Nema-green®

Nicienie owadobójcze na pędraki.

Biologiczna metoda ochrony upraw przeciwko pędrakom (ogrodnicy niszczylistki, guniaka czerwczyka, Hoplia philanthus) przy użyciu nicieni owadobójczych Heterorhabditis bacteriophora.

Ze względu na powtarzający się cykl życiowy nicieni, efektywność wzrasta w ciągu 2 tygodni po aplikacji. Po tym czasie należy zadbać o stałą wilgotność gleby, co ułatwia nicieniom przemieszczanie się w profilu glebowym. Zabieg wykonany w odpowiednim terminie, w warunkach wilgotnego podłożą może osiągać efektywność rzędu 90%. Zainfekowane pędraki czerwienieją i łatwo można je odróżnić od żywych.

Larwy guniaka czerwczyka pojawiają się około 6 tygodni po szczycie lotu chrząszczy. Preparat należy aplikować na młode stadia larwalne.

Zakres działania:

Nema-green® zwalcza larwy chrząszczy żukowatych (Scarabidae), m.in. ogrodnicy niszczylistki (Phyllopertha horticola), guniaka czerwczyka (Amphimallon solstitiale) w glebie, w uprawach sadowniczych i warzywniczych.

Sposób działania:

Nicienie entomopatogenne Heterorhabditis bakteriophora aktywnie poszukują larw pędraków w glebie. Nicienie dostają się do larwy przez naturalne otwory ciała i wnikają do jamy ciała owada. Uwalniają symbiotyczne bakterie, które namnażają się i zabijają larwy. Zaatakowana larwa ginie po 2 dniach od infekcji. Nicienie namnażają się w martwych larwach, po 2 tygodniach tysiące nowych nicieni opuszcza ciało żywiciela w poszukiwaniu nowego.

Aplikacja:

Preparat nema-green® możle być aplikowany przy pomocy standardowego opryskiwacza lub przez system nawadniania.  Standardowa dawka to 0,5 mln nicieni na m² dla gleby, przy użyciu 0,1-0,5 l wody. Aplikację należy przeprowadzić na wilgotną glebę. Dodatek adiuwantu poprawi przemieszczanie się nicieni w profilu glebowym.

Zawiera: Heterorhabditis bacteriophora

Opakowania: 10 mln nicieni; 50 mln nicieni; 500 mln nicieni

Przechowywanie: zużyć natychmiast po dostarczeniu preparatu, nie dopuszczać do zamrożenia lub ekspozycji na temp > 30 °C