Pherocon®

Monitoring tarczówki marmurkowatej (Halyomorpha halys) przy użyciu feromonowych pułapek lepowych.

Działanie:
Po otwarciu opakowania dyspenser działa 12 tygodni. Klej na pułapce lepowej działa około 6 tygodni.
Po 6 tygodniach pułapkę lepową należy wymienić na nową oraz przenieść do niej użyty uprzednio dyspenser feromonowy.

Aplikacja:
1. Usuń folię ochronną z pułapki lepowej.
2. Przewlecz drucik przez otwór w roku pułapki.
3. Przymocuj pułapkę do pędu.
4. Przymocuj w identyczny sposób drugi róg pułapki tak, aby krawędź pułapki bezpośrednio stykała się z pędem.
5. Obie przynęty przytrzymaj otworem do dołu, przewlecz przez nie drucik.
6. Przewlecz drucik przez trzeci (środkowy) otwór w pułapce tak, aby przynęta znajdowała się nad pułapką.

UWAGA! Aby uniknąć zmniejszonego uwalniania feromonu, przynęta nie powinna być przyklejona do pułapki. Liście wokół pułapki powinny zostać usunięte. Pułapkę można przymocować do drewnianego/bambusowego palika umieszczonego poziomo między pędami.

Zestaw zawiera: dyspenser feromonowy, 2 pułapki lepowe, 3 druciki do montażu

Przechowywanie: 1 rok w temperaturze pokojowej, 2 lata w 5 ° C, maksymalnie 5 lat w temperaturze -18 ° C