Jabłonie

Większa Gala z VermiFitem B – wyniki doświadczeń z 2022 roku

Dlaczego warto zastosować VermiFit B?

Odmiany z grupy Gala to jedne z najczęściej sadzonych odmian jabłoni. Wraz ze wzrostem areału uprawy Gali i jej sportów, rosną także wymagania względem średnicy owoców tej odmiany.

Rok 2022, to drugi rok doświadczeń, które potwierdzają, że po zastosowaniu VermiFit B wystepuje zdecydowanie wyższy udział w plonie owoców o dużym kalibrze, co znacząco podnosi ogólną wartość rynkową produkcji. Środek ten możemy mieszać z preparatami wykorzystywanymi w ochronie jabłoni przeciw parchowi m.in. kaptanem. Rekomendujemy stosowanie VermiFitu B po opadzie czerwcowym w odstępach 2-3 tygodniowych. Preparat dodajemy jako ostatni do mieszaniny zbiornikowej.

VermiFit B – nawóz dolistny dla lepszych plonów owoców

Zobacz produkt

VermiFit B znacząco wspiera stan fizjologiczny roślin i pomaga im przezwyciężyć stresy, co przekłada się na zwiększone plony i wyższą jakość produkcji.

Decydując się na produkcję jabłek deserowych sadownik musi dążyć do tego, aby uzyskać w plonie możliwie jak najwyższy udział owoców o dużym kalibrze. Na ten bardzo ważny parametr decydujący o większej wartości handlowej plonu, pozytywnie wpływa nawóz dolistny VermiFit B. Jest to produkt na bazie ekstraktu z wermikompostu, a więc uzyskany w wyniku kompostowania materii organicznej przy użyciu dżdżownic kalifornijskich. Podczas trawienia biomasy roślinnej dżdżownice uwalniają nie tylko składniki odżywcze z martwych komórek roślinnych w formach łatwo przyswajalnych dla roślin, ale także hormony roślinne, enzymy, koenzymy, aminokwasy, węglowodany i wiele innych substancji biologicznie czynnych.

VermiFit B w doświadczeniach

W 2022r. w gospodarstwie sadowniczym zlokalizowanym w Szymanowicach Dużych (gmina Sobienie – Jeziory) przeprowadzono doświadczenia z użyciem nawozu dolistnego VermiFit B.

Terminy zabiegów:

13.07.2022       BBCH 74                 Vermifit B         5l             600 l wody

25.07.2022       BBCH 76                 Vermifit B         5l             500 l wody

08.08.2022       BBCH 79                 Vermifit B         5l             500 l wody

22.08.2022       BBCH 79                 Vermifit B         5l             500 l wody

Po zastosowaniu nawozu dolistnego VermiFit B zaobserwowano % wzrost udziału owoców o większym kalibrze. Owoce o średnicy  ≥70 mm stanowiły aż 61% w przypadku zastosowania Vermifitu B, podczas gdy w wariancie ze standardowym nawożeniem jedynie 32 %.

Gala Schniga Schnico Red
Szymanowice Duże  2022

klasy wielkości<60 mm60 mm65 mm70 mm75 mm80 mmsuma
liczba owoców w poszczególnych klasach wielkości – standardowe nawożenie + Vermifit B239114164774400
klasy wielkości<60 mm60 mm65 mm70 mm75 mm80 mm
liczba owoców w poszczególnych klasach wielkości – STANDARD866197105240400

Graficzne przedstawienie wyników doświadczenia

Średnia średnica owocu: Vermifit B –   68,6 mm  Standard – 65,9  mm

Średnia masa owocu: Vermifit B –  147,5 g     Standard – 137,6 g

Po zastosowaniu VermiFitu B uzyskano o 48% większych owoców (powyżej 70mm) w porównaniu do nawożenia standardowego.

To już drugi rok doświadczeń z VermiFitem B, które wykazują zdecydowanie pozytywny wpływ nawozu na zwiększenie udziału w plonie owoców o większym kalibrze. Warto, żeby sadownicy uprawiający Galę zwrócili uwagę na VermiFit B.

Katarzyna Woszczyk – menedżer ds. rozwoju produktów, Biocont Polska