Dobroczynek gruszowiec

Opaski z drapieżnym roztoczem do zwalczania szkodliwych roztoczy w ogrodach i sadach

Opaski z drapieżnym roztoczem do zwalczania szkodliwych roztoczy w ogrodach i sadach

Co to jest dobroczynek gruszowiec?

Dobroczynek gruszowiecDobroczynek gruszowiec (Typhlodromus pyri) atakuje szkodliwe roztocza, szpeciele, larwy wciornastków i inne drobne owady.

Dobroczynek gruszowiec jest drapieżnym roztoczem wielkości około 0,6 mm.
Posiada zdolność przeżywania w naturalnych warunkach nawet przy mniejszej ilości pokarmu lub może żywić się pokarmem zastępczym tj. pyłek, spadź itp., dzięki temu trwale zasiedla wieloletnie rośliny.

Dobroczynek gruszowiec jest żarłoczny – jedna samica może dziennie wysysać nawet około 8 dorosłych przędziorków lub 320 szpecieli. Drapieżne są również larwy.

Dobroczynek zimuje i rozwija się na roślinach utrzymując szkodniki na niskim poziomie.

Dlaczego warto stosować dobroczynka w sadach i ogrodach?

– ograniczenie liczby zabiegów środkami ochrony
– łatwa, jednorazowa aplikacja – skuteczność wieloletnia
– efektywna żarłoczność – żeruje na wszystkich stadiach rozwojowych szkodników, jedna samica może dziennie wysysać nawet około 8 dorosłych przędziorków lub 320 szpecieli
– zwiększona aktywność innych pożytecznych organizmów
– wysoka przeżywalność z sezonu na sezon

 

Produkt: Zimujące formy dobroczynka Gruszowca na opaskach filcowych

Opakowania: 50 szt; 500 szt

Przechowywanie: aplikacja po otrzymaniu, przechowywanie w plastikowym opakowaniu – max. 14 dni, w temp. poniżej 5°C.

Dobroczynek jest odporny na niesprzyjające warunki, takie jak: mroźne zimy i okresowe zmniejszenie ilości pokarmu. Jest gatunkiem, który naturalnie występuje w naszym środowisku.

Zimowanie i utrzymanie populacji dobroczynka:

Samice dobroczynka zimują w spękaniach kory. Wiosną rozpoczynają polowanie i składają jaja. Jedna samica składa 20-30 jaj.

Efetywna żarłoczność dobroczynków:

Dobroczynki są bardzo energiczne i żarłoczne – jedna samica może dziennie wysysać nawet około 8 dorosłych przędziorków lub 320 szpecieli. Żeruje na wszystkich stadiach rozwojowych szkodników (jaja, larwy, osobniki dorosłe). Drapieżne są postacie dorosłe oraz larwy.
Dobroczynek może przetrwać, nawet jeśli ilość dostępnego pożywienia jest ograniczona. Żywi się wtedy pokarmem zastępczym, takim jak pyłek, strzępki grzybni czy spadź.

Wprowadzenie na rośliny dobroczynków:

Introdukuje się go przeciwko: przędziorkowi chmielowcowi, przędziorkowi owocowcowi, pordzewiaczowi jabłoniowemu, szpecielowi pilśniowcowi, pordzewiaczowi winoroślowemu.
Trwale zasiedla wieloletnie uprawy – jednorazowa inwestycja na cały okres użytkowania sadu, mniej zabiegów ochrony.

Zwiększona aktywność innych organizmów pożytecznych:

Obecność dobroczynka gruszowca może zwiększać aktywność innych pożytecznych organizmów w sadach, co korzystnie wpływa na ekosystem. Dzieje się tak dzięki ograniczeniu zastosowania akarycydów i konieczności stosowania jedynie selektywnych środków ochrony roślin.

Uprawa Szkodniki Dawka
Winorośl przędziorki i szpeciele (przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec, szpeciel pilśniowiec, pordzewiacz winoroślowy 1 opaska, na co trzecim krzewie. Starsze nasadzenia (3000-3300 krzewów/ha) – 1000 opasek/ha, młodsze nasadzenia – 1 opaska, na co 3-4 krzewie
Drzewa i krzewy owocowe przędziorki i szpeciele żerujące na liściach (m.in. przędziorek

chmielowiec, przędziorek owocowiec, pordzewiacze)

1500 – 3000 opasek/ha,

-sad o uprawie intensywnej: 1-2 opaski, na co drugim drzewie

-malina: 1000 – 2000 opasek/ha

Kiedy stosować dobroczynka?

Zawieszanie opaski filcowej z dobroczynkiemFilcowe opaski zawierające zimujące samice dobroczynka gruszowca umieszcza się zimą lub wczesną wiosną na pędach drzew lub krzewów. Aplikacja jest jednorazowa, a skuteczność działania roztocza wieloletnia.

Filcowe opaski zawierające zimujące samice dobroczynka gruszowca umieszcza się zimą lub wczesną wiosną na pędach drzew lub krzewów. Aplikacja jest jednorazowa, a skuteczność działania roztocza wieloletnia.
Uwagi: Po zastosowaniu dobroczynka należy kontrolować użycie środków ochrony roślin, szczególnie akarycydów – sięgać po środki selektywne względem dobroczynków – tabela selektywności.
Opaski powinno się przymocować do bocznych gałęzi drzewa, tak aby ściśle przylegały do jej powierzchni. Do montażu opasek możemy użyć biurowego zszywacza. Opaski umieszczamy na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią ziemi.