nemaplus®

Nicienie na ziemorki - skuteczne zwalczanie ziemiórek

Biologiczna metoda ochrony upraw szklarniowych przez ziemiórkami (Bradisia spp.) przy użyciu nicieni owadobójczych Steinernema feltiae.

Nicienie owadobójcze na ziemiórki

Do zastosowania w uprawach oraz roślinach domowych i ogrodowych.

Wyniki doświadczeń przeprowadzanych w całej Europie dostarczają szereg korzyści wynikających z zastosowania nemaplus® przeciwko ziemiórkom:

– efektywność preparatu przewyższa metody konwencjonalne ze względu na aktywny sposób poszukiwania żywiciela przez nicienie

– brak wykształcania odporności u szkodników

– preparat jest kompatybilny z większością środków ochrony roślin i nawozów

– preparat wykazuje również działanie przeciwko larwom wciornastka zachodniego (Frankiniella occidentalis) znajdującym się w glebie.

– preparat aplikowany na powierzchnie liści działa na larwy miniarek (m.in. Liriomyza huidobrensis)

– preparat może być stosowany równolegle z z pożytecznymi organizmami w szklarni

 

Zakres działania:

Larwy ziemiórek żerują na korzeniach siewek, sadzonek oraz łodygach młodych roślin. Żerując na tkankach przyczyniają się do rozwoju chorób grzybowych.

Rośliny doniczkowe, podatne na atak ziemiórek to m.in. poinsecja, azalia, cyklameny, kalanchoe, exacum, gerbera, begonia. Wszystkie rodzaje młodych roślin i młode ukorzenione sadzonki (warzywa, rośliny ozdobne, młode rośliny szkółkarskie) są bardzo podatne na zasiedlanie przez ziemiórki. Narażone na atak są przede wszystkim uprawy ziół (np. bazylia), gdzie ziemiórki są często przenoszone wraz z podłożem i nawozami organicznymi.

Makroorganizm:
Steirnernema feltiae

Dostępne opakowania:
10 mln nicieni/20m2
50 mln nicieni/100m2
250 mln nicieni/500m2
500 mln nicieni/1000m2

 

 

Sposób działania nicieni na ziemiórki:

Nemaplus® aplikuje się w formie oprysku lub zraszania podłoża. Formy inwazyjne nicieni aktywnie poszukują szkodników w glebie i na roślinach, również w korze. Nicienie dostają się do larwy przez naturalne otwory ciała i wnikają do jamy ciała owada. Uwalniają symbiotyczne bakterie, które namnażają się i zabijają larwy.. Zaatakowana larwa ginie po 2 dniach od infekcji. Nicienie namnażają się w martwych larwach, po 2 tygodniach około tysiąc nowych nicieni opuszcza ciało żywiciela w poszukiwaniu nowego.

Nemaplus® jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, roślin i ludzi.

Aplikacja nicieni na ziemiórki:

Zalecana dawka nemaplus® to 0,5 mln nicieni na m2 powierzchni gleby. W przypadku, gdy podłoże zawiera perlit – dawkę należy zwiększyć. Preparat rozcieńcza się w wodzie i aplikuje za pomocą standardowego opryskiwacza lub poprzez system irygacji. Jeśli używany jest Dosatron® dodanie karboksymetylocelulozy (0,1%) zmniejszy sedymentację nicieni w zbiorniku. Podłoże po aplikacji powinno pozostawać wilgotne, ale nie mokre. Zbyt duża ilość wody może powodować wymycie nicieni z podłoża. Optymalny zakres temperatur dla działania preparatu to 15-28°C.