Aktualności

Kategoria:
Przędziorek chmielowiec
Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Co można znaleźć na pędach podczas lustracji zimowej?

Pobrane z sadu lub jagodnika pędy należy oglądać pod dużym powiększeniem (25 – 40-krotnym), np. binokularu lub przynajmniej porządnej lupy. Nawet wprawne oko nie zauważy…

Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Metoda Holza

Lustracja zimowa to podstawowy zabieg ułatwiający ocenę zagrożenia ze strony szkodników w sadach. Na lustrację sadu warto wybrać dzień słoneczny, ponadto należy zaopatrzyć się w…

Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Stosowanie Bt w ochronie roślin jest dobrze opracowaną, sprawdzoną i praktykowaną od lat metodą ochrony roślin przed gąsienicami motyli.

Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Najważniejsi wrogowie naturalni szkodników w sadach – część 4. Błonkówki

Pasożytnicze błonkówki (Hymenoptera) – należą do najbardziej licznych gatunkowo rzędów owadów.Wśród nich dużą grupę stanowią błonkówki pasożytnicze. Przedstawiciele tej grupy często są uwalniani w uprawach lub występują w warunkach naturalnych, pełniąc rolę czynnika ograniczającego populacje wielu szkodników. Zwykle są to małe owady, niekiedy nie przekraczające 1 mm długości, ale zdarzają się także większe, nawet kilkucentymetrowe….

Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Innowacyjne techniki monitoringu chorób i szkodników

Istnieją różnorodne metody uprawy roślin: od konwencjonalnej, poprzez integrowaną, aż po ekologiczną. Niezależnie od wybranej metody – podstawowym elementem związanym z ochroną roślin jest prawidłowa ocena zagrożenia ze strony chorób i szkodników.