dianem®

Biologiczna metoda ochrony kukurydzy przeciwko zachodniej stonce kukurydzianej (Diabrotica virgifera) przy użyciu nicieni entomopatogennych Heterorhabditis bacteriophora.

Czym jest zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa i jak działa dianem®?

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera) jest niszczącym szkodnikiem kukurydzy (Zea mays). W Stanach Zjednoczonych szkodnik ten powoduje szkody w uprawach o szacunkowej wartości 1 miliarda dolarów rocznie. Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa uodporniła się na wiele chemicznych pestycydów, co utrudnia jej zwalczanie. Istnieje jednak biologiczna metoda kontroli, która okazała się skuteczna w walce z tym szkodnikiem. Entomopatogeniczny nicień Heterorhabditis bacteriophora infekuje i zabija zachodnią kukurydzianą stonkę. Ta metoda zwalczania jest bezpieczna dla ludzi i środowiska oraz bardziej opłacalna niż chemiczne pestycydy.

Nicienie entomopatogeniczne to mikroskopijne nicienie, które zabijają owady. Występują one naturalnie i znajdują się w glebie na całym świecie. Istnieje wiele różnych gatunków nicieni entomopatogenicznych, z których każdy ma określony zakres żywicieli. Heterorhabditis bacteriophora to gatunek entomopatogenicznego nicienia, który w szczególności infekuje i zabija zachodnią kukurydzianą stonkę kukurydzianą.
Infekcja Heterorhabditis bacteriophora rozpoczyna się, gdy nicień wchodzi w kontakt z owadem. Nicień wnika do ciała owada i uwalnia bakterie, które zaczynają się namnażać w komórkach krwi owada. Bakterie uwalniają toksyny, które zabijają owada w ciągu 24-48 godzin. Gdy ciało owada rozpada się, nicienie żywią się bakteriami i rozmnażają się. Nowe pokolenia nicieni są następnie uwalniane do gleby, aby zarażać inne owady.

Heterorhabditis bacteriophora okazał się skuteczny w zwalczaniu zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej w badaniach polowych. Ta metoda kontroli jest bezpieczna dla ludzi i środowiska oraz bardziej opłacalna niż chemiczne pestycydy. Jeśli szukasz biologicznej metody zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, rozważ zastosowanie dianem®.

Efekty badań polowych prowadzonych przez 10 lat na Węgrzech, w Austrii i Włoszech pokazały, że preparat dianem® wykazuje efektywność porównywalną z metodami chemicznymi (neonikotenoidy i pyretryny stosowane jako zaprawa) zwalczania zachodniej stonki kukurydzianej.
Preparat dianem® znacząco ograniczył uszkodzenia korzeni oraz liczebność pojawiających się form dorosłych. W przypadku długoletnich monokultur, zastosowanie nicieni jest najefektywniejszą metodą ograniczania zachodniej stonki kukurydzianej, która jest bezpieczna oraz nie obciąża środowiska.

Zakres działania:

Dianem® stosuje się do zwalczania zachodniej stonki kukurydzianej w uprawie kukurydzy.

Sposób działania:
Nicienie entomopatogenne Heterorhabditis bakteriophora aktywnie poszukują larw zachodniej stonki kukurydzianej w glebie. Nicienie dostają się do larwy przez naturalne otwory ciała i wnikają do jamy ciała owada. Uwalniają symbiotyczne bakterie, które namnażają się i zabijają larwy. Zaatakowana larwa ginie po 3 dniach od infekcji. Nicienie namnażają się w martwych larwach, po 2 tygodniach tysiące nowych nicieni opuszcza ciało żywiciela w poszukiwaniu nowego (kolejnych larw lub poczwarek).

Aplikacja:
Zalecana dawka wynosi 2 miliardy nicieni/ ha przy użyciu 200-400 l wody. Aplikację przeprowadza się podczas siewu. Nicienie aplikuje się za bezpośrednio po siewie (za siewnikiem), np. przy użyciu podajnika nawozów płynnych. Na skuteczność nie ma wpływy większość środków ochrony roślin i nawozów.

Zawiera: Heterorhabditis bacteriophora

Opakowania: 10 mln nicieni; 50 mln nicieni; 500 mln nicieni

Przechowywanie: zużyć natychmiast po dostarczeniu preparatu, nie dopuszczać do zamrożenia lub ekspozycji na temp > 30 °C