Jabłonie

Strategie ochrony

Lustracja zimowa w sadach

W uprawie jabłoni, w przypadku zagrożenia ze strony szkodników, istotnym czynnikiem powodzenia ochrony jest jak najwcześniejsze stwierdzenie obecności owadów, poprawne oszacowanie progu ich szkodliwości oraz monitoring larw i osobników dorosłych w sezonie wegetacyjnym. Te działania pozwalają opracować skuteczny program zwalczania szkodników w bieżącym sezonie oraz znaczne ich ograniczenie w latach następnych.

Monitoring występowania szkodników w sadzie należy prowadzić przez cały rok. Lustrację zimową przeprowadza się w celu stwierdzenia obecności form zimujących szkodników, oszacowania liczebności populacji oraz ustalenia strategii zwalczania form zimujących.

Lustracja zimowa w sadzie

Lustracja zimowa to podstawowy zabieg ułatwiający ocenę zagrożenia ze strony szkodników w sadach. Na lustrację sadu warto wybrać dzień słoneczny, ponadto należy zaopatrzyć się w sekator, a także szkło powiększające lub binokular. W celu pobrania materiału do badań z każdej kwatery lub na poszczególnych odmianach wybieramy kilka lub kilkanaście drzew, które należy dokładnie obejrzeć. Szczególną uwagę zwracamy na spękania kory, nasady pędów, podstawę pnia, oprzędy na gałęziach itp. – czyli miejsca, w których najchętniej zimują szkodniki. Z drzew pobieramy ok. 2 m bieżące pędów, to znaczy 10 fragmentów pędów po 20 cm (najlepiej 2 – 4 letnich z krótkopędami). Następnie pobrane z sadu pędy należy szczegółowo przeglądnąć pod lupą lub binokularem o powiększeniu 10 – 16 krotnym.

Przed lustracją dobrze jest zapoznać się z wyglądem form zimujących szkodników lub objawami chorób kory i drewna, aby wiedzieć, czego szukać. Na pędach w sadzie jabłoniowym można znaleźć m.in.:

  • jaja: miodówki jabłoniowej, mszyc, przędziorka owocowca, piędzika przedzimka, zwójek: różóweczki, jabłkóweczki jesiennej, głogóweczki, plameczki, znamionówki tarniówki, pierścienicy nadrzewki,
  • gąsienice: owocówki jabłkóweczki, zwójki koróweczki, zwójki siatkóweczki, zwójki bukóweczki, wydłubki oczateczki, namiotnika jabłoniowego, przeziernika jabłoniowego
  • dorosłe formy: kwieciaka jabłkowca, przędziorka chmielowca.

Na podstawie lustracji zimowej stwierdzamy obecność i potencjalne zagrożenie szkodnikami. Ta informacja będzie przydatna do określenia strategii zwalczania poszczególnych gatunków w okresie bezlistnym lub w dalszej części sezonu wegetacyjnego.