nemapom®

Nicienie na owocówkę jabłkóweczkę, owocnicę i inne szkodniki w uprawach sadowniczych

Biologiczna metoda ochrony sadów przy użyciu nicieni entomopatogennych Steinernema feltiae.

Nicienie owadobójcze do zwalczania owocówki jabłkóweczki i owocnicy

Preparat stosuje się w sadach drzew owocowych w celu zwalczania larw niektórych szkodników. Aplikację przeprowadza się jesienią po zbiorach lub wiosną przed przepoczwarczeniem larw.

nemapom® zmniejsza liczbę zimujących larw motyli nawet o 80%, co ogranicza wyrządzane przez nie szkody w czasie sezonu. Przy dużej liczebności szkodników metody dezinformacji samców są nieefektywne, dlatego do zwalczania pierwszej generacji szkodnika należy aplikować nemapom® w celu znacznego organiczenia liczebności. Efektywnośc nawet przy dużej presji szkodnika czyni nemapom® cennym narzędziem do ochrony sadów konwencjonalnych i ekologicznych, bez ryzyka wykształcenia odporności.

 

Zakres działania:

Zwalczanie:

– owocnicy jabłkowej (Hoplocampa testudinea)

– owocnicy gruszowej (Hoplocampa brevis)

– owocnicy żółtorogiej (Hoplocampa minuta)

– owocnicy jasnej (Hoplocampa flava)

– przeziernika jabłoniowca (Synanthedon myopaeformis)

– owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella)

– owocówki sliwkóweczki (Grapholita funebrana)

– owocówka południóweczka (Grapholita molesta)

Sposób działania nicieni:

Preparat zawiera entomopatogenne nicienie Steinernema feeliae. Formy inwazyjne nicieni aktywnie poszukują szkodników w glebie i na roślinach, również w korze. Nicienie dostają się do larwy przez naturalne otwory ciała i wnikają do jamy ciała owada. Uwalniają symbiotyczne bakterie, które namnażają się i zabijają larwy. Zaatakowana larwa ginie po 2 dniach od infekcji. Nicienie namnażają się w martwych larwach, po 2 tygodniach tysiące nowych nicieni opuszcza ciało żywiciela w poszukiwaniu nowego.

Makroorganizm:
Steirnernema feltiae

Dostępne opakowania:
500 mln nicieni/1000m2

Zawiera: Steinernema feltiae

Opakowania: 500 mln nicieni

Przechowywanie: zużyć natychmiast po dostarczeniu preparatu, nie dopuszczać do zamrożenia lub ekspozycji na temp > 30 °C

Aplikacja nicieni na owocówkę i owocnicę:

Zwójkowate zimują w postaci larwy w kokonie na korze lub w glebie. Aplikacja preparatu powinna zostać przeprowadzona po zbiorach, jesienią, kiedy temperatura nie spada poniżej 10ᵒC oraz wiosną przed przepoczwarczeniem, kiedy temperatura przekracza 10ᵒC.

Dawka wynosi

750 – 1500 miliona nicieni/ha/1 m wysokości pnia przy użyciu od minimum 1000 l wody do 2500 l/ha
. Dodatek adiuwantu jest konieczny w celu zapewnienia dobrego pokrycia zakamarków kory i gleby.

Konwencjonalne opryskiwacze herbicydowe mogą być używane do aplikacji ze standardowymi, płaskimi dyszami. Po zabiegu przez kilka godzin temperatura nie może spadać poniżej 10ᵒC, a wysoka wilgotność musi utrzymywać się do 8 godzin.

Zwalczanie przeziernika jabłoniowca przeprowadza się wiosną, na 2 tygodnie przed pojawieniem się form dorosłych, gdy temperatura przekracza 10ᵒC. Standardową dawkę stosuje się w formie oprysku wilgotnej gleby. Nawadnianie po zabiegu zwiększa efektywność nicieni. Zabiegi można stosować cały sezon, przy użyciu 200 l wody, opryskując glebę oraz miejsce szczepienia drzewka.