Warzywa

Ochrona warzyw kapustnych przed mączlikiem warzywnym – biologiczne środki tuż przed zbiorami

Mączlik warzywny – groźny szkodnik warzyw

W Polsce od kilku lat mączlik warzywny (Aleyrodes proletella) jest groźnym szkodnikiem brokułu, kapusty włoskiej, jarmużu, brukselki oraz w mniejszym stopniu kapusty głowiastej białej. Chemiczne zwalczanie nie jest łatwe ze względu na utrudniony dostęp insektycydów do stadiów larwalnych mączlika, które znajdują się po spodniej stronie liści.

Dorosłe mączliki oraz ich larwy odżywiają się sokiem roślin. Szkodniki żerują po dolnej stronie liści, tworząc zwarte kolonie. Mączlik produkuje duże ilości wosku i wydziela rosę miodową, która stanowi pożywkę dla grzybów sadzakowych. Jaja i larwy szkodnika oraz jego wydzieliny zanieczyszczają rośliny, przez co obniżają jakość i wielkość plonów.

Biologiczne zwalczanie mączlików – możliwości i praktyczne uwagi

Ochrona warzyw kapustnych przed mączlikiem warzywnym jest bardzo trudna ze względu na to, że szkodnik żeruje na dolnej stronie liści, a jego ciało pokrywa gruba warstwa wosku. Poza tym jednoczesne występowanie różnych faz rozwojowych mączlika, charakteryzujących się różną wrażliwością na insektycydy dodatkowo utrudnia jego skuteczne zwalczanie.

Kilkutygodniowa rozsada warzyw kapustnych jest najbardziej podatna na zasiedlenie przez mączlika. Dlatego ochronę często należy rozpocząć już przed lub bezpośrednio po rozsady w pole. W przypadku biorozwiązań nie mamy do dyspozycji środków o działaniu systemicznym. Nie oznacza to jednak, że nie posiadamy narzędzi, które mogą skutecznie ograniczyć liczebność tego szkodnika.

Warto pamiętać, że biorozwiązania nie muszą stanowić podstawy ochrony, ponieważ mogą również uzupełniać standardowe, chemiczne programy ochrony roślin, zwłaszcza w okresie poprzedzającym zbiory, kiedy okres karencji chemicznych środków ochrony jest zbyt długi.

Zapraszamy do zapoznania się z tabelą, którą zamieściliśmy na końcu artykułu. Można tam znaleźć praktyczne informacje i wskazówki, jak stosować środki biologiczne, żeby dawały jak najlepszy efekt.

PREV-AM® – naturalny środek na mączliki

Biologicznym środkiem znajdującym zastosowanie w zwalczaniu mączlika warzywnego jest PREV-AM® oparty na mieszance naturalnego, tłoczonego na zimno olejku pomarańczowego. Środek posiada właściwości adiuwantów, a dzięki naturalnym terpenom może wzmacniać działanie środków ochrony roślin stosowanych zarówno przeciwko szkodnikom, jak i chorobom. Terpeny rozpuszczają chitynę, tworzącą zewnętrzne szkielety owadów oraz ściany komórkowe większości grzybów.

PREV-AM® – natychmiastowy efekt w zwalczaniu mączlików

Zobacz produkt

PREV-AM® jest środkiem kontaktowym i dlatego należy dokładnie opryskiwać powierzchnię roślin Najlepiej stosować opryskiwacz z kierowanym strumieniem powietrza, zwłaszcza jeśli zabiegi wykonujemy na większe, starsze rośliny. To zalecenie jest bardzo ważne w zwalczaniu mączlika warzywnego i może zaważyć na skuteczności zabiegów, także z użyciem innych biologicznych środków ochrony roślin, zwłaszcza tych o działaniu żołądkowym. Mączlik zasiedla dolną stronę liści, a niedokładna aplikacja sprawi, że szkodnik nie będzie miał wystarczającego kontaktu z substancjami czynnymi zawartymi w preparatach.

NeemAzal®-T/S – bioisektycyd na najmłodsze stadia szkodnika

Do pierwszych zabiegów, tuż po pojawieniu się pierwszych osobników na plantacji warto wykorzystać NeemAzal®-T/S, zawierający azadyrachtynę A. Azadyrachtyna wykazuje działanie żołądkowe względem szkodników oraz w pewnym zakresie działanie wgłębne na roślinach, co dodatkowo zwiększa efektywność zwalczania. Charakteryzuje się szerokim spektrum działania na szkodniki gryzące, ssące oraz minujące. Owady pobierają substancję czynną wraz z fragmentami tkanek roślinnych lub sokami podczas żerowania. Azadyrachtyna jest przede wszystkim antyfidantem czyli związkiem hamującym żerowanie szkodników. Należy podkreślić, że substancja czynna zakłóca również rozwój owadów oraz zmniejsza ich płodność.

NeemAzal®-T/S – bioinsektycyd o szerokim zakresie działania

Zobacz produkt

Działanie środka NeemAzal®-T/S jest najbardziej efektywne wobec młodych, larwalnych stadiów owadów, a ograniczone w stosunku do osobników dorosłych. Dlatego właściwy termin stosowania, tuż po pojawieniu się pierwszych osobników zagwarantuje wysoką skuteczność zabiegu.
Dzięki odpowiednio wczesnej aplikacji możemy zakłócić rozwój mączlików oraz zmniejszyć ich płodność, co w dalszej części sezonu przyczyni się do obniżenia ich liczebności, a w konsekwencji doprowadzi do redukcji zużycia insektycydów.

Naturalis® – zwalczanie szkodników we wszystkich fazach rozwojowych

Kolejnym wartym uwagi biorozwiązaniem, służącym do zwalczania mączlika warzywnego jest mikrobiologiczny insektycyd Naturalis®, zawierający zarodniki entomopatogenicznego grzyba Beauveria bassiana szczep ATCC 74040. Zarodniki Beauveria bassiana przylegają do oskórka owadów, kiełkują i wnikają do wnętrza ciała gospodarza. Śmierć szkodników następuje po kilku dniach w wyniku mechanicznej penetracji grzybni, która przerasta ich ciała.

biologiczne zwalczanie mączlików

Jest to mikrobiologiczny insektycyd o szerokim spektrum zwalczania owadów we wszystkich fazach rozwojowych, co ma szczególne znaczenie w zwalczaniu mączlika warzywnego, którego wszystkie stadia rozwojowe obserwujemy na roślinach praktycznie jednocześnie.

Naturalis® – bioinsektycyd o szerokim działaniu na wszystkie fazy rozwojowe szkodników

Zobacz produkt

Należy pamiętać, że przestrzeganie optymalnych warunków aplikowania ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania wysokiej efektywności zwalczania szkodników.

Ważne!  Naturalis® należy stosować już przy niewielkim zasiedleniu roślin przez mączliki (na początku ich pojawiania się), zanim będą widoczne objawy ich żerowania.

Zabiegi należy przeprowadzać wieczorem (a nawet w nocy) lub wcześnie rano w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Nie stosować w pełnym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze (formulacja środka OD – zawiesina olejowa). Optymalne warunki stosowania to 20 do 27°C.

W warunkach polowych warto użycie środka Naturalis® poprzedzić uruchomieniem deszczowni. Nawet po krótkotrwałym nawadnianiu wzrośnie wilgotność, która jest warunkiem koniecznym do efektywnego działania preparatu.

Naturalis® może być stosowany w krótkich odstępach czasu, lub nawet jednocześnie z  wieloma insektycydami. Jednak pewne ograniczenia w stosowaniu dotyczą jednoczesnej aplikacji z fungicydami, ponieważ preparat zawiera entomopatogeniczne grzyby. Dlatego w przypadku konieczności zastosowania środków grzybobójczych w danej uprawie należy zachować odstęp przynajmniej 2-5 dniowy pomiędzy aplikacją środka Naturalis®, a ewentualnymi zabiegami przy użyciu fungicydów.

PROGRAM OCHRONY WARZYW KAPUSTNYCH PRZED MĄCZLIKIEM WARZYWNYM

PreparatSubstancja czynnaDziałanieDawkaUprawy (rejestracja)Max liczba zabiegów/min odstęp między zabiegamikarencja
NeemAzal®-T/Sazadyrachtyna A (związek z grupy limonoidów) – 9,8 g/l (1,0% )żołądkowe, na roślinie częściowo wgłębne3l/ha Ilość wody: 500-800 l/hakapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska (w polu)3 co 7-10 dni3 dni
Dodatkowe informacje o stosowaniu środka NeemAzal®-T/S /zabiegach
• Dwie godziny po aplikacji – 62 % substancji aktywnej pozostaje na powierzchni liścia, a 38 % przenika przez tkanki w głąb liścia. Substancja czynna pozostaje w roślinie od 7 do 10 dni w zależności od warunków pogodowych.
• NeemAzal®-T/S, co jest bardzo ważne dla wysokiej efektywności działania, stosujemy w początkowym okresie rozwoju kolonii szkodników
• Azadyrachtyna A nie powoduje natychmiastowej śmierci szkodników. W związku z czym NIE należy się spodziewać szybkiego efektu działania (tzw. „knock down”).
• Nie dodajemy adiuwantów.
• W przypadku deszczu do 8 h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć.
• Preparatu  NIE wolno mieszać z nawozami/pestycydami o wysokim pH.
PreparatSubstancja czynnaDziałanieDawkaUprawy (rejestracja)Max liczba zabiegów/min odstęp między zabiegamikarencja
PREV-AM®olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)– 60 g/l (6,0 %)kontaktowe0,4 -0,5 % ilość wody: 500 l/haKapusta głowiasta biała, kapusta włoska6 co 7-10 dni1 dzień
Dodatkowe informacje o stosowaniu środka PREV-AM® /zabiegach
• PREV-AM®  to kompleksowy środek owadobójczy, grzybobójczy i roztoczobójczy w formie mikroemulsji (ME) gotowej do użycia, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania szkodników o miękkiej budowie ciała takich jak mszyce, mączliki, wciornastki, skoczki, miodówki itp. • Zaleca się stosować w początkowej fazie występowania szkodników/chorób na roślinie.
• Zawarty w preparacie olejek pomarańczowy zawiera terpeny, przede wszystkim limonen, który rozpuszcza chitynę, tworzącą zewnętrzne szkielety owadów oraz ściany komórkowe większości grzybów.
• Stosować w godzinach porannych lub wieczornych (unikać wysokich temperatur).
• Należy zachować ostrożność przy mieszaniu produktu z formulacjami EC.
• Mieszalny z większością środków ochrony roślin, preparatów pomocniczych, nawozów płynnych, z wyjątkiem produktów zawierających oleje roślinne (podczas mieszania różnych substancji chemicznych zaleca się w razie potrzeby stosowanie najmniejszych dawek uwzględnionych w specyfikacji).
PreparatSubstancja czynnaDziałanieDawkaUprawy (rejestracja)Max liczba zabiegów/min odstęp między zabiegamikarencja
Naturalis®Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 (substancja z grupy biologicznych insektycydów) – 0,185 g/kg (0,0185 %)* *zawiera nie mniej niż 2,3 x 107 żywotnych spor/mlkontaktowe1 l/ha Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.  kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta chińska, kalafior, brokuł – uprawa pod osłonami i w polu5 co 5-7 dninie stosować w dniu zbioru
Dodatkowe informacje o stosowaniu środka Naturalis®/zabiegach
•         INSEKTYCYD w formie koncentratu na bazie oleju (OD) do sporządzania zawiesiny. Działa głównie kontaktowo (infekcja szkodników przez entomopatogenicznego grzyba wymaga bezpośredniego kontaktu zarodników grzyba z ciałem żywiciela).
•         Nie stosować w pełnym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze.
•         Zaleca się by środek stosować wieczorem lub wcześnie rano, poza okresem lotu owadów zapylających.
•         Należy stosować już przy niewielkim zasiedleniu roślin przez szkodniki (na początku ich pojawiania się) oraz przed widocznymi objawami żerowania.
•         W przypadku zastosowania w uprawie polowej należy zwrócić szczególną uwagę na warunki stosowania środka. Preparat wymaga aplikacji w warunkach wysokiej wilgotności oraz w temperaturze powyżej 15 °C.  Środek wykazuje najwyższą efektywność jeśli bezpośrednio po zabiegu utrzymywana jest wysoka wilgotność powietrza.
W zależności od stopnia zasiedlenia roślin przez szkodniki  i warunków klimatycznych może być konieczne wykonanie 3 –5 aplikacji w odstępach 5 – 7 dni

Katarzyna Woszczyk – menedżer ds. rozwoju produktów Biocont Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.