Aktualności

Kategoria:
Przędziorek chmielowiec
Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Co można znaleźć na pędach podczas lustracji zimowej?

Pobrane z sadu lub jagodnika pędy należy oglądać pod dużym powiększeniem (25 – 40-krotnym), np. binokularu lub przynajmniej porządnej lupy. Nawet wprawne oko nie zauważy…

Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Metoda Holza

Lustracja zimowa to podstawowy zabieg ułatwiający ocenę zagrożenia ze strony szkodników w sadach. Na lustrację sadu warto wybrać dzień słoneczny, ponadto należy zaopatrzyć się w…

Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Stosowanie Bt w ochronie roślin jest dobrze opracowaną, sprawdzoną i praktykowaną od lat metodą ochrony roślin przed gąsienicami motyli.

Strona: