nemastar®

Niecienie owadobójcze na rolnice i innych gąsienice, turkuciowate, komarnice

Niecienie na rolnice i innych gąsienice, turkuciowate, komarnice. Biologiczna ochrona przy użyciu nicieni entomopatogennych Steinernema carpocapsae.

Nicienie owadobójcze do zwalczania rolnic i innych gąsienic bytujących w glebie oraz larw turkuciowatych i komarnic

Nemastar® wykazuje dużą efektywność w zwalczaniu młodych stadiów larwalnych (L1 / L2), larwy starsze są odporniejsze. W badaniach terenowych przeprowadzonych przez Uniwersytet w Kilonii w Niemczech do 82% populacji komarnic zostało zwalczone.

Zakres działania:

Nemastar® działa na wczesne stadia larwalne szkodników glebowych – komarnic, w tym komarnicy błotniarki (Tipula paludosa) i komarnicy warzywnej (Tipula oleracea) w torfie, w uprawie warzyw i buraka cukrowego.

Sposób działania:

Preparat zawiera entomopatogenne nicienie Steinernema carpocapsae. Formy inwazyjne nicieni aktywnie poszukują szkodników w glebie i na roślinach, również w korze. Nicienie dostają się do larwy przez naturalne otwory ciała i wnikają do jamy ciała owada. Uwalniają symbiotyczne bakterie, które namnażają się i zabijają larwy.  Zaatakowana larwa ginie po 2 dniach od infekcji. Nicienie namnażają się w martwych larwach, po 2 tygodniach tysiące nowych nicieni opuszcza ciało żywiciela w poszukiwaniu nowego.

Nicienie wykazują dużą efektywność w zwalczaniu młodych stadiów larwalnych szkodników glebowych, eliminują je zanim zdążą wyrządzić szkody.

Nemastar® jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, roślin i ludzi.

 

Makroorganizm:
Steirnernema carpocapsae

Dostępne opakowania:
10 mln nicieni/20m2
50 mln nicieni/100m2
250 mln nicieni/500m2
500 mln nicieni/1000m2

Jak działają nicienie owadobójcze?

Nicienie dostają się do larwy przez naturalne otwory ciała i wnikają do jamy ciała owada. Uwalniają symbiotyczne bakterie, które namnażają się i zabijają larwy szkodników. Zaatakowana larwa ginie zwykle po 2 dniach od infekcji. Nicienie namnażają się w martwych larwach i po 2 tygodniach tysiące nowych nicieni opuszcza ciało żywiciela w poszukiwaniu nowego.

Aplikacja nicieni na rolnice, inne gąsienice bytujące w glebie, turkuciowate, komarnice:

Zabieg przeprowadza się 2 tygodnie po szczycie lotu (zwykle koniec września, początek października). Zalecana dawka to 0,5 mln nicieni na 1 m2 podłoża z użyciem minimum 100 ml wody. Gleba powinna być wilgotna w czasie oraz po zabiegu, a temperatura wynosić > 14 ᵒC przez kilka godzin. Powierzchnię podlać bezpośrednio po zabiegu, pozwoli to na przedostanie się nicieni w głąb profilu glebowego. Jeżeli gleba przed zabiegiem jest sucha, należy ją podlać przed i po zabiegu.