Aktualności

Kategoria:
Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Najważniejsi wrogowie naturalni szkodników w sadach – część 4. Błonkówki

Pasożytnicze błonkówki (Hymenoptera) – należą do najbardziej licznych gatunkowo rzędów owadów.Wśród nich dużą grupę stanowią błonkówki pasożytnicze. Przedstawiciele tej grupy często są uwalniani w uprawach lub występują w warunkach naturalnych, pełniąc rolę czynnika ograniczającego populacje wielu szkodników. Zwykle są to małe owady, niekiedy nie przekraczające 1 mm długości, ale zdarzają się także większe, nawet kilkucentymetrowe….

Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Innowacyjne techniki monitoringu chorób i szkodników

Istnieją różnorodne metody uprawy roślin: od konwencjonalnej, poprzez integrowaną, aż po ekologiczną. Niezależnie od wybranej metody – podstawowym elementem związanym z ochroną roślin jest prawidłowa ocena zagrożenia ze strony chorób i szkodników.

Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Najważniejsi wrogowie naturalni szkodników w sadach - część 2. Chrząszcze

Chrząszcze biedronkowate (Coccinellidae) – należą do najbardziej efektywnych drapieżców i dlatego szereg gatunków znajduje zastosowanie w biologicznym zwalczaniu mszyc w wielu uprawach. Drapieżny tryb życia prowadzą zarówno ich larwy, jak i osobniki dorosłe.

Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Strategie ochrony roślin

Strategie ochrony roślin dzielą się na konwencjonalne, integrowane (IPM) oraz ekologiczne.