Barwne tablice lepowe

Żółte, białe i niebieskie tablice lepowe pokryte niewysychającym klejem do monitoringu i odławiania owadów.

Tablice lepowe na szkodniki to doskonały sposób na kontrolowanie oraz ograniczanie liczebności szkodników roślin. Rozwieszone w pobliżu roślin uprawnych informują nas o liczebności danego szkodnika i konieczności wykonania oprysku.

W ten sposób zwiększamy skuteczność wykonywanych oprysków. Jeżeli po stwierdzeniu obecności szkodnika na tablicach lepowych decydujemy się na walkę biologiczną (zamiast oprysku chemicznego), polegającą na wprowadzeniu organizmów pożytecznych (antagonistycznych wobec zwalczanego szkodnika), to tablice lepowe należy usunąć przed rozpoczęciem zwalczania biologicznego.

Tablice lepowe można też stosować jako środek pomocniczy – do masowego odłowu w celu ograniczenia liczebności szkodników.

W ofercie mamy żółte, białe i niebieskie tablice lepowe pokryte niewysychającym klejem do monitoringu i odławiania owadów.

Zwykle jedna tablica wystarcza na 20 m2 uprawy. Ilość, a także zakres obszaru może się zmienić. Wszystko będzie zależeć od populacji owadów. Jeśli ta się nasili, konieczne będzie umieszczanie tablic bliżej siebie.

Białe tablice lepowe
Pokryte niewysychającym klejem do zastosowania w sadach. Biały kolor tablic lepowych jest atraktantem optycznym dla wielu szkodliwych owadów, w tym owocnic, których larwy żerują w zawiązkach jabłek i śliwek oraz kistnika malinowca, którego larwy powodują robaczywienie malin.

Białe tablice lepowe pozwalają monitorować obecność i odławiać: owocnice (jabłkową, żółtorogą i jasną – na jabłoniach i śliwach), owocówki, zmieniki, kistnika malinowaca, kwieciaka malinowca.

Stosowanie białych tablic lepowych

  • na tydzień przed spodziewanym lotem szkodników (owocnice: jabłoń – okres różowego pąka kwiatowego, grusza i śliwa – okres białego pąka kwiatowego),
    • do sygnalizacji lotu pierwszych owocnic stosuje się 5 pułapek na 1 ha sadu jednej odmiany (kontrola,  co 2-3 dni),
    • do masowego odławiania stosować 2 tablice lepowe na każdy metr wysokości drzewa.

Żółte tablice lepowe
Pokryte dwustronnie niewysychającym klejem. Najpopularniejsza odmiana produktów, służy do monitoringu i odławiania, co pozwala na zredukowanie populacji szkodliwych owadów.
Żółte tablice lepowe pozwalają monitorować obecność i odławiać: miniarki, miodówki, mszyce, mączliki, pryszczarki, chowacze, wciornastki, ziemiórki.

Żółte tablice lepowe na nasionnicę trześniówkę
Specyficzny żółty kolor tablic przyciąga nasionnicę trześniówkę. Nasionnica trześniówka składa jaja w czasie gdy owoce są żółte.
Tablice należy wywieszać przed spodziewanym lotem szkodnika. Pułapki powinny być wieszane wysoko w słonecznych częściach korony. Należy upewnić się, że pułapka nie zalepi się liśćmi (należy oberwać liście w sąsiedztwie pułapki).
Stosować 2 pułapki na 1 m wysokości korony (ZESTAW: 4 tablice lepowe żółte o formacie A4 z otworami na drut, pokryte jednostronnie klejem oraz drut ułatwiający zawinięcie tablicy i zawieszenie na drzewie).
Pułapkę kontrolować co najmniej 2 razy w tygodniu. W przypadku gdy pułapka zostanie cała pokryta przez szkodnika lub gdy przylepia się do niej liście – należy ją niezwłocznie wymienić na nową.

Stosowanie tablic żółtych na nasionnicę trześniówkę

  • przed spodziewanym lotem nasionnicy trześniówki, umieścić równomiernie zwinięte cylindrycznie tablice na obrzeżu korony drzew, od nasłonecznionej strony
    • do sygnalizacji lotu pierwszych muchówek stosuje się 3 pułapki na 1 ha sadu jednej odmiany, próg szkodliwości to 2 muchówki odłowione na pułapkę w ciągu 2-3 dni
    • do masowego odławiania nasionnic należy, na każdy metr wysokości drzewa zastosować dwie pułapki.

Niebieskie tablice lepowe
Występują znacznie rzadziej, można się z nimi spotkać pod osłonami, w rozsadnikach, inspektach. Wyłapują wciornastki i ziemiórki, które są sporym zagrożeniem dla młodych roślin.

 

W ofercie:

Tablice lepowe żółte – zestaw: 6 szt, format A4

Tablice lepowe do odławiania nasionnicy trześniówki – zestaw: 4 szt., format A4, drucik ułatwiający zawieszanie

Tablice lepowe żółte – zestaw: 5 szt., format A5

Tablice lepowe białe – zestaw: 5 szt., format A5

Tablice lepowe trójkątne żółte – zestaw: 6 szt

Tablice lepowe niebieskie – zestaw: 5 szt., format A5

W ofercie mamy żółte, białe i niebieskie tablice lepowe pokryte niewysychającym klejem do monitoringu i odławiania owadów.

Klej, którym pokryte są tablice, jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, nie zawiera szkodliwych związków, nie wpływa na glebę.

Białe tablice lepowe pozwalają monitorować obecność i odławiać: owocnice (jabłkową, żółtorogą i jasną – na jabłoniach i śliwach), owocówki, zmieniki, kistnika malinowaca, kwieciaka malinowca.

Żółte tablice lepowe pozwalają monitorować obecność i odławiać: nasionnicę trześniówkę, miniarki, miodówki, mszyce, mączliki, pryszczarki, chowacze, wciornastki, ziemiórki.

Niebieskie tablice lepowe pozwalają monitorować obecność i odławiać: wciornastki i ziemiórki