne (podczas mieszania różnych substancji chemicznych zaleca się w razie potrzeby stosowanie najmniejszych dawek uwzględnionych w specyfikacji).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.