Nema-green®

Biologiczna metoda ochrony upraw przeciwko pędrakom (ogrodnicy niszczylistki, guniaka czerwczyka, Hoplia philanthus) przy użyciu nicieni entomopatogennych Heterorhabditis bacteriophora.

Ze względu na powtarzający się cykl życiowy nicieni, efektywność wzrasta w ciągu 2 tygodni po aplikacji. Po tym czasie należy zadbać o stałą wilgotność gleby, co ułatwia nicieniom przemieszczanie się w profilu glebowym. Zabieg wykonany w odpowiednim terminie, w warunkach wilgotnego podłożą może osiągać efektywność rzędu 90%. Zainfekowane pędraki czerwienieją i łatwo można je odróżnić od żywych.

Larwy guniaka czerwczyka pojawiają się około 6 tygodni po szczycie lotu chrząszczy. Preparat należy aplikować na młode stadia larwalne.

Zakres działania:

Nema-green® zwalcza larwy chrząszczy żukowatych (Scarabidae), m.in. ogrodnicy niszczylistki (Phyllopertha horticola), guniaka czerwczyka (Amphimallon solstitiale) w glebie, w uprawach sadowniczych i warzywniczych.

Sposób działania:

Nicienie entomopatogenne Heterorhabditis bakteriophora aktywnie poszukują larw pędraków w glebie. Nicienie dostają się do larwy przez naturalne otwory ciała i wnikają do jamy ciała owada. Uwalniają symbiotyczne bakterie, które namnażają się i zabijają larwy. Zaatakowana larwa ginie po 2 dniach od infekcji. Nicienie namnażają się w martwych larwach, po 2 tygodniach tysiące nowych nicieni opuszcza ciało żywiciela w poszukiwaniu nowego.

Aplikacja:

Preparat nema-green® możle być aplikowany przy pomocy standardowego opryskiwacza lub przez system nawadniania.  Standardowa dawka to 0,5 mln nicieni na m² dla gleby, przy użyciu 0,1-0,5 l wody. Aplikację należy przeprowadzić na wilgotną glebę. Dodatek adiuwantu poprawi przemieszczanie się nicieni w profilu glebowym.

Zawiera: Heterorhabditis bacteriophora

Opakowania: 10 mln nicieni; 50 mln nicieni; 500 mln nicieni

Przechowywanie: zużyć natychmiast po dostarczeniu preparatu, nie dopuszczać do zamrożenia lub ekspozycji na temp > 30 °C

Polityka prywatności oraz pliki Cookies
Zapoznaj się z polityką prywatności. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.